Smart Campus ZČU - polygon chytrých řešení

Chytrých řešení v životě měst a jejich občanů přibývá. Západočeská univerzita zavádí v rámci svého rozbíhajícího se projektu Smart Campus technologie, které studentům a zaměstnancům například zjednoduší parkování a zajistí hospodárnější osvětlení. Zároveň chce nabídnout kampus jako místo, kde mohou firmy a města chytré technologie a jejich propojení testovat. 

„Kampus splňuje v mnoha ohledech parametry modelu města, takže skýtá možnost testovat chytré technologie v menším měřítku,“ vysvětluje Petr Kašpar z katedry technologií a měření Fakulty elektrotechnické (FEL) ZČU, která je iniciátorem projektu Smart Campus, do něhož je zapojeno všech devět fakult ZČU, včetně výzkumných center technických fakult, výzkumného centra NTC (Nové technologie – výzkumné centrum) i dalších pracovišť servisního charakteru.

Smart Campus přináší velkou příležitost firmám, které chtějí vyzkoušet svá chytrá řešení v malém měřítku a získat zpětnou vazbu, jak jejich technologie fungují, zda a za jakých podmínek jsou kompatibilní s jinými systémy a další užitečné informace. Také města, která chtějí být „smart“, mají možnost vidět zvolená chytrá řešení v praxi, a to i v různých kombinacích, a rozhodnout se na základě získaných zkušeností a po poradě s odborníky. Kromě toho je jak pro univerzitu, tak pro města i firmy prospěšné propojení lidí z praxe a z akademické sféry, které může podnítit vzájemnou spolupráci v mnoha dalších oblastech a vést k transferu znalostí.

První oblast, v níž univerzita začala fungovat jako „živá laboratoř“, je chytré parkování. „Domluvili jsme se už s některými dodavateli, že budeme testovat jejich systémy, které pak integrujeme dohromady,“ popisuje Petr Kašpar z FEL s tím, že systémů chytrého parkování je mnoho - od indukčních smyček přes kamerové systémy až po ty, které využívající senzory geomagnetického pole, přičemž každý má své výhody a nevýhody.

Prvních deset parkovacích senzorů bylo na parkoviště před FEL nainstalováno koncem srpna. Jsou od firmy ČD – Telematika, s níž univerzita spolupracuje v oblasti chytrých řešení. „Jde o kompaktní a programovatelné jednotky vybavené elektronikou, která detekuje obsazenost daného místa, ale také další provozní údaje, mimo jiné stav vložené baterie. Rádiová část jednotky vysílá informaci o změně, tedy zda auto právě na místo přijelo, či z něj odjelo. Senzor je zapuštěn do země a může být zakryt příslušným povrchem tak, aby nenarušoval celistvost plochy. Vložená baterie má garantovanou životnost 5 let,“ říká Petr Hudák, ředitel úseku Obchod z ČD – Telematiky.

„Jsem velmi rád, že v rámci projektu Smart Campus máme možnost testovat v praxi nové technologie, které směřují do budoucnosti. Zaměstnanci a hlavně studenti se s nimi mohou seznámit a mohou spolupracovat na jejich dalším vývoji. Spolupracujícím společnostem patří dík za to, že přispívají k popularizaci technického vzdělávání a zpřístupnění těchto progresivních technologií široké veřejnosti,“ konstatuje proděkan Fakulty elektrotechnické Jiří Hammerbauer.  

Přibývat budou postupně další parkovací systémy, fungující na různých principech. Výstup pro řidiče bude jeden a způsob předání by měl podle Petra Kašpara odpovídat technologickému vývoji. „V dnešní době, kdy moderní auta mají v palubních systémech počítače, můžeme informovat řidiče pomocí aplikace, která mu sdělí, kde přesně volné parkovací místo je, a navede ho k němu,“ přibližuje Petr Kašpar.

Parkovací senzory jsou prvním viditelným výstupem projektu Smart Campus, nutné úvodní kroky už vědci podnikli v dubnu loňského roku. Byla nainstalována sít pro internet věcí LoRaWAN, která v kampusu dokáže z různých míst sbírat data, a ve spolupráci s Technologickým centrem Písek byl vytvořen cloudový systém, tedy úložiště pro příjem, ukládání a zpracování dat z různých zdrojů. Nad tímto cloudovým systémem vznikne nástroj, který data otevře. „Některá data budou veřejná, některá budou určena pouze určeným skupinám uživatelů. V každém případě poskytnou řadu možností a očekáváme, že studenti, projektové týmy nebo pedagogové s jejich využitím začnou vyvíjet vlastní aplikace,“ plánuje Petr Kašpar.

Jedním z nedávných výstupů projektu Smart Campus je vývojová platforma pro internet věcí KET Cube, vyvinutá týmem z katedry technologií a měření (KET) Fakulty elektrotechnické. „Jedná se o otevřenou platformu, na níž je možné vyvíjet nová řešení nejen pro internet věcí. Naším cílem je, aby vznikla komunita, která bude tuto platformu ve svých projektech využívat,“ popisuje záměr týmu Petr Kašpar. 

Další oblast, kde chtějí odborníci ze ZČU testovat smart technologie, je osvětlení. Zatímco dnes se lampy v kampusu spínají centrálně, v budoucnu by samy regulovaly svícení a jeho intenzitu podle aktuálního osvětlení a podle pohybu osob v okolí.  Sloupy s osvětlením by byly pod stálým napětím, čímž by zároveň vznikla nová infrastruktura, která umožní rozšířit wi-fi na venkovní prostranství v kampusu, osadit sloupy centrální jednotkou pro chytré parkovací senzory nebo jinými typy senzorů, které budou měřit například různé parametry ovzduší.

Projekt Smart Campus už vědci z FEL letos v dubnu představili v Praze na IQRF Summitu. Více informací je k dispozici na webových stránkách projektu.

Galerie


Fakulta elektrotechnická

Šárka Stará

08. 10. 2018


Studenti soutěžili o nejlepší fotografie z Erasmu

Soutěž Studenti Univerzita

International Office

22. 06. 2020

Seznamte se se špičkovými sportovci z řad studentů ZČU

Sport Studenti Univerzita

Celouniverzitní

23. 06. 2020

Studenti Sutnarky vystavují v Galerii Nová síň

Univerzita Veřejnost Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

03. 07. 2020