Do nabídky letních škol letos přibyly dvě nové

Ani v letních měsících nezůstane kampus Západočeské univerzity bez studentů. Budou tu opět probíhat letní školy. Z nabídky si vyberou zástupci všech věkových skupin. Nově se letos uskuteční kybernetické soustředění pro pokročilé Campo Lampone a také MechCamp, určený zájemcům o počítačové modelování.

MEZINÁRODNÍ LETNÍ JAZYKOVÁ ŠKOLA

 29. ročník Mezinárodní letní jazykové školy (MLJŠ) se koná již tradičně po dobu tří týdnů v červenci. Jazykové kurzy, na které se hlásí stovky zájemců, jsou vedeny kvalifikovanými lektory včetně rodilých mluvčích, a to neformální, zábavnou formou. Díky účasti zahraničních lektorů i studentů se tak na ZČU sejde pestrá mezinárodní společnost a vzniká zde jedinečné interkulturní prostředí. Účastníci se nejen zdokonalí v komunikaci v cizím jazyce, ale zažijí i mnoho zábavy a navážou nová přátelství.

Vybrat si mohou z kurzů angličtiny, francouzštiny, italštiny, němčiny, ruštiny, španělštiny a také češtiny pro cizince, a to jak obecného, tak profesně zaměřeného jazyka, ve všech jazykových úrovních. Letní škola je určena pro zájemce různého věku – pro děti od šesti let, žáky základních škol, studenty středních škol, vysokoškoláky a samozřejmě pro širokou veřejnost. Kurzy jsou v délce jednoho, dvou nebo tří týdnů, přičemž v některých z nich se vyučuje pouze odpoledne nebo dopoledne.

Dětské kurzy nabízejí obzvláště bohatý program a jejich předností je celodenní kontakt dítěte s rodilým mluvčím. Novinkou v letošním roce jsou pobytové kurzy angličtiny pro děti ve věku od 7 do 11 let a pro teenagery od 12 do 15 let na zámku v Nečtinech. Zajímavou příležitostí jsou také týdenní intenzivní kurzy všeobecné i obchodní angličtiny nebo odpolední jazykové kurzy, které dovolují zúčastnit se i časově vytíženým lidem. V rámci letní školy je možné připravit se rovněž na mezinárodně uznávanou jazykovou zkoušku FCE či absolvovat kvalifikační kurz pro učitele angličtiny jakožto cizího jazyka (TEFL).

Nově jsou otevřeny také metodické kurzy angličtiny pro učitele na základních a středních školách, u kurzů angličtiny a němčiny má Ústav jazykové přípravy požádáno o akreditaci MŠMT, která umožní zahrnutí kurzu do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na základních a středních školách.

Na odpoledne a víkendy je připraven doprovodný program, který zahrnuje sportovní a kulturní akce, výlety, exkurze a party. Mimoplzeňští zájemci mohou bydlet na univerzitní koleji, pro všechny je připravena možnost stravování v menze v areálu univerzity.

Pořadatel: Ústav jazykové přípravy ZČU

Termín: 9. 7. – 27. 7. 2018

Místo konání: areál ZČU v Plzni na Borech, Univerzitní 22

Uzávěrka přihlášek: 20. 5. 2018

Kontakt: Bc. Daniela Kopřivová, tel.: 377 63 5210, 735 713 895, e-mail: dkoprivo@ujp.zcu.cz

Podrobné informace a přihlášku najdou zájemci na webových stránkách.


ArtCamp 2018

Čtrnáctý ročník mezinárodní letní školy umění ArtCamp opět nabízí všem příznivcům umění nejen příjemné zpestření léta, ale i možnost objevit či prohloubit svůj talent nebo se připravit ke studiu umění na vysokých uměleckých školách. Letošní ročník se bude opět konat v inspirativních prostorách ateliérů moderní budovy Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Zájemci mohou vybírat z osmatřiceti uměleckých kurzů, které proběhnou pod vedením pedagogů fakulty a hostujících umělců z Polska, Itálie, Španělska, Mexika, Japonska, Kanady, Velké Británie a České republiky.

Mezi novinky letošního roku patří kurz digitální malba anebo arts managementprojekty a podnikavost. Kurz zaměřený na knižní ilustraci povede oceňovaný španělský ilustrátor Josep Antoni Tàssies. Opět se do naší nabídky vrátil výběrový kurz automobilový design. Vhled do automobilového designu, jeho procesů a principů poskytne účastníkům profesionální designér Boris Fabris působící u italské firmy Fioravanti. Kurz japonského hostujícího umělce Tatsua Inagakiho bude zahrnovat řadu praktických workshopů z oblasti japonského umění Bunjinga, japonské umělecké školy 18. a 19. století. Umění, které spojuje básnictví, literaturu, aranžování a samozřejmě malbu. Kurz participativní umění povede rodilý Mexičan působící pod pseudonymem CHema Skandal!, jenž žije v Chicagu ve čtvrti Pilsen, kde na zdi domů, které vystavěli přistěhovalci z Plzně, maluje svůj výrazný street-art. Stalo se již milou tradicí, že na letní školu přijíždí známý kanadský umělec žijící v Praze Kurt van der Basch, aby se podělil o svoje zkušenosti z oblasti storyboardu. Letos podruhé jej doprovodí neméně charismatický Angličan Chris Rosewarne, který povede kurz Science fiction design pro film. Rozumět sobě i ostatním skrze umění se účastníci naučí pod vedením profesora Wiesława Karolaka, který do Plzně přijede již popáté.

Čtrnáctý ročník letní školy umění nabídne široké veřejnosti již podruhé kurzy hudební kompozice a sborového zpěvu, které fakulta pořádá ve spolupráci s katedrou hudební kultury Fakulty pedagogické. Nebudou chybět ani oblíbené kurzy digitální fotografie, figurální kresby, komiksu, designu interiéru, tvorby šperku, fashion designu a další. Pro účastníky bude jako vždy připraven i atraktivní doprovodný program, který zahrnuje přednášky, promítání studentských filmů, návštěvy výstav a mnoho dalšího.

Letošní vizuál letní školy umění spolu s logem vytvořil renomovaný grafický designér, laureát Ceny Ladislava Sutnara, který mimo jiné v roce 2017 za svoji obsáhlou uměleckou a pedagogickou činnost vstoupil do síně slávy českého designu, Rostislav Vaněk.

Pořadatel: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU

Termín: 9. – 27. 7. 2018

Místo konání: ateliéry v budově FDULS, Univerzitní 28, Plzeň (areál Bory) + Klatovská 51 (FPE – hudební kurzy)

Uzávěrka přihlášek: 17. 6. 2018

Kontaktní osoby:

Mgr. Markéta Kohoutková, tel.: 377 63 6716, 723 617 691, e-mail: mkohoutk@fdu.zcu.cz,

Mgr. Lenka Thomayer Opatrná, tel.: 377 636 719, e-mail: lopatrna@fdu.zcu.cz

Podrobné informace a registrační formulář jsou zveřejněny na webových stránkách.


JUNIORFEL

Fakulta elektrotechnická pořádá 12. ročník letní univerzity JuniorFEL. Ta je tradičně určena pro žáky 5. – 9. tříd základních škol nebo primy až kvarty víceletých gymnázií se zájmem o elektrotechniku.

Druhým rokem bude také otevřena [JuniorFEL2], která je určena pro studenty netechnických středních škol ve věku 16 – 19 let. Během posledního srpnového týdne se všichni účastníci seznámí srozumitelnou a hravou formou se základními poznatky a zajímavostmi v oborech elektrotechnika a elektronika. Pro obě části JuniorFEL je připraven samostatný program zohledňující věkovou skupinu a znalosti účastníků. Během týdne se tak zájemci dozví, co je vlastně elektřina, jak vznikají blesky, jak si mohou vytvořit a zapojit elektrický obvod, jakým způsobem se šíří rádiové vlny, co pohání tramvaje a trolejbusy nebo jak funguje gyroskop. Všichni si také vyzkoušejí naprogramovat robota, poměřit své síly při výrobě elektřiny nebo odhalit skrytý vysílač.

Účastníci [JuniorFEL2] se budou věnovat i satelitní technice – příjmu dat z českého pikosatelitu VZLUSAT-1, praktickým elektrotechnickým zapojením (zásuvka, zvonek, světlo, transformátor) i reálnému využití 3D tisku při sestavování jednoduchého elektrického motoru nebo chodicího robota. Na závěr účastníky čeká slavnostní promoce, při které jim budou předány absolventské diplomy.

Pořadatel: Fakulta elektrotechnická ZČU

Termín: 27.  – 31. 8. 2018

Místo konání: Fakulta elektrotechnická ZČU, Univerzitní 26, Plzeň (areál Bory)

Uzávěrka přihlášek: 30. 4. 2018

Kontakt: Ing. Jaroslav Fiřt, Ph.D., tel.: 377 63 4229, e-mail:  firt@kae.zcu.cz nebo junior@fel.zcu.cz

Podrobné informace a přihláška jsou zveřejněny na webových stránkách.

 

TYLIDI – TÝDEN LETNÍ INFORMATIKY PRO DÍVKY

Akce je určena pro studentky druhých a třetích ročníků středních škol zejména z Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje, které se již zajímají o informační technologie (IT) nebo které tuší, že IT by mohlo být dobrou alternativou jejich dalšího studia. Cílem soustředění je zvýšit informovanost středoškolaček o možnostech studia informatiky a jejich následného uplatnění v IT profesích. Letošní ročník bude zaměřen na téma neuroinformatika a související disciplíny. Účastnice letní školy zjistí, jak funguje mozek z pohledu jeho elektrické aktivity, co jsou a jak se sbírají neuroinformatická a jiná elektrofyziologická data u nás i ve světě, jaká zařízení a aplikace se pro sběr takových dat používají, jak se taková data popisují, ukládají a zpracovávají, a nakonec, co se v nich dá najít. S pomocí vyučujících si pak samy naměří data k dalšímu zpracování a postupně je budou zpracovávat a interpretovat. Jako určitý bonus se dozví, jaké je uplatnění žen v současném IT. O tom budou mluvit ženy, které již v IT pracují a uspěly, a také současné studentky Fakulty aplikovaných věd. Doplňkový program pak zahrnuje exkurze na různá pracoviště katedry informatiky a výpočetní techniky a další aktivity.

Pořadatel: Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd ZČU

Termín: 27. - 31. 8. 2018

Místo konání: Katedra informatiky a výpočetní techniky FAV, Technická 8, Plzeň (areál Bory)

Uzávěrka přihlášek: 30. 6. 2018

Kontakt: Ing. Zuzana Majdišová, tel.: 377 63 2494, e-mail: tylidi@mail.kiv.zcu.cz

Podrobné informace a přihláška je zveřejněna na webu katedry.


CAMPO ARDUINO

Šestý ročník letního kybernetického soustředění bude uspořádán ve spolupráci s Plzeňským krajem jako kemp robotiky v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji. Kemp je tradičně určen žákům 2. stupně základních škol a studentům středních škol, včetně odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Téma soustředění je „kybernetika hrou“. Účastníci si postaví jednoduché roboty založené na platformě Arduino a naučí se je programovat s pomocí vizuálního prostředí Scratch. V průběhu kempu budou řešit rozmanité úlohy a účastnit se soutěží, jejichž výsledky se započítávají do „celotáborové hry“. Na závěr je čeká slavnostní vyhodnocení, během něhož obdrží všichni drobné věcné ceny. Nově se kemp bude konat také v Klatovech a Domažlicích.

Pořadatel: Katedra kybernetiky Fakulty aplikovaných věd ZČU

Termín: 20. – 24. 8. 2018

Místo konání: Katedra kybernetiky a centrum NTIS FAV, Technická 8, Plzeň (areál Bory)

Termín: 9. – 13. 7. 2018

Místo konání: Klatovy (místo bude upřesněno)

Termín: 30. 7. – 3. 8. 2018

Místo konání: Domažlice (místo bude upřesněno)

Uzávěrka přihlášek: 15. 6. 2018

Kontakt: doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D., tel.: 377 63 2548, e-mail: campardu@kky.zcu.cz   

Podrobné informace a přihláška jsou k dispozici na webových stránkách.


CAMPO LAMPONE

V návaznosti na úspěšné Campo Arduino pořádá Fakulta aplikovaných věd první ročník vyšší úrovně letního kybernetického soustředění. Určeno je zejména pro ty, kteří už by se na Campu Arduinu nudili a chtějí se dozvědět více. Fakulta tak reaguje na zájem z řad těch, kteří soustředění navštívili i několikrát, rádi by se ho zúčastnili znovu, ale nechtějí opakovat podobné jednoduché úlohy. Tématem soustředění zůstává „kybernetika hrou“. Účastníci však budou pracovat s platformou jednodeskového počítače Raspberry Pi, případně podobnou. Odtud také název, ve kterém je zachována italština (raspberry - anglicky malina, italsky lampone). Od účastníků se bude očekávat mnohem vyšší samostatnost. Formát výuky bude jiný než v Campo Arduino, každý den bude čekat na účastníky jedna vybraná úloha z oblasti kybernetiky, kterou bude lektorovat někdo z výzkumných pracovníků katedry kybernetiky FAV nebo z výzkumného centra Nové technologie pro informační společnost (NTIS).

Pořadatel: Katedra kybernetiky Fakulty aplikovaných věd ZČU

Termín: 27. – 31. 8. 2018

Místo konání: Katedra kybernetiky a centrum NTIS FAV, Technická 8, Plzeň (areál Bory)

Uzávěrka přihlášek: 15. 6. 2018

Kontakt: doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D., tel.: 377 63 2548, e-mail: campardu@kky.zcu.cz   

Podrobné informace a přihláška jsou zveřejněny na webových stránkách.


LETNÍ ŠKOLA VIRTUÁLNÍ REALITY

Již pošesté pořádá katedra průmyslového inženýrství a managementu Letní školu virtuální reality, a to s podtitulem „Udělej si vlastní hru“. Akce je určena pro zvídavé studenty středních škol, kteří se seznámí s možnostmi 3D zobrazení, se speciálními haptickými ovladači a s náhlavním displejem, 3D skenerem aj. Zjistí, jak lze rychle a efektivně vytvářet za pomocí nástroje Unity3D virtuální herní prostředí, např. krajinu, která bude obsahovat stromy, vlastní 3D modely (např. domek), vodu, pohybující se objekty (např. plošinky, padající objekty s fyzikálními vlastnostmi) atd. Studenti si pak sami zkusí vytvořit jednoduchou 3D hru, určenou jak pro konvenční PC sestavu, tak i pro laboratoř virtuální reality a náhlavní displej.

Pořadatel: Katedra průmyslového inženýrství a managementu Fakulty strojní ZČU

Termín:  10. - 12. 7. 2018

Místo konání: Fakulta strojní ZČU, Univerzitní 22, Plzeň

Uzávěrka přihlášek: průběžně (do obsazení kapacit)

Kontakt: Ing. Petr Hořejší, Ph.D., tel.: 377 63 8495, e-mail.: tucnak@kpv.zcu.cz

 

HOMO ECONOMICUS

Sedmý ročník letní školy Homo Economicus je určen žákům a studentům základních a středních škol ve věku od šesti let, kteří mají zájem nahlédnout do světa ekonomických věd. Účastníci zjistí, že na Fakultě ekonomické ZČU se studenti nezabývají jen nudnými čísly, tabulkami a grafy, ale že studium může být kreativní a zábavné. Stěžejním tématem tohoto ročníku budou „Změny přístupů v ekonomice od první republiky po současnost“, čímž tato škola navazuje na oslavy výročí 100 let od založení republiky. Pro letošní rok bude program rozšířen i na odpolední hodiny, tedy od 9:00 do 15:00 hod. Jako obvykle jsou pro studenty připraveny interaktivní workshopy, přednášky, hry z oblasti marketingu, propagace a financí a samozřejmě i exkurze. Program je koncipován tak, aby více rozvíjel samostatnou týmovou práci žáků. Tradiční je též zakončení letní školy v podobě slavnostní promoce s předáním certifikátů.

Pořadatel: Fakulta ekonomická ZČU

Termín: 9. - 13. 7. 2018

Místo konání: Fakulta ekonomická ZČU, Univerzitní 22, Plzeň

Uzávěrka přihlášek: 15. 6. 2018

Kontakt: Ing. Pavla Říhová, tel.: 377 63 3103, e-mail: divisova@kem.zcu.cz   

Podrobné informace a přihláška na webu letní školy.

MechCamp    

MechCamp se uskutečníletos poprvé, a to na začátku školního roku. Je určen pro studenty středních škol, které baví matematika a fyzika a kteří se chtějí dozvědět něco o moderních materiálech, dynamice vozidel nebo biomechanice. Účastníci si vyzkouší výrobu kompozitních vzorků a jejich testování na trhacím stroji, seznámí se s počítačovým modelováním silničních vozidel, např. simulace jízdy trolejbusu a formule, a uvidí, jak probíhá počítačové modelování srážky vozidla s chodcem. Dozví se, jak se určují mechanické vlastnosti lidských tkání nebo jak probíhá počítačová simulace proudění krve v cévách člověka.
S těmito tématy se seznámí nejen v laboratořích Západočeské univerzity, ale i v rámci exkurze do firmy, která se využitím počítačových simulací v praxi zabývá.

Pořadatel: Katedra mechaniky Fakulty aplikovaných věd ZČU
Termín: 5. - 7. 9. 2018
Místo konání: Fakulta aplikovaných věd ZČU, Technická 8, Plzeň
Uzávěrka přihlášek: 30. 6. 2018
Kontakt: Ing. Vladimír Lukeš, Ph.D., tel.: 377 63 9168, e-mail: vlukes@kme.zcu.cz
Podrobné informace a přihláška jsou k dispozici na facebookovém profilu katedry.

Celouniverzitní

Šárka Stará

12. 04. 2018


Zájemci o studium na ZČU mají ještě šanci. Druhé kolo přijímacího řízení stále probíhá

Studium Tisková zpráva Univerzita

Celouniverzitní

19. 07. 2019

Mezinárodní letní jazyková škola a ArtCamp zvaly na koncert před knihovnou

Další vzdělávání Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

14. 07. 2019

Západočeská univerzita má nového prorektora pro výzkum a vývoj

Univerzita Věda Zaměstnanci

Celouniverzitní

01. 07. 2019