Emeritní rektor ZČU Josef Průša oslavil osmdesátiny

Univerzita Zaměstnanci

Rodák z Plzně stál v čele Západočeské univerzity dvě období.

Emeritní rektor Západočeské univerzity Josef Průša oslavil v neděli 3. února 80. narozeniny. Západočeskou univerzitu v Plzni vedl po dvě volební období, a to od 1. 3. 2004 do 28. 2. 2007 a od 1. 3. 2007 do 28. 2. 2011. Během jeho působení se ZČU například podařilo dosáhnout na 3,5miliardovou dotaci z Operačního programu výzkum a vývoj pro inovace, díky níž později vznikla výzkumná centra NTIS, RICE, RTI a CENTEM (součást dnešního NTC). Rektorem byl rovněž v době, kdy ZČU spolu se společností Škoda Holding založily centrum Techmania.

Josef Průša je Západočeské univerzitě stále věrný. Dnes se podílí například na jejím externím hodnocení, kdy pro odbor Kvalita zpracovává mezinárodní ratingy ZČU, a kromě toho je také garantem Univerzity třetího věku.

 

Doc. Ing. Josef Průša, CSc.

absolvoval fakultu elektrotechnickou Vysoké školy strojní a elektrotechnické, poté působil jako projektant v podniku Škoda. V únoru 1970 přišel zpět na VŠSE jako odborný asistent, nicméně po pěti letech byl nucen z politických důvodů přejít mezi odborné pracovníky. Na škole též působil jako energetik a později jako bezpečnostní technik. V roce 1990 se stal docentem v oboru technická kybernetika a také kvestorem, kterým byl až do roku 1998, kdy přijal funkci náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vědu a vysoké školství. Do Plzně se vrátil v roce 2003 a až do jmenování rektorem Západočeské univerzity byl jejím kancléřem. V čele ZČU se Josef Průša ocitl v roce 2004 a rektorem zůstal po dvě volební období. Během jeho prvního období bylo nově akreditováno 13 studijních programů a ZČU se stala sedmou největší veřejnou vysokou školou v zemi. Taktéž se zvýšil počet zahraničních studentů a na všech fakultách byl akreditován alespoň jeden doktorský studijní program.

Celouniverzitní

Pavel KORELUS

05. 02. 2019


Aplikace Lisa z Fakulty aplikovaných věd pomáhá lékařům s výzkumem jater a léčbou rakoviny

Tisková zpráva Univerzita Úspěchy

Fakulta aplikovaných věd

04. 12. 2019

Ústav jazykové přípravy uspořádal Konferenci studentských odborných prezentací v cizích jazycích

Soutěž Studenti Veřejnost

Ústav jazykové přípravy

27. 11. 2019

Týden vědy a techniky se opět konal také na Západočeské unvierzitě

Univerzita Věda Veřejnost

Celouniverzitní

19. 11. 2019