Se zajištěním on-line výuky pomůže oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání

covid-19 Univerzita Zaměstnanci

Vzhledem k přerušení kontaktní výuky nabízí oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání Západočeské univerzity nástroje a systémy pro on-line výuku a také technickou a metodickou podporu.

Při zajištění asynchronní výuky se učitel a student připojují do on-line systému flexibilně v časech, které jim jednotlivě vyhovují. Učitel zpravidla připraví texty či odkazy na primární zdroje, zadání úkolů pro jednotlivce či skupiny studentů, otevře odborně či organizačně zaměřená diskusní fóra atd. Výhodou speciálních systémů pro řízenou výuku online (např. LMS Moodle, LMS Unifor, Google Classroom apod.) je možnost soutředit obsah i komunikaci v rámci výuky do jednoho prostředí a monitorovat postup a výsledky studentů.

Pro synchronní výuku, kdy se do on-line prostředí připojují vyučující i studenti současně a komunikují s pomocí chatu, audio nebo videokonference, pracují se sdílenou obrazovkou apod., lze využít také několik systémů, a to od systémů vhodných pro individuální konzultace nebo komunikaci s malou skupinou studentů jako je např. Skype nebo Messenger, přes pokročilejší systémy umožňující realizaci webinářů pro větší počet studentů (např. Google Meet, Adobe Connect či Microsoft Teams) po možnost realizovat přednášku pro neomezený počet uživatelů přes Youtube.

Přehledné informace o tom, jak zajistit asynchronní či synchronní výuku, jaké služby lze využívat a kde hledat technickou i metodickou podporu, se dozvíte na webu oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání.

Celouniverzitní

Šárka Stará

11. 03. 2020


Mezinárodní den studentstva si letos připomeneme bez veřejných akcí

Studenti Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

16. 11. 2020

Tématem výtvarné soutěže pro středoškoláky je Začátek a konec

Soutěž Studium Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

26. 11. 2020

Volby do Akademického senátu a do Rady VaV zaměstnanců FAV se konaly elektronicky

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Fakulta aplikovaných věd

19. 11. 2020