Fakulta filozofická zve na besedu s Erikem Taberym

Beseda Tisková zpráva Veřejnost

„Ona se u nás vede debata, jestli ty humanitní obory vůbec potřebujeme, a já jsem zastáncem toho, že je potřebujeme víc než kdy jindy," říká Erik Tabery, šéfredaktor týdeníku Respekt, autor knihy Opuštěná společnost a také host besedy pořádané katedrou filozofie. Ta se uskuteční v úterý 27. listopadu od 16:30 hodin v Mezigeneračním dobrovolnickém centru TOTEM na Lochotíně.

Názvem besedy Opuštěná univerzita, opuštěná společnost odkazují organizátoři právě k Taberyho knize, která získala v soutěži Magnesia Litera ocenění Kniha roku 2018.  „Já jsem přesvědčen, že jakákoliv zlomová doba – v našich dějinách rozhodně – s sebou nese i útoky na humanitní vzdělání a vzdělání vůbec. Když jsem si dělal rešerši kvůli jiným textům a potom i kvůli knize, ukazovalo se mi to ještě víc,“ říká Erik Tabery. Přijít s ním diskutovat o významu vzdělání v dnešní společnosti mohou studenti i zástupci z řad široké veřejnosti. Vstup je zdarma.

Beseda je součástí cyklu, který na tento akademický rok připravila katedra filozofie Fakulty filozofické ZČU pod názvem „Univerzita jako příležitost“. Už na začátku října se uskutečnila panelová diskuse „Humanitní a společenskovědní vzdělání a vzdělávání a jejich úloha v demokratické společnosti“ s Janem Sokolem, Václavem Moravcem, Markem Hilšerem a dalšími hosty. Besedy budou pokračovat v pravidelných intervalech. Svým zaměřením budou souviset s tématem vzdělávání, vědy a obecně fungování moderních společností v 21. století.

„Budeme klást otázky týkající se významu a úrovně současného vzdělání, stavu aplikovaného výzkumu na univerzitách, možné obnovy institucí prostřednictvím participativních technologií, vztahu vzdělávání a hry, (ne)existence české kolektivní identity nebo významu kritického myšlení,“ zve jedna z organizátorek Naďa Hlaváčková. „Naší snahou bude poukázat na to, že platforma univerzitního prostředí nabízí mimořádný prostor, kde je možné se učit a experimentovat. Cílem bude také zvýšit prestiž vysokoškolského vzdělání v očích studentů, pedagogů a veřejnosti,“ dodává.

V únoru se uskuteční beseda s biochemikem Martinem Fuskem na téma Aplikovaný výzkum a jeho místo na univerzitě.

Více informací najdou zájemci na webových stránkách cyklu Univerzita jako příležitost.

Galerie


Fakulta filozofická

Šárka Stará

20. 11. 18


Zástupci středních škol z města Tchien-ťin v Číně navštívili ZČU

Spolupráce Studium

Nové technologie - Výzkumné centrum

29. 11. 2018

Diplomová práce vynesla studentovi FAV stříbro v prestižní soutěži IT SPY

Soutěž Studenti Úspěchy

Fakulta aplikovaných věd

10. 12. 2018

Výukové sady EDUPix ze Západočeské univerzity pomohou zatraktivnit fyziku na gymnáziích v kraji

Spolupráce Tisková zpráva Veřejnost

Celouniverzitní

29. 11. 2018