Západočeská univerzita plánuje spolupráci s Univerzitou Karlovou

Spolupráce Tisková zpráva Univerzita

Ve středu 20. března navštívil Západočeskou univerzitu (ZČU) v Plzni rektor Univerzity Karlovy (UK) a předseda České konference rektorů Tomáš Zima. V doprovodu rektora ZČU Miroslava Holečka si prohlédl laboratoře Regionálního inovačního centra elektrotechniky (RICE) a seznámil se významnými vědecko-výzkumnými projekty plzeňské univerzity. Společně pak rektoři jednali o perspektivách technického vzdělávání a o možné budoucí spolupráci ZČU a UK při přípravě odborníků pro obory vyžadující komplexní, interdisciplinární vzdělání.

Návštěva rektora Tomáše Zimy byla součástí celodenního programu, který vyvrcholil veřejnou debatou Bezpečné Česko? Ta byla druhým dílem projektu Česko! A jak dál?, jehož cílem je zapojit špičkové vědce a odborníky univerzity do řešení zásadních celospolečenských problémů a výzev. Tématem, kterému byla věnována pozornost při plzeňském diskusním setkání, byla bezpečnost.

Jak během návštěvy uvedl rektor Miroslav Holeček, Západočeská univerzita se v oblasti bezpečnosti prosazuje v několika směrech. Na ZČU se už od roku 1956 vzdělávají špičkoví odborníci v oblasti jaderné energetiky, kteří ve své pracovní praxi zajišťují spolehlivost a bezpečnost provozu jaderných elektráren, vyvíjí systémy monitorování, podílejí se na bezpečnostních studiích pro jaderné elektrárny, predikují životnost zařízení, znají související legislativu, jsou vzděláni v otázkách nakládání s vyhořelým palivem a dalších tématech jaderné bezpečnosti. V oblasti inteligentních technologií se ZČU může pochlubit špičkovou senzorikou využívanou například na chytrých hasičských zásahových oblecích a dalších pomůckách pro pracovníky v energetice nebo ve stavebnictví, kde přispívají k ochraně zdraví a života osob. Segmentem, kam dále směřují projekty ZČU v oblasti bezpečnosti, je doprava. Příkladem jsou biomechanické modely člověka pro prevenci poranění a bezpečnost dopravy a senzory a autonomní řízení v dopravních systémech. Oborem, kde hraje bezpečnost důležitou roli, a to ve vazbě na průmyslové a energetické provozy, je inženýrská informatika.

ZČU má na svém kontě řadu vyřešených výzkumných projektů v segmentu jaderné energetiky uvedených do průmyslové praxe v podnicích jako Škoda JS, ČEZ, AREVA (Francie). Jako příklady lze uvést systém monitorování volných částí v komponentách jaderných elektráren - diagnostika a lokalizace poruch a nežádoucích vibrací s cílem předcházet haváriím, zvýšit spolehlivost, bezpečnost a ekonomiku provozu; speciální robotické manipulátory pro analýzu svarových spojů na potrubích jaderné elektrárny nebo matematické modelování pro rozmístění palivových článků v aktivní zóně jaderného reaktoru VVER pro vyšší využití jaderného paliva a zachování bezpečnosti provozu.

Spolupráce ZČU a UK

V současné době spolupracuje úspěšně UK se ZČU prostřednictvím své Lékařské fakulty v Plzni, např. v oblasti vývoje nástrojů kardiovaskulární biomechaniky, modelů proudění krve, nebo v biomechanice tkání a kloubních náhrad.

Inovační strategie ČR 2019 – 2030 a dokument Evropské komise Zpráva o České republice 1/2019 zdůrazňují potřebu kvalitního technického vzdělávání - jeho koncepci a zvyšování systémové kvality technických oborů a oborů aplikovaných věd v ČR.

Perspektivní průmyslové obory nárokují komplexní a interdisciplinární vzdělání. Žádoucí je proto model dosaženého vzdělání jako kombinace oborů technických a přírodovědných, resp. technických a humanitních.

Jako optimální se jeví úzká spolupráce UK jakožto lídra přírodovědného a humanitního vzdělání v ČR se ZČU, která patří mezi nejkvalitnější české univerzity v oblasti technického vzdělávání. Rektoři Miroslav Holeček a Tomáš Zima proto diskutovali možnost společné přípravy doktorských studijních programů obsahujících vhodnou kombinaci technických a přírodovědných disciplín. Ty by například pro absolventy Matematicko-fyzikální fakulty UK představovaly příležitost doplnit své vzdělání technickým oborem nebo pro absolventy technických oborů rozšířit si znalosti o oblast biologie. Vzdělávat by se tak mohli odborníci pro biokybernetika, bioinženýrství apod.

Dále je možná velmi perspektivní spolupráce v připravovaném projektu ZČU v rámci nového programu pro roky 2021 – 2027. Ten by se týkal elektromobility, inteligentních dopravních systémů a dále chytrých systémů pro průmysl a veřejnou správu.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

21. 03. 2019


Techmania Science Center zve své příznivce na oslavu 12. narozenin

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Nové technologie - výzkumné centrum

30. 10. 2020

Výkon Soni Bařtipánové ozdobil 28. ročník Haydnových hudebních slavností

Studenti Úspěchy Zaměstnanci

Fakulta pedagogická

19. 10. 2020

Studenti Sutnarky představují soubor plakátů u příležitosti výročí narození Adolfa Loose

Studenti Veřejnost Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

30. 10. 2020