Na Fakultě zdravotnických studií vystoupí Edwin van Teijlingen

Přednáška Veřejnost Zaměstnanci

Od 18. do 22. listopadu bude Fakulta zdravotnických studií hostit významného zahraničního odborníka, profesora Edwina van Teijlingena z Bournemouth University ve Velké Británii. Studenti, akademici i veřejnost mohou navštívit dvě jeho přednášky - jedna bude věnována publikační činnosti, druhá mateřské péči v Nepálu.

Edwin van Teijlingen působí profesně jako lékařský sociolog, přičemž značná část jeho akademického působení je věnována oblasti veřejného zdraví a organizace mateřské péče. Britský odborník má značné výzkumné zkušenosti s prováděním srovnávacích studií ve velkém měřítku, často za použití smíšených metod. Podílel se na vyhodnocování rozsáhlých zásahů v oblasti veřejného zdraví v komunitě ve Skotsku. Jeho publikační činnost se zaměřuje na různé aspekty výzkumných metod ve formátu snadno přístupném laikům, a to včetně příspěvků o etice výzkumu. Jeho zahraniční výzkumné působení je situováno především do Nepálu, kde se aktivně zapojuje do hodnocení komunitního projektu financovaného organizací Green Tara Trust (buddhistická charita se sídlem ve Velké Británii), která se snaží zlepšit využívání předporodní péče.

O významnosti návštěvy Edwina van Teijlingena svědčí i to, že jeho H-index, tedy jeden z indexů citačního ohlasu vědeckých článků, publikovaných jedním vědeckým pracovníkem, dosahuje od roku 2014 hodnoty 40, celkově pak 55. Podle J. Hirsche je roční vzestup indexu H o 1 známkou kvalitní a zvýšení o 3 pak zcela výjimečné publikační aktivity autora.

„Zkušenosti pana profesora při tvorbě a produkci mezinárodně uznávaných výsledků publikační tvůrčí činnosti lze jednoduše a s klidným srdcem označit za obrovské. Pro doplnění uvádím, že mezinárodní citační ohlas jeho odborných článků a vědeckých studií je i několikanásobně větší než u předních odborníků a vědeckých kapacit v České republice napříč všemi obory,“ uvedl proděkan pro výzkum, strategii a tvůrčí činnost Denis Mainz.

V úterý 19. listopadu od 13 do 14:30 jodin vystoupí profesor Teijlingen na Fakultě zdravotnických studií ZČU v učebně budovy Kollárova 19. Přednáška bude tlumočena. Ve své přednášce Publishing in international journals se s posluchači podělí o své bohaté zkušenosti při tvorbě a produkci mezinárodně uznávaných výsledků publikační tvůrčí činnosti. Věnovat se bude především problémům a úskalím často se objevujícím a bránícím autorům efektivněji procházet procesem přijímání článků nastaveným redakčními radami vydavatelství prestižních periodik.

„Fakulta zdravotnických studií má zájem zprostředkovávat svým akademickým pracovníkům i studentům vědu na zahraniční úrovni. I z tohoto důvodu zintenzivňujeme svoji práci a vítáme na naší půdě významné odborníky s bohatými zkušenostmi. Chceme se inspirovat jejich letitou praxí i zkušenostmi a navázat spolupráci s jejich domovskými univerzitami. Jsou to právě zkušenosti, na kterých chceme stavět, a jsme si vědomi toho, že bez zahraniční praxe to v soudobé společnosti jednoduše nejde,“ uvedl děkan Fakulty zdravotnických studií Lukáš Štich.

Návazně přiblíží Edwin van Teijlingen také své výzkumné působení v Nepálu v rámci přednášky Mateřská péče v Nepálu: aplikovaný lékařský a sociální model přístupu k rození dětí, která se uskuteční ve čtvrtek 21. listopadu od 13:55 hodin v budově Fakulty zdravotnických studií v Husově ulici 11, v učebně HJ 100.

Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

13. 11. 2019


Západočeská univerzita má přejít na distanční výuku

Studenti Studium Zaměstnanci

Celouniverzitní

21. 09. 2020

Slovo prorektorky ke studentům

COVID-19 Studenti Studium

Celouniverzitní

22. 09. 2020

Zástupci vysokých škol diskutovali o koronavirové krizi a o tom, co dělat dál

COVID-19 Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

18. 09. 2020