FAV přivítala děkanku lotyšské Univerzity aplikovaných věd

Přednáška Seminář Spolupráce

Děkanka Ginta Majore strávila v Plzni dva týdny, přednášela studentům i vedení fakulty.

Na pracoviště VP6 Geofyzikální modely a geoinformatické technologie Fakulty aplikovaných věd ZČU přijala pozvání děkanka Ginta Majore z lotyšské Univerzity aplikovaných věd ve Valmieře. Během dvoutýdenní návštěvy v rámci projektu PUNTIS přispěla svými nápady k ideovému rozvíjení návrhů projektů typu Horizon 2020, které se orientují na udržitelnost kulturního turismu a na ochranu dat. Ginta Majore se rovněž podílela na vytváření strategie nově vznikajících projektů a informovala studenty o zahraničním studiu.

Pro studenty předmětu KGM/GES (Geodézie pro stavitelství) si děkanka připravila přednášku o studiu na univerzitě ve Valmieře. Obeznámila je nejen s univerzitním prostředím, ale také s městem, v němž sídlí, a upozornila na provázanost oboru Stavba dřevěných a ekologických budov (Univerzita aplikovaných věd, Valmiera) a oboru Stavitelství (Fakulta aplikovaných věd ZČU).

Na závěr návštěvy pořádala Fakulta aplikovaných věd geoseminář, při kterém Ginta Majore představila také významné mezinárodní projekty její domovské univerzity. Hovořila o zahraniční spolupráci, která probíhá například s francouzskými a německými univerzitami, ale přes bilaterální smlouvu Erasmus také s FAV a úzce s katedrou geomatiky a výzkumným programem VP6. Děkanka také hovořila o možném propojení studia na obou univerzitách v potenciálním double degree studiu, jehož část by probíhala v Lotyšsku a část v Čechách.

Univerzita ve Valmieře (Vidzeme University of Applied Sciences in Vamiera, Latvia) s historií od roku 1996 se skládá z Fakulty společnosti a vědy a z Technické fakulty. Letos oslaví dokončení 23. akademického roku a aktuálně nabízí šestnáct studijních programů, při kterých se lze vydat šesti směry. Minulý rok vzdělávala 742 studentů. Výuku v anglickém jazyce poskytuje v magisterských programech, při výměnných stážích a také během letních škol, které se v jejich kampusu pořádají.

Galerie


Fakulta aplikovaných věd

Michaela Zůzová

16. 04. 2019


Přání do roku 2020

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

01. 01. 2020

Absolvent Sutnarky vyhrál soutěž Jiné vize CZ 2019

Absolventi Univerzita Úspěchy

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

19. 12. 2019

Nejlepší ROBO vozítko mají studenti z Chorvatska

Soutěž Spolupráce Univerzita

Celouniverzitní

17. 01. 2020