Tři králové po roce opět koledovali na Západočeské univerzitě

Univerzita Veřejnost Zaměstnanci

Kraj, město a biskupství se kvůli Tříkrálové sbírce spojili už počtvrté, ZČU na jejich trase nechyběla ani letos.

K+M+B nejsou jen iniciály tří králů nebo zkratka latinského Christus mansionem benedicat - Kristus požehnej tomuto domu. V Plzni tato tři písmena znamenají také kraj+město+biskupství, tři instituce, jejichž zástupci už čtvrtý rok společně podporují Tříkrálovou sbírku pořádanou Diecézní charitou.

Biskupství plzeňské letos jako vždy reprezentoval biskup Tomáš Holub, Plzeňský kraj hejtman Josef Bernard a za město se tentokrát do průvodu vydala zastupitelka a zároveň poslankyně, emeritní rektorka ZČU Ilona Mauritzová.

Západočeská univerzita leží na trase těchto speciálních koledníků od druhého ročníku. Letos je, doprovázené Dětským pěveckým sborem Jiřičky Plzeň, přivítal prorektor pro vnější vztahy Vladimír Duchek a spolu s dalšími členy vedení i se zaměstnanci univerzity se tři králové setkali v kanceláři rektora. Na koledníky čekalo pohoštění, v jejich kasičkách mezitím přibývaly mince i bankovky.

Galerie


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

07. 01. 2020


Představujeme Etický kodex ZČU (9)

Etika Studenti Zaměstnanci

Celouniverzitní

16. 11. 2020

Mezinárodní on-line konference na katedře hudební výchovy a kultury posílila akademickou spolupráci

Konference Spolupráce Věda

Fakulta pedagogická

09. 11. 2020

Věřím, že se studenti přizpůsobí větším nárokům a všechno zvládnou, říká prorektorka Blanka Šedivá

covid-19 Etika Studenti

Celouniverzitní

12. 11. 2020