Fakulta pedagogická spolupracuje s univerzitou v Płocku

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Polsko-český projekt se soustředí na práci s dětmi imigrantů a s odlišným mateřským jazykem.

Edukační model přípravy učitelů na diverzitu, to je mezinárodní polsko-český výzkumný projekt, jehož členové se 14. ledna setkali na katedře pedagogiky Fakulty pedagogické ZČU.

Výstupem spolupráce Západočeské univerzity v Plzni a partnerské polské Mazovian Public University v Płocku bude především návrh nového modelu přípravy budoucích i stávajících učitelů na práci se žáky z odlišného sociokulturního prostředí, vznikne také elektronická učebnice a metodika dostupná v mezinárodním formátu.

Projekt se soustředí zejména na děti imigrantů a děti s odlišným mateřským jazykem, potrvá do března 2021. Za katedru pedagogiky se na něm podílejí Josef Slowík, Dagmar Šafránková a Markéta Zachová.

Fakulta pedagogická

Josef Slowík

28. 01. 2020


Díky spolupráci FZS a Nemocnic Plzeňského kraje jsou studenti ještě lépe připraveni do praxe

Spolupráce Studium Tisková zpráva

Fakulta zdravotnických studií

05. 02. 2020

Fakulta zdravotnických studií se připojila ke spolupráci na celosvětové kampani Nursing Now

Spolupráce Veřejnost Výstava

Fakulta zdravotnických studií

20. 02. 2020

Ústav jazykové přípravy pořádá kurz Komunikace vědeckého výzkumu

Další vzdělávání Věda Zaměstnanci

Ústav jazykové přípravy

06. 02. 2020