Přípravy druhého společného setkání studentů z Plzně a Regensburgu začaly

Spolupráce Studenti Univerzita

V květnu se uskuteční takzvaný Praxismodul, při němž vyvrcholí druhý běh certifikátového programu fungujícího paralelně na Západočeské univerzitě v Plzni a na Universität Regensburg.

Daniela Blahutková, Lada Hanzelínová a Jitka Paitlová - řešitelský tým projektu Kompetence pro česko-bavorský příhraniční region - vyrazily ve středu 16. ledna z Plzně do Regensburgu na workshop s řezenskými partnery z Institutu Bohemicum při tamní univerzitě. Hlavním cílem setkání s Markem Nekulou a Martinem Oswaldem bylo zahájení příprav na společný Praxismodul, kterým v květnu vyvrcholí již druhý běh certifikátového programu fungujícího paralelně na Západočeské univerzitě v Plzni a na Universität Regensburg.

Certifikát

Certifikátový program Kompetence pro česko-bavorský příhraniční region je zaměřený na získání kulturního přehledu, jazykových a praktických kompetencí pro uplatnění v česko-bavorském příhraničí. Je otevřený všem studentům ZČU bez omezení oboru a absolvovat jej lze během dvou semestrů, přičemž výuka probíhá jako součást povinných a povinně volitelných předmětů. Součástí kurzu jsou diskuze se zajímavými hosty z oblasti kultury, vzdělání, průmyslu a obchodu a taktéž výjezdní exkurze do Bavorska. V rámci povinných kurzů – Kulturní profil příhraničí, Praktický jazyk a Komunikační praxe – si student vybere konkrétní 'příhraniční' téma dle svého zájmu a zaměření, které postupně zpracuje v seminární práci a prezentaci, kterou následně představí právě na Praxismodulu. Více o certifikátu zde.

Praxismodul – vrchol certifikátu

První ročník certifikátového programu vyvrcholil v červnu 2018 v Regensburgu společným Praxismodulem na téma Přeshraniční interakce. Bohatý čtyřdenní program zahrnoval vzájemné setkávání, prezentace a diskuze studentů, akademiků a odborníků z praxe na široké spektrum témat týkajících se přeshraničních interakcí. Jeden den byl věnován exkurzím za aktéry přeshraniční interakce – navštívili jsme kulturní Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee, nový komplex budov Kompetenčního a koordinačního centra pro přeshraniční zdravotnickou záchrannou službu (Grenzüberschreitende Rettungsdienst) ve Furth im Waldu i zdejší památník a prostory bývalého přeshraničního přechodového tábora (Grenzdurchgangslager). Čeští i bavorští studenti tak získali aktuální informace o příhraničních aktérech, vyzkoušeli si prezentaci v jazyce svého souseda, a snadno se mezi sebou spřátelili. Více o minulém Praxismodulu zde.

Na co se těšit

Druhý ročník certifikátu bude zakončen Praxismodulem, který se tentokrát uskuteční v květnu v Plzni. Český tým již připravuje pestrý program. Rozhodně se můžeme těšit na atraktivní témata studentů (např. germanismy v českém jazyce, poválečné odsuny, příhraniční železnice ad.), na příspěvky odborníků z oblasti kultury, vzdělávání, průmyslu a obchodu, na exkurze do příhraničí a nepochybně i na společné poznávání Plzně.

Certifikátový program je možné sledovat na Facebooku.

Program je podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj (Cíl EÚS Česká Republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020).

Galerie


Celouniverzitní

Jitka Paitlová

24. 01. 2019


V Plzni na Borských polích vznikl největší mural art v kraji

Univerzita Veřejnost Zaměstnanci

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

15. 07. 2020

Vědecký časopis s kořeny na Fakultě strojní ZČU postupuje v žebříčku kvality

Spolupráce Úspěchy Věda

Fakulta strojní

23. 07. 2020

Fakulta aplikovaných věd otevírá nový studijní program Stavební inženýrství - Moderní budovy

Spolupráce Studium Tisková zpráva

Fakulta aplikovaných věd

21. 07. 2020