Západočeská univerzita plánuje spolupráci s Univerzitou Karlovou

Spolupráce Tisková zpráva Univerzita

Ve středu 20. března navštívil Západočeskou univerzitu (ZČU) v Plzni rektor Univerzity Karlovy (UK) a předseda České konference rektorů Tomáš Zima. V doprovodu rektora ZČU Miroslava Holečka si prohlédl laboratoře Regionálního inovačního centra elektrotechniky (RICE) a seznámil se významnými vědecko-výzkumnými projekty plzeňské univerzity. Společně pak rektoři jednali o perspektivách technického vzdělávání a o možné budoucí spolupráci ZČU a UK při přípravě odborníků pro obory vyžadující komplexní, interdisciplinární vzdělání.

Návštěva rektora Tomáše Zimy byla součástí celodenního programu, který vyvrcholil veřejnou debatou Bezpečné Česko? Ta byla druhým dílem projektu Česko! A jak dál?, jehož cílem je zapojit špičkové vědce a odborníky univerzity do řešení zásadních celospolečenských problémů a výzev. Tématem, kterému byla věnována pozornost při plzeňském diskusním setkání, byla bezpečnost.

Jak během návštěvy uvedl rektor Miroslav Holeček, Západočeská univerzita se v oblasti bezpečnosti prosazuje v několika směrech. Na ZČU se už od roku 1956 vzdělávají špičkoví odborníci v oblasti jaderné energetiky, kteří ve své pracovní praxi zajišťují spolehlivost a bezpečnost provozu jaderných elektráren, vyvíjí systémy monitorování, podílejí se na bezpečnostních studiích pro jaderné elektrárny, predikují životnost zařízení, znají související legislativu, jsou vzděláni v otázkách nakládání s vyhořelým palivem a dalších tématech jaderné bezpečnosti. V oblasti inteligentních technologií se ZČU může pochlubit špičkovou senzorikou využívanou například na chytrých hasičských zásahových oblecích a dalších pomůckách pro pracovníky v energetice nebo ve stavebnictví, kde přispívají k ochraně zdraví a života osob. Segmentem, kam dále směřují projekty ZČU v oblasti bezpečnosti, je doprava. Příkladem jsou biomechanické modely člověka pro prevenci poranění a bezpečnost dopravy a senzory a autonomní řízení v dopravních systémech. Oborem, kde hraje bezpečnost důležitou roli, a to ve vazbě na průmyslové a energetické provozy, je inženýrská informatika.

ZČU má na svém kontě řadu vyřešených výzkumných projektů v segmentu jaderné energetiky uvedených do průmyslové praxe v podnicích jako Škoda JS, ČEZ, AREVA (Francie). Jako příklady lze uvést systém monitorování volných částí v komponentách jaderných elektráren - diagnostika a lokalizace poruch a nežádoucích vibrací s cílem předcházet haváriím, zvýšit spolehlivost, bezpečnost a ekonomiku provozu; speciální robotické manipulátory pro analýzu svarových spojů na potrubích jaderné elektrárny nebo matematické modelování pro rozmístění palivových článků v aktivní zóně jaderného reaktoru VVER pro vyšší využití jaderného paliva a zachování bezpečnosti provozu.

Spolupráce ZČU a UK

V současné době spolupracuje úspěšně UK se ZČU prostřednictvím své Lékařské fakulty v Plzni, např. v oblasti vývoje nástrojů kardiovaskulární biomechaniky, modelů proudění krve, nebo v biomechanice tkání a kloubních náhrad.

Inovační strategie ČR 2019 – 2030 a dokument Evropské komise Zpráva o České republice 1/2019 zdůrazňují potřebu kvalitního technického vzdělávání - jeho koncepci a zvyšování systémové kvality technických oborů a oborů aplikovaných věd v ČR.

Perspektivní průmyslové obory nárokují komplexní a interdisciplinární vzdělání. Žádoucí je proto model dosaženého vzdělání jako kombinace oborů technických a přírodovědných, resp. technických a humanitních.

Jako optimální se jeví úzká spolupráce UK jakožto lídra přírodovědného a humanitního vzdělání v ČR se ZČU, která patří mezi nejkvalitnější české univerzity v oblasti technického vzdělávání. Rektoři Miroslav Holeček a Tomáš Zima proto diskutovali možnost společné přípravy doktorských studijních programů obsahujících vhodnou kombinaci technických a přírodovědných disciplín. Ty by například pro absolventy Matematicko-fyzikální fakulty UK představovaly příležitost doplnit své vzdělání technickým oborem nebo pro absolventy technických oborů rozšířit si znalosti o oblast biologie. Vzdělávat by se tak mohli odborníci pro biokybernetika, bioinženýrství apod.

Dále je možná velmi perspektivní spolupráce v připravovaném projektu ZČU v rámci nového programu pro roky 2021 – 2027. Ten by se týkal elektromobility, inteligentních dopravních systémů a dále chytrých systémů pro průmysl a veřejnou správu.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

21. 03. 2019


Tři králové po roce opět koledovali na Západočeské univerzitě

Univerzita Veřejnost Zaměstnanci

Celouniverzitní

07. 01. 2020

Umělecká fakulta vybírá talenty do bakalářského studia

Studenti Studium Univerzita

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

08. 01. 2020

IoT laboratoř se představila středoškolákům

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

20. 01. 2020