Přípravy druhého společného setkání studentů z Plzně a Regensburgu začaly

Spolupráce Studenti Univerzita

V květnu se uskuteční takzvaný Praxismodul, při němž vyvrcholí druhý běh certifikátového programu fungujícího paralelně na Západočeské univerzitě v Plzni a na Universität Regensburg.

Daniela Blahutková, Lada Hanzelínová a Jitka Paitlová - řešitelský tým projektu Kompetence pro česko-bavorský příhraniční region - vyrazily ve středu 16. ledna z Plzně do Regensburgu na workshop s řezenskými partnery z Institutu Bohemicum při tamní univerzitě. Hlavním cílem setkání s Markem Nekulou a Martinem Oswaldem bylo zahájení příprav na společný Praxismodul, kterým v květnu vyvrcholí již druhý běh certifikátového programu fungujícího paralelně na Západočeské univerzitě v Plzni a na Universität Regensburg.

Certifikát

Certifikátový program Kompetence pro česko-bavorský příhraniční region je zaměřený na získání kulturního přehledu, jazykových a praktických kompetencí pro uplatnění v česko-bavorském příhraničí. Je otevřený všem studentům ZČU bez omezení oboru a absolvovat jej lze během dvou semestrů, přičemž výuka probíhá jako součást povinných a povinně volitelných předmětů. Součástí kurzu jsou diskuze se zajímavými hosty z oblasti kultury, vzdělání, průmyslu a obchodu a taktéž výjezdní exkurze do Bavorska. V rámci povinných kurzů – Kulturní profil příhraničí, Praktický jazyk a Komunikační praxe – si student vybere konkrétní 'příhraniční' téma dle svého zájmu a zaměření, které postupně zpracuje v seminární práci a prezentaci, kterou následně představí právě na Praxismodulu. Více o certifikátu zde.

Praxismodul – vrchol certifikátu

První ročník certifikátového programu vyvrcholil v červnu 2018 v Regensburgu společným Praxismodulem na téma Přeshraniční interakce. Bohatý čtyřdenní program zahrnoval vzájemné setkávání, prezentace a diskuze studentů, akademiků a odborníků z praxe na široké spektrum témat týkajících se přeshraničních interakcí. Jeden den byl věnován exkurzím za aktéry přeshraniční interakce – navštívili jsme kulturní Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee, nový komplex budov Kompetenčního a koordinačního centra pro přeshraniční zdravotnickou záchrannou službu (Grenzüberschreitende Rettungsdienst) ve Furth im Waldu i zdejší památník a prostory bývalého přeshraničního přechodového tábora (Grenzdurchgangslager). Čeští i bavorští studenti tak získali aktuální informace o příhraničních aktérech, vyzkoušeli si prezentaci v jazyce svého souseda, a snadno se mezi sebou spřátelili. Více o minulém Praxismodulu zde.

Na co se těšit

Druhý ročník certifikátu bude zakončen Praxismodulem, který se tentokrát uskuteční v květnu v Plzni. Český tým již připravuje pestrý program. Rozhodně se můžeme těšit na atraktivní témata studentů (např. germanismy v českém jazyce, poválečné odsuny, příhraniční železnice ad.), na příspěvky odborníků z oblasti kultury, vzdělávání, průmyslu a obchodu, na exkurze do příhraničí a nepochybně i na společné poznávání Plzně.

Certifikátový program je možné sledovat na Facebooku.

Program je podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj (Cíl EÚS Česká Republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020).

Galerie


Celouniverzitní

Jitka Paitlová

24. 01. 2019


Sametovou revoluci připomněla také debata o svobodě médií

Konference Univerzita Veřejnost

Fakulta filozofická

19. 11. 2019

Panelová diskuse Fakulty filozofické umožnila zamyšlení nad interdisciplinaritou

Beseda Spolupráce Věda

Fakulta filozofická

03. 12. 2019

Galerie Českých center připravila výstavní projekt Svoboda. Podíleli se na něm studenti Sutnarky

Univerzita Veřejnost Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

22. 11. 2019