Odborníci z Fakulty elektrotechnické se podíleli na vývoji respirátoru CIIRC RP95

covid-19 Cooperation Press Release

Za vývojem respirátoru CIIRC RP 95, který se má od příštího týdne začít vyrábět v množství nejprve několik set a později až deseti tisíc kusů denně a zajistit tak ochranu zejména zdravotnického personálu před novým koronavirem, stojí vedle vědců z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) Českého vysokého učení technického (ČVUT) také experti z Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni. Díky nim respirátor těsně přiléhá k obličeji a efektivně brání průniku virů.   

Cílem vědců z CIIRC ČVUT bylo vyvinout respirátor, který bude možné vyrobit a okamžitě používat kdekoliv na světě. Záměrem bylo využít pro výrobu 3D tisk i vstřikování plastu do připravených forem, umožňující výrobu ve velkém objemu. Podle expertů má pomůcka vyšší ochranu než respirátor FFP3. Respirátor již získal certifikaci a zástupci ČVUT ho představili ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi. Podle něj se respirátor začne dodávat do fakultních nemocnic.

Do vývoje klíčových komponent respirátoru se zapojila také skupina odborníků z Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni. František Mach a studenti doktorského studia Ondřej Sodomka a Vojtěch Skřivan s podporou dalších kolegů z FEL ZČU uplatnili své znalosti při výrobě polymerních částí respirátoru. Podíleli se na vývoji silikonového výdechového ventilu a silikonového těsnění respirátoru. „Cílem bylo, aby respirátor byl tvarově adaptabilní a dokonale těsný, tak aby veškerý vzduch procházel pouze přes filtry a zamezilo se průniku virů,“ popisuje František Mach z plzeňské Fakulty elektrotechnické.

"Považujeme za naši povinnost hledat cesty, jak v této náročné a pro lidi velmi stresující situaci pomoci. Jsem rád, že se nám s kolegy z CIIRK podařilo vývoj respirátoru úspěšně zvládnout v tak krátkém čase. Týmy FEL ZČU pracují na dalších technologiích, které by mohly pomoci před nákazou COVID-19," říká děkan Fakulty elektrotechnické Zdeněk Peroutka.

Respirátor je připraven pro tisk na 3D tiskárně HP Multi Jet Fusion, která vytváří materiál bez jakýchkoliv mikropórů. Polomaska je kompletně sterilizovatelná, takže ji bude možné používat opakovaně, stačí ji vydezinfikovat a vyměnit filtrační materiál. Také všechny polymerní částí respirátoru jsou navrženy tak, aby je bylo možné po sterilizaci využívat opakovaně.

„Naším hlavním cílem bylo nalézt správné složení materiálu tak, aby membrána nekladla příliš velký odpor při výdechu, ale zároveň měla dostatečnou tuhost a těsnila při nádechu. U těsnění jsme se pak věnovali materiálu, uchycení těsnění na samotnou masku, technologii výroby a návrhu vhodné formy, kterou lze s ohledem na základní myšlenku projektu vytisknout na 3D tiskárně,“ upřesňuje František Mach.

Aktualizace 24. 3.:

Za podíl na vývoji respirátoru nabídl CIIRC ČVUT Fakultě elektrotechnické finanční kompenzaci. „Této nabídky si vážíme, ale hlavním důvodem naší účasti na projektu je snaha pomoci zdravotníkům. Naše představa je, aby došlo ke kompenzaci materiální tím, že vyvinuté respirátory včetně filtrů bezplatně získá v počtu několika set kusů Fakultní nemocnice Plzeň, případně další klíčové nemocnice v plzeňském regionu,“ uvedl děkan Fakulty elektrotechnické Zdeněk Peroutka.

Aktualizace 3. 4.:

Vyrábět nový respirátor CIIRC RP95 mohou jen pracoviště vybavená speciální 3D tiskárnou Multi Jet Fusion. Těch je v Česku osm. Patří k nim i Regionální technologický institut (RTI), výzkumné centrum Fakulty strojní ZČU, kde přibližně před týdnem začala výroba respirátorů. V nepřetržitém provozu se tak v laboratoři pro virtuální prototyping RTI tisknou skelety, které se následně převážejí na celkovou kompletaci do Prahy, kde se posléze o distribuci respirátorů postará Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Gallery


Faculty of Electrical Engineering

Šárka Stará

23. 03. 2020


The Study in Pilsen brand attracts students to enrol at WBU / CUFMP

Students Study University

International Office

26. 05. 2021

The digital apian laboratory on the roof of the Faculty of Mechanical Engineering can be followed

Competition University Public

Faculty of Mechanical Engineering

17. 05. 2021

RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021

What can the University of West Bohemia do for the future of the world?

Students University Employees

University-wide

19. 05. 2021

US Point offered help to students, teachers and general public

covid-19 Seminar Public

Institute of Applied Language Studies

24. 05. 2021