Fakulta zdravotnických studií se připojila ke spolupráci na celosvětové kampani Nursing Now

Spolupráce Veřejnost Výstava

Zástupci Fakulty zdravotnických studií (FZS) ZČU se v první polovině února zúčastnili druhé pracovní schůzky projektového týmu v rámci celosvětové kampaně Nursing Now. Fakulta se ke kampani připojila díky partnerství s Fakultní nemocnicí Plzeň, dalším sociálním partnerem je Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická (SZŠ a VOŠZ) v Plzni.

V rámci kampaně Nursing Now se FZS spolupodílí na přípravě putovní výstavy Sestry v čase, která bude obsahovat dobové i současné fotografie, mapující vývoj profese sestry a porodní asistentky a její nezastupitelnou roli v ošetřovatelství. Výstava spojí sestry pracující ve vzdělávání (SZŠ a VOŠZ, FZS ZČU) se sestrami FN Plzeň a přiblíží historický vývoj této profese. Zahájení výstavy je v plánu 12. května, tedy na Mezinárodní den sester.

9. dubna se zástupci FZS zúčastní porady vedoucích nelékařských zdravotnických pracovníků FN Plzeň, která se bude věnovat podpoře kampaně Nursing now a rovněž roli sestry v managementu a vzdělávání. Fakulta bude jako hlavní organizátor ve spolupráci s FN Plzeň také 4. května pořádat již 11. ročník tradiční konference ošetřovatelství Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství, tentokrát v duchu kampaně Nursing Now a také dvoustého výročí narození Florence Nightingalové, zakladatelky moderního ošetřovatelství.

Celý projekt se uskuteční pod záštitou ředitele FN Plzeň Václava Šimánka a poslankyně a členky Zdravotního výboru Parlamentu ČR Ilony Mauritzové. Kampaň podpořilo a schválilo vedení FN Plzeň, jejíž přednostové a primáři byli požádáni o maximální podporu ošetřovatelství v rámci všech oddělení a klinik a úctu k sestrám jako partnerům při poskytování kvalitní a bezpečné léčebně preventivní péče.

Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

20. 02. 2020


Konference nastínila, jak fenomén 4.0 ovlivní oblast vysokoškolského vzdělávání

Konference Spolupráce Studium

Fakulta strojní

25. 11. 2020

Představujeme Etický kodex ZČU (9)

Etika Studenti Zaměstnanci

Celouniverzitní

16. 11. 2020

Fakulta pedagogická získala HR Award

Úspěchy Věda Zaměstnanci

Fakulta pedagogická

19. 11. 2020