Introspektivní večer připomenul v plzeňské synagoze oběti holocaustu

V pondělí 27. ledna uplynulo přesně sedmdesát pět let od osvobození nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora Osvětim-Březinka. V tento den, který před patnácti lety vyhlásilo Valné shromáždění Organizace spojených národů Mezinárodním dnem památky obětí holocaustu, se uskutečnila ve Staré synagoze v Plzni mimořádná vzpomínková akce. Speciální komponovaný večer byl součástí výstavy "Motýli v ghettu nežijí".

V rámci introspektivního večera vystoupil talentovaný houslista Marek Pavelec, který zahrál nejen hudbu J. S. Bacha nebo F. Kreislera, ale také vlastní skladbu Slzy motýlů. Vystoupil rovněž Achab Haidler, který přednesl básně Pavla Friedmanna.

Právě Friedmannova báseň Motýl dala název i zmiňované výstavě. Báseň napsal Friedmann v Terezíně v červnu roku 1942 a při osvobození tábora byla nalezena na kousku takzvaného kopíráku. Originál je dnes součástí sbírek Židovského muzea v Praze.

Výstava "Motýli v ghettu nežijí" uměleckou formou představuje 27 statečných obětí prostřednictvím uměleckých děl, které vytvořili studenti ateliéru Užitá fotografie Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Výstavu probíhající současně v Galerii Ladislava Sutnara a ve Staré synagoze je možné navštívit do 15. února.

Foto: Alexander Dym

Galerie


Marek Pavelec

Achab Haidler

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Lenka THOMAYER OPATRNÁ

31. 01. 2020


První archeologická on-line konference měla úspěch

Konference Věda Zaměstnanci

Fakulta filozofická

09. 11. 2020

Ústav jazykové přípravy pomůže s angličtinou dětem i učitelům

covid-19 Tisková zpráva Veřejnost

Ústav jazykové přípravy

13. 11. 2020

Postfenomenologie, mysl a média

Beseda Konference Věda

Fakulta filozofická

12. 11. 2020