Výzkumné centrum RTI navštívili zahraniční odborníci

Conference Cooperation Science

Regionální technologický institut, výzkumné centrum Fakulty strojní, pořádal od 10. do 13. září mezinárodní konferenci Moderní trendy v materiálovém inženýrství. Byla to již čtvrtá akce v rámci prezentační aktivity RTI, která na počátku dostala zkratku PINGPrůmysl a inženýrství nové generace.

Tentokrát se konference konala v kongresovém centru Primavera. Oproti předchozím letům výrazně posílil její mezinárodní charakter, neboť z celkových 85 účastníků přijelo 23 ze zahraničí. Konference představila 64 příspěvků, z toho 41 formou odborných přednášek a 23 jako elektronické postery, a zazněly vyzvané přednášky několika hostujících profesorů, kteří akci navštívili v rámci ESF projektu Západočeské univerzity v Plzni.

Významní zahraniční hosté konference se zúčastnili také společného workshopu s cílem diskutovat o potenciálu spolupráce v oblasti aditivních technologií, žárových nástřiků a vysoce pevných ocelí. S pracovníky RTI se o své názory a zkušenosti podělili profesor Nima Shamsaei z alabamské univerzity v Auburnu, který je současně ředitelem amerického Národního centra excelence pro aditivní výrobu, Mohsen Seifi, oborový ředitel v ASTM zodpovídající za programy tvorby předpisů a standardů pro oblast aditivní výroby,Vladimir Chmelko ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě, profesor Luis Reis z univerzity v Lisabonu, profesor Abilio de Jesus z univerzity v Portu a profesor Markus Merkel z vysoké školy v německém Aalenu. Všichni účastníci workshopu se shodli, že mají zájem spolupracovat v oblasti výzkumu, vývoje a vzdělávání.

Gallery


Faculty of Mechanical Engineering

Eva Krauzová

23. 09. 2019


Observation of triple-point Fermions

Cooperation Achievements Science

New Technologies - Research Centre (NTC)

14. 06. 2021

The Faculty of Electrical Engineering of the University of West Bohemia can boast of a new patent

University Achievements Science

Faculty of Electrical Engineering

17. 06. 2021

RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021

What can the University of West Bohemia do for the future of the world?

Students University Employees

University-wide

19. 05. 2021

University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021