Výzkumné centrum RTI navštívili zahraniční odborníci

Konference Spolupráce Věda

Regionální technologický institut, výzkumné centrum Fakulty strojní, pořádal od 10. do 13. září mezinárodní konferenci Moderní trendy v materiálovém inženýrství. Byla to již čtvrtá akce v rámci prezentační aktivity RTI, která na počátku dostala zkratku PINGPrůmysl a inženýrství nové generace.

Tentokrát se konference konala v kongresovém centru Primavera. Oproti předchozím letům výrazně posílil její mezinárodní charakter, neboť z celkových 85 účastníků přijelo 23 ze zahraničí. Konference představila 64 příspěvků, z toho 41 formou odborných přednášek a 23 jako elektronické postery, a zazněly vyzvané přednášky několika hostujících profesorů, kteří akci navštívili v rámci ESF projektu Západočeské univerzity v Plzni.

Významní zahraniční hosté konference se zúčastnili také společného workshopu s cílem diskutovat o potenciálu spolupráce v oblasti aditivních technologií, žárových nástřiků a vysoce pevných ocelí. S pracovníky RTI se o své názory a zkušenosti podělili profesor Nima Shamsaei z alabamské univerzity v Auburnu, který je současně ředitelem amerického Národního centra excelence pro aditivní výrobu, Mohsen Seifi, oborový ředitel v ASTM zodpovídající za programy tvorby předpisů a standardů pro oblast aditivní výroby,Vladimir Chmelko ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě, profesor Luis Reis z univerzity v Lisabonu, profesor Abilio de Jesus z univerzity v Portu a profesor Markus Merkel z vysoké školy v německém Aalenu. Všichni účastníci workshopu se shodli, že mají zájem spolupracovat v oblasti výzkumu, vývoje a vzdělávání.

Galerie


Fakulta strojní

Eva Krauzová

23. 09. 2019


Univerzitní knihovna nepřestala fungovat ani během nouzového stavu

COVID-19 Studenti Zaměstnanci

Univerzitní knihovna

31. 03. 2020

Odborníci z Fakulty elektrotechnické se podíleli na vývoji respirátoru CIIRC RP95

COVID-19 Spolupráce Tisková zpráva

Fakulta elektrotechnická

23. 03. 2020

Fakulta pedagogická hledá na facebooku dobrovolníky, kteří pomohou druhým

COVID-19 Univerzita Veřejnost

Fakulta pedagogická

16. 03. 2020