FAV přivítala děkanku lotyšské Univerzity aplikovaných věd

Přednáška Seminář Spolupráce

Děkanka Ginta Majore strávila v Plzni dva týdny, přednášela studentům i vedení fakulty.

Na pracoviště VP6 Geofyzikální modely a geoinformatické technologie Fakulty aplikovaných věd ZČU přijala pozvání děkanka Ginta Majore z lotyšské Univerzity aplikovaných věd ve Valmieře. Během dvoutýdenní návštěvy v rámci projektu PUNTIS přispěla svými nápady k ideovému rozvíjení návrhů projektů typu Horizon 2020, které se orientují na udržitelnost kulturního turismu a na ochranu dat. Ginta Majore se rovněž podílela na vytváření strategie nově vznikajících projektů a informovala studenty o zahraničním studiu.

Pro studenty předmětu KGM/GES (Geodézie pro stavitelství) si děkanka připravila přednášku o studiu na univerzitě ve Valmieře. Obeznámila je nejen s univerzitním prostředím, ale také s městem, v němž sídlí, a upozornila na provázanost oboru Stavba dřevěných a ekologických budov (Univerzita aplikovaných věd, Valmiera) a oboru Stavitelství (Fakulta aplikovaných věd ZČU).

Na závěr návštěvy pořádala Fakulta aplikovaných věd geoseminář, při kterém Ginta Majore představila také významné mezinárodní projekty její domovské univerzity. Hovořila o zahraniční spolupráci, která probíhá například s francouzskými a německými univerzitami, ale přes bilaterální smlouvu Erasmus také s FAV a úzce s katedrou geomatiky a výzkumným programem VP6. Děkanka také hovořila o možném propojení studia na obou univerzitách v potenciálním double degree studiu, jehož část by probíhala v Lotyšsku a část v Čechách.

Univerzita ve Valmieře (Vidzeme University of Applied Sciences in Vamiera, Latvia) s historií od roku 1996 se skládá z Fakulty společnosti a vědy a z Technické fakulty. Letos oslaví dokončení 23. akademického roku a aktuálně nabízí šestnáct studijních programů, při kterých se lze vydat šesti směry. Minulý rok vzdělávala 742 studentů. Výuku v anglickém jazyce poskytuje v magisterských programech, při výměnných stážích a také během letních škol, které se v jejich kampusu pořádají.

Galerie


Fakulta aplikovaných věd

Michaela Zůzová

16. 04. 2019


Oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání připravilo na červen jedenáct prezenčních kurzů

Další vzdělávání Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

02. 06. 2020

Fakulty ZČU připravují plán výuky v novém režimu. Studenti získají informace e-mailem

COVID-19 Studium Tisková zpráva

Celouniverzitní

06. 05. 2020

Tandem se uchází o Evropskou jazykovou cenu Label

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

01. 06. 2020