Rostislav Medlín z NTC přednášel o využití kvantových teček a spektroskopických Ab-Initio simulací

Setkání Meeting on TEM in Materials Sciences, které se konalo ve dnech 24. až 25. dubna v Brně, přispělo ke sdílení současných zkušeností s transmisní elektronovou mikroskopií (TEM) v oblastech výzkumu souvisejících s pokročilými materiály, technologiemi a mikroskopickými technikami.

Rostislav Medlín z vysokoškolského ústavu Nové technologie – výzkumné centrum prezentoval výsledky výzkumu na téma II and III. generation of Silicon based Solar Cells - basic TEM material research of nanostructured Si and TCO o využití kvantových teček pro změnu šířky zakázaného pásu u tenkovrstvých křemíkových materiálů pro solární články a zkoumání vlastností dotovaného ZnO využívaného jako transparentní vodivá elektroda s využitím EELS a jeho porovnání s modelováním spektroskopické EELS odezvy materiálu z prvních principů.

Galerie


Nové technologie - Výzkumné centrum

Blanka BRABENCOVÁ

02.05.18


FAV získala akreditace studijních programů na dalších deset let


Fakulta aplikovaných věd

193

07.08.18


Přístavba menzy na Borech má finiš před sebou


Celouniverzitní

41

10.08.18


První ročník certifikátového programu Kompetence pro česko-bavorský příhraniční region je za námi


Celouniverzitní

93

11.07.18