Fakulta pedagogická spolupracuje s univerzitou v Płocku

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Polsko-český projekt se soustředí na práci s dětmi imigrantů a s odlišným mateřským jazykem.

Edukační model přípravy učitelů na diverzitu, to je mezinárodní polsko-český výzkumný projekt, jehož členové se 14. ledna setkali na katedře pedagogiky Fakulty pedagogické ZČU.

Výstupem spolupráce Západočeské univerzity v Plzni a partnerské polské Mazovian Public University v Płocku bude především návrh nového modelu přípravy budoucích i stávajících učitelů na práci se žáky z odlišného sociokulturního prostředí, vznikne také elektronická učebnice a metodika dostupná v mezinárodním formátu.

Projekt se soustředí zejména na děti imigrantů a děti s odlišným mateřským jazykem, potrvá do března 2021. Za katedru pedagogiky se na něm podílejí Josef Slowík, Dagmar Šafránková a Markéta Zachová.

Fakulta pedagogická

Josef Slowík

28. 01. 2020


ZČU se přihlásila k hodnocení internacionalizace MICHE 2020

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

16. 11. 2020

První archeologická on-line konference měla úspěch

Konference Věda Zaměstnanci

Fakulta filozofická

09. 11. 2020

Senzační nález českých a německých archeologů v příhraničním městě Bärnau

Univerzita Úspěchy Zaměstnanci

Fakulta filozofická

11. 11. 2020