Výzkumné centrum RTI navštívili zahraniční odborníci

Konference Spolupráce Věda

Regionální technologický institut, výzkumné centrum Fakulty strojní, pořádal od 10. do 13. září mezinárodní konferenci Moderní trendy v materiálovém inženýrství. Byla to již čtvrtá akce v rámci prezentační aktivity RTI, která na počátku dostala zkratku PINGPrůmysl a inženýrství nové generace.

Tentokrát se konference konala v kongresovém centru Primavera. Oproti předchozím letům výrazně posílil její mezinárodní charakter, neboť z celkových 85 účastníků přijelo 23 ze zahraničí. Konference představila 64 příspěvků, z toho 41 formou odborných přednášek a 23 jako elektronické postery, a zazněly vyzvané přednášky několika hostujících profesorů, kteří akci navštívili v rámci ESF projektu Západočeské univerzity v Plzni.

Významní zahraniční hosté konference se zúčastnili také společného workshopu s cílem diskutovat o potenciálu spolupráce v oblasti aditivních technologií, žárových nástřiků a vysoce pevných ocelí. S pracovníky RTI se o své názory a zkušenosti podělili profesor Nima Shamsaei z alabamské univerzity v Auburnu, který je současně ředitelem amerického Národního centra excelence pro aditivní výrobu, Mohsen Seifi, oborový ředitel v ASTM zodpovídající za programy tvorby předpisů a standardů pro oblast aditivní výroby,Vladimir Chmelko ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě, profesor Luis Reis z univerzity v Lisabonu, profesor Abilio de Jesus z univerzity v Portu a profesor Markus Merkel z vysoké školy v německém Aalenu. Všichni účastníci workshopu se shodli, že mají zájem spolupracovat v oblasti výzkumu, vývoje a vzdělávání.

Galerie


Fakulta strojní

Eva Krauzová

23. 09. 2019


Studenti soutěžili o nejlepší fotografie z Erasmu

Soutěž Studenti Univerzita

International Office

22. 06. 2020

ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni skončil

Další vzdělávání Spolupráce Univerzita

Celouniverzitní

02. 07. 2020

Na Valči se otevře netradiční lapidárium Braunových soch. Autory jsou studenti a pedagogové Sutnarky

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

15. 06. 2020