Díky zaměstnancům ZČU bude mít malý Nicolas speciální kočárek

Zaměstnanci

Ve sbírce, jejímž smyslem bylo shromáždit prostředky na nákup speciálního kočárku pro Nicolase Úbla, dosáhli zaměstnanci Západočeské univerzity cílové částky ještě před stanoveným termínem. Zbývající peníze pokryjí část nákladů na neurorehabilitační léčbu, která Nicolase letos čeká. Sbírka probíhá do konce června.  

O šestiletém Nicolasovi, synovi zaměstnance Západočeské univerzity Radka Úbla, jsme psali na začátku května. Pere se s kombinovaným zdravotním postižením a svůj život tráví z velké části v nemocnici nebo v rehabilitačních střediscích. Článek o malém bojovníkovi Nicolasovi přiměl desítky zaměstnanců univerzity k vyjádření podpory rodině Úblových formou finančního příspěvku na speciální kočárek. "Máme velkou radost z toho, co jste během krátké chvíle dokázali. Vybralo se daleko více peněz, než jsme očekávali. Moc si toho vážíme," vzkazuje Nicolasova maminka, která už teď ví, že bude moct koupit kočárek, který její syn bude potřebovat po operacích, jež ho v následujících měsících čekají. A to je bezesporu úlevný pocit.

Z toho, kolik peněz se podařilo na transparentním účtu nazvaném Bojovník Nicolas nashromáždit, je patrné, že Nicolasův osud není těm, kdo si o něm přečetli, lhostejný. Ve srovnání s překážkami, s nimiž se musí vypořádat rodina Úblových, najednou starosti běžného života jako by ztratily na významu. "Jsme rádi, že zaměstnanci projevili takovou míry sounáležitosti. Všem za to patří velké poděkování," říká Michal Michl z úseku Provoz a služby, který společně se svou kolegyní Martinou Větrovskou sbírku inicioval. Těší ho, že se podařilo vybrat dokonce víc peněz než stanovených 60 869 Kč na lékaři doporučený kočárek. V období od 2. května, kdy byl článek zveřejněn, do 11. června totiž na účtu přibylo úctyhodných 103 582 Kč, z toho 100 482 Kč od zaměstnanců ZČU. Z uvedené částky Úblovi koupí kočárek, vyrobený na míru Nicolasovi a jeho potřebám.

O tom, že i ostatní peníze najdou rychle své smysluplné využití, organizátoři sbírky nepochybovali ani vteřinu. Ostatně jak jsme uvedli v minulém článku, na naprosté většině výdajů souvisejících s léčbou Nicolase se zdravotní pojišťovna nijak nepodílí. Po krátké úvaze bylo rozhodnuto, že peníze poslouží na částečnou úhradu neurorehabilitačního pobytu ve slovenských Piešťanech. Čtrnáctidenní pobyt s neurorehabilitačním programem totiž vyjde téměř na 118 000 Kč.

„Smyslem neurehabilitace je snaha o dlouhodobý, podle možností zdravý fyziologický vývoj a o zmírnění těžkého postižení pod vedením ošetřujícího neurologa, fyzioterapeuta, logopeda a dalšího zdravotního personálu.  Nicolas bude po operaci dolních končetin, takže u něj bude kladen důraz zejména na správné postavení nohou a správný stereotyp chůze,“ vysvětluje Ivana Úblová. „Cílem je Nicolase po operacích udržet na nohou tak, aby chodil samostatně v prostoru. Procvičovat musí i ruce - pro lepší soběstačnost při oblékání, jídle, hygieně,“  upřesňuje Nicolasova maminka. „Je toho, ale bohužel mnohem víc,“ dodává.

Květnová výzva k podpoře rodině Nicolase měla termín ukončení stanoven na 30. června. Stále tedy trvá. I po využití příspěvku od zaměstnanců univerzity totiž musí rodina uhradit přes 78 000 Kč, aby Nicolas mohl neurorehabilitační pobyt absolvovat.  

Vy, kdo jste měli v úmyslu přispět, ale zatím jste to nestihli, máte tedy stále možnost. I Vaše peníze pomohou Nicolasovi k tomu, aby udělal další krůčky ke kvalitnějšímu životu.

Vše tedy platí, jak bylo oznámeno. Své příspěvky můžete posílat na transparentní účet 2401441762/2010, platbu označte variabilním symbolem 30062019 a do poznámky uveďte KOČÁREK. Pohyb na transparentním účtu lze sledovat na webu Fio banky. Za jakékoliv příspěvky děkujeme.

A ještě poslední věc by neměla být opomenuta. Budete-li chtít Nicolase podpořit i v budoucnu, účet u Fio banky je otevřen stále. Třeba pomůžete Nicolasovi splnit jeho sen - běhat jako ostatní děti.


Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

11. 06. 2019


Fakulta pedagogická propojuje školy v západních Čechách se svými studenty a absolventy

Absolventi Studenti Tisková zpráva

Fakulta pedagogická

27. 05. 2020

Už plánujeme, jak se potkáme a navštívíme, říká studentka o Erasmu, který přerušil koronavirus

COVID-19 Studenti Studium

Fakulta ekonomická

13. 05. 2020

Musíme uhájit povinnou školní docházku, říká rektor ZČU Miroslav Holeček

Studium Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

19. 05. 2020