Fakulta pedagogická spolupracuje s univerzitou v Płocku

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Polsko-český projekt se soustředí na práci s dětmi imigrantů a s odlišným mateřským jazykem.

Edukační model přípravy učitelů na diverzitu, to je mezinárodní polsko-český výzkumný projekt, jehož členové se 14. ledna setkali na katedře pedagogiky Fakulty pedagogické ZČU.

Výstupem spolupráce Západočeské univerzity v Plzni a partnerské polské Mazovian Public University v Płocku bude především návrh nového modelu přípravy budoucích i stávajících učitelů na práci se žáky z odlišného sociokulturního prostředí, vznikne také elektronická učebnice a metodika dostupná v mezinárodním formátu.

Projekt se soustředí zejména na děti imigrantů a děti s odlišným mateřským jazykem, potrvá do března 2021. Za katedru pedagogiky se na něm podílejí Josef Slowík, Dagmar Šafránková a Markéta Zachová.

Fakulta pedagogická

Josef Slowík

28. 01. 2020


Fasády univerzitních budov rozzářily modré cedule

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

25. 06. 2020

Fakulta aplikovaných věd slaví 30. výročí založení

Univerzita Veřejnost Zaměstnanci

Fakulta aplikovaných věd

03. 07. 2020

Studenti soutěžili o nejlepší fotografie z Erasmu

Soutěž Studenti Univerzita

International Office

22. 06. 2020