Fakulta zdravotnických studií se připojila ke spolupráci na celosvětové kampani Nursing Now

Spolupráce Veřejnost Výstava

Zástupci Fakulty zdravotnických studií (FZS) ZČU se v první polovině února zúčastnili druhé pracovní schůzky projektového týmu v rámci celosvětové kampaně Nursing Now. Fakulta se ke kampani připojila díky partnerství s Fakultní nemocnicí Plzeň, dalším sociálním partnerem je Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická (SZŠ a VOŠZ) v Plzni.

V rámci kampaně Nursing Now se FZS spolupodílí na přípravě putovní výstavy Sestry v čase, která bude obsahovat dobové i současné fotografie, mapující vývoj profese sestry a porodní asistentky a její nezastupitelnou roli v ošetřovatelství. Výstava spojí sestry pracující ve vzdělávání (SZŠ a VOŠZ, FZS ZČU) se sestrami FN Plzeň a přiblíží historický vývoj této profese. Zahájení výstavy je v plánu 12. května, tedy na Mezinárodní den sester.

9. dubna se zástupci FZS zúčastní porady vedoucích nelékařských zdravotnických pracovníků FN Plzeň, která se bude věnovat podpoře kampaně Nursing now a rovněž roli sestry v managementu a vzdělávání. Fakulta bude jako hlavní organizátor ve spolupráci s FN Plzeň také 4. května pořádat již 11. ročník tradiční konference ošetřovatelství Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství, tentokrát v duchu kampaně Nursing Now a také dvoustého výročí narození Florence Nightingalové, zakladatelky moderního ošetřovatelství.

Celý projekt se uskuteční pod záštitou ředitele FN Plzeň Václava Šimánka a poslankyně a členky Zdravotního výboru Parlamentu ČR Ilony Mauritzové. Kampaň podpořilo a schválilo vedení FN Plzeň, jejíž přednostové a primáři byli požádáni o maximální podporu ošetřovatelství v rámci všech oddělení a klinik a úctu k sestrám jako partnerům při poskytování kvalitní a bezpečné léčebně preventivní péče.

Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

20. 02. 2020


Odborníci z výzkumného centra NTC pomohou zajistit větší bezpečnost návštěvníků Techmanie

Spolupráce Tisková zpráva Veřejnost

Nové technologie - výzkumné centrum

21. 05. 2020

Zámek Nečtiny otevírá a zve na historii, občerstvení i výlety

Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

12. 05. 2020

Ve výzkumném centru NTIS vyvinuli vlastního robota pro náročné manipulace v omezeném prostoru

Tisková zpráva Univerzita Věda

Fakulta aplikovaných věd

04. 06. 2020