Fakulta pedagogická spolupracuje s univerzitou v Płocku

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Polsko-český projekt se soustředí na práci s dětmi imigrantů a s odlišným mateřským jazykem.

Edukační model přípravy učitelů na diverzitu, to je mezinárodní polsko-český výzkumný projekt, jehož členové se 14. ledna setkali na katedře pedagogiky Fakulty pedagogické ZČU.

Výstupem spolupráce Západočeské univerzity v Plzni a partnerské polské Mazovian Public University v Płocku bude především návrh nového modelu přípravy budoucích i stávajících učitelů na práci se žáky z odlišného sociokulturního prostředí, vznikne také elektronická učebnice a metodika dostupná v mezinárodním formátu.

Projekt se soustředí zejména na děti imigrantů a děti s odlišným mateřským jazykem, potrvá do března 2021. Za katedru pedagogiky se na něm podílejí Josef Slowík, Dagmar Šafránková a Markéta Zachová.

Fakulta pedagogická

Josef Slowík

28. 01. 2020


Plzeň má za sebou street art festival WALLZ

Spolupráce Studenti Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

28. 08. 2020

Konference Energetické stroje a zařízení se konala už podevatenácté

Konference Univerzita Věda

Fakulta strojní

16. 09. 2020

Jaká je role vysokých škol při propuknutí celospolečenské krize?

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

21. 08. 2020