ZČU otevřela laboratoř pro internet věcí

Tisková zpráva Univerzita

IoT laboratoř neboli laboratoř pro internet věcí dnes otevřela Západočeská univerzita v Plzni. Poskytne prostor pro využívání moderních technologií. Sloužit bude jak pro výuku, tak pro samostatnou práci studentů.   

„Laboratoř pro internet věcí umožní studentům pracovat s aktuálně používanými technologiemi, což je pro kvalitu výuky velmi důležité. Bezesporu to podpoří i jejich zájem laboratoř co nejvíce využívat a rozvíjet třeba i mezioborové projekty,“ říká rektor ZČU Miroslav Holeček. Laboratoř zaměřenou na moderní technologie označované jako internet věcí (Internet of Things, IoT) vybudovalo Centrum informatizace a výpočetní techniky (CIV) Západočeské univerzity v období od května do října 2018.

K dispozici je inovovaná učebna s kapacitou devět míst pro výuku základů IoT, kybernetické bezpečnosti a síťových technologií. Pro samostatnou práci studentů je pak připravena specializovaná dílna s nářadím a přístroji potřebnými pro práci s mikroelektronikou (pájení, mechanické práce, měření a diagnostika) a prototypování. Laboratoř poskytuje soubor vybavení pro realizaci moderních projektů - 3D tiskárny, CNC frézky, souřadnicový popisovač, digitální vyšívací stroj a další přístroje.

„Hlavním cílem je otevřít studentům ZČU nové možnosti při využívání moderních technologií v projektech, semestrálních, bakalářských a diplomových pracích. Nová laboratoř jim poskytne prostor pro realizaci nápadů, prototypů a inovací známý jako hacker space nebo maker space,“ říká Jan Rychlík, ředitel Centra informatizace a výpočetní techniky. IoT laboratoř má podle jeho slov také ambici stát se místem setkávání a spolupráce studentů různých fakult a zaměření.

Řešení, která tu budou studenti ZČU vyvíjet, mohou být implementována i do projektu Smart Campus. Kromě podpory projektové činnosti studentů technických i netechnických fakult ZČU se IoT laboratoř aktivně zapojí do prezentace technických dovedností při akcích určených pro uchazeče o studium. V rámci specializované výuky a odborných praxí bude také zvyšovat odborné znalosti studentů vyšších ročníků středních škol i jejich vyučujících. Rozšířit povědomí o nových možnostech informační a komunikační infrastruktury a přispět tím k modernizaci metod výuky má také vzdělávací kurz pro akademické pracovníky, který CIV v rámci ESF projektu nabízí. Mezi tématy kurzu jsou kromě IoT také cloudy, práce s daty, náročné výpočty a nástroje pro e-learning a vzdálenou spolupráci.

Náklady na vybudování IoT laboratoře dosáhly 1,4 mil. Kč vč. DPH a byly hrazeny z projektu Podpora rozvoje studijního prostředí na ZČU. Ten je z 95 % financován z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, 5 % ze strany ZČU. 

Laboratoř se nachází v 5. patře budovy CIV (místnost 505). Otevřena bude po celý den od pondělí do pátku. Potřebné informace najdou zájemci na webových stránkách laboratoře.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

01. 11. 2018


Vyšel časopis ZČU&spolupráce

Studenti Veřejnost Zaměstnanci

Celouniverzitní

02. 06. 2020

Projekt Termovize do škol byl podpořen mezinárodním grantem SPIE Education Outreach

Další vzdělávání Spolupráce Věda

Nové technologie - výzkumné centrum

22. 05. 2020

Fakulta filozofická nově nabízí studium programu Sociální práce

Studium Tisková zpráva Univerzita

Fakulta filozofická

02. 06. 2020