Naučte se pracovat se studenty s různými typy zdravotního postižení

Další vzdělávání Univerzita Zaměstnanci

Oddělení Celoživotní a distanční vzdělávání zve na listopadové kurzy vysokoškolské pedagogiky, které jsou součástí platformy PEDADESK pro podporu vyučujících. Je připraveno 12 kurzů.

Zajímá vás stav vysokých škol? Trápí vás vysoká propadovost studentů? Víte, na čem všem záleží jejich úspěšnost? Problematika studijní neúspěšnosti začala být vnímána jako důležité téma jak ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, tak ze strany individuálních vysokých škol a fakult. Oddělení Celoživotní a distanční vzdělávání zve na listopadové kurzy vysokoškolské pedagogiky, které jsou součástí platformy PEDADESK pro podporu vyučujících

Kurz Možnosti předcházení neúspěšnosti studentů se zaměří na některé méně diskutované fenomény, které mají na pokračování studentů ve studiu silný vliv. Hlavní důraz bude kladen na význam sociální a akademické integrace ve vysokoškolském prostředí v kontextu masifikovaného vysokého školství a proměňující se populace studentů.

Kurz Výuka studentů s různými typy zdravotního postižení vám rozšíří kompetence pro práci s osobami se specifickými potřebami pomocí instruktážních bloků z oblastí psychologie, speciální pedagogiky, češtiny, angličtiny. Nebude chybět ani prostorová orientace s cílem představit prostory univerzity a zajistit bezpečnou orientaci v budovách a pohyb v nich. Kurz je vhodný jak pro akademické, tak pro administrativní pracovníky ZČU.

Lákají vás netradiční způsoby výuky? Ovládněte vzdělávací strategie založené na vzájemném učení studentů a jejich týmové práci! Smyslem kurzu Kooperativní učení a vedení studentských týmů je rozšířit repertoár vzdělávacích strategií o ty, které jsou založeny na vzájemném učení studentů a jejich týmové práci. Vyzkoušíte si kooperativní strategie a techniky pro různé formy vysokoškolského vzdělávání, jak technického, tak humanitního charakteru. Součástí kurzu je i navazující téma vedení studentských týmů – představí různé druhy studentských týmů a různé přístupy k jejich vedení, problematiku tvorby týmů a jejich činnosti v různých fázích týmové práce, vyhodnocování práce kooperativních učebních skupin a studentských týmů.

Kompletní seznam kurzů a akcí pořádaných oddělením Celoživotní a distanční vzdělávání naleznete zde.

                                           

Celouniverzitní

Jakub Truneček

06. 11. 2019


Zámek Nečtiny otevírá a zve na historii, občerstvení i výlety

Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

12. 05. 2020

Student Fakulty aplikovaných věd Lukáš Picek sklízí mezinárodní úspěchy

Studenti Tisková zpráva Úspěchy

Fakulta aplikovaných věd

07. 05. 2020

Letní školy Západočeské univerzity přijímají přihlášky

Další vzdělávání Tisková zpráva Veřejnost

Celouniverzitní

01. 06. 2020