Fakulta zdravotnických studií se připojila ke spolupráci na celosvětové kampani Nursing Now

Cooperation Public Exhibition

Zástupci Fakulty zdravotnických studií (FZS) ZČU se v první polovině února zúčastnili druhé pracovní schůzky projektového týmu v rámci celosvětové kampaně Nursing Now. Fakulta se ke kampani připojila díky partnerství s Fakultní nemocnicí Plzeň, dalším sociálním partnerem je Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická (SZŠ a VOŠZ) v Plzni.

V rámci kampaně Nursing Now se FZS spolupodílí na přípravě putovní výstavy Sestry v čase, která bude obsahovat dobové i současné fotografie, mapující vývoj profese sestry a porodní asistentky a její nezastupitelnou roli v ošetřovatelství. Výstava spojí sestry pracující ve vzdělávání (SZŠ a VOŠZ, FZS ZČU) se sestrami FN Plzeň a přiblíží historický vývoj této profese. Zahájení výstavy je v plánu 12. května, tedy na Mezinárodní den sester.

9. dubna se zástupci FZS zúčastní porady vedoucích nelékařských zdravotnických pracovníků FN Plzeň, která se bude věnovat podpoře kampaně Nursing now a rovněž roli sestry v managementu a vzdělávání. Fakulta bude jako hlavní organizátor ve spolupráci s FN Plzeň také 4. května pořádat již 11. ročník tradiční konference ošetřovatelství Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství, tentokrát v duchu kampaně Nursing Now a také dvoustého výročí narození Florence Nightingalové, zakladatelky moderního ošetřovatelství.

Celý projekt se uskuteční pod záštitou ředitele FN Plzeň Václava Šimánka a poslankyně a členky Zdravotního výboru Parlamentu ČR Ilony Mauritzové. Kampaň podpořilo a schválilo vedení FN Plzeň, jejíž přednostové a primáři byli požádáni o maximální podporu ošetřovatelství v rámci všech oddělení a klinik a úctu k sestrám jako partnerům při poskytování kvalitní a bezpečné léčebně preventivní péče.

Faculty of Health Care Studies

Alena Lochmannová

20. 02. 2020


What can the University of West Bohemia do for the future of the world?

Students University Employees

University-wide

19. 05. 2021

The digital apian laboratory on the roof of the Faculty of Mechanical Engineering can be followed

Competition University Public

Faculty of Mechanical Engineering

17. 05. 2021

RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021

Observation of triple-point Fermions

Cooperation Achievements Science

New Technologies - Research Centre (NTC)

14. 06. 2021

University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021