Vědec, který působil na ZČU, bude mít v Plzni čestný hrob

Univerzita Věda Zaměstnanci

Emanuel Makrlík byl mezinárodně uznávaným odborníkem v oboru jaderné, fyzikální a supramolekulární chemie.

Zastupitelé města Plzně rozhodli, že k čestným plzeňským hrobům přibude také hrob vědce Emanuela Makrlíka, který pracoval 11 let na Západočeské univerzitě.

Doc. RNDr. Emanuel Makrlík, DrSc. se narodil 21. října 1951 v Kolinci na Klatovsku. Mezinárodně uznávaný vědec v oboru jaderné, fyzikální a supramolekulární chemie absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, vědeckou hodnost doktora věd získal na Univerzitě Marie Curie-Sklodowské v polském Lublinu, v roce 1998 byl na Technické univerzitě v Liberci jmenován docentem v oboru fyzika. V letech 2000 - 2011 pracoval na Západočeské univerzitě v Plzni, mimo jiné působil na katedře mechaniky Fakulty aplikovaných věd ZČU jako vědecký pracovník. Je autorem a spoluautorem přes 300 vědeckých prací zveřejněných v renomovaných mezinárodních časopisech. Při své vědecké práci spolupracoval s mnoha významnými institucemi, například s Ústavem jaderného výzkumu v Řeži, VŠCHT v Praze a s odbornými ústavy Akademie věd ČR, dále s řadou významných vědců v rámci prestižních pracovišť celého světa. Zemřel 1. března 2018 v Plzni.

Jeho hrob se nalézá na Ústředním hřbitově v Plzni, odd. 11 – S – č. 57. Spolu s hrobem Emanuela Makrlíka se čestným stane i hrob básníka, překladatele a výtvarníka Josefa Hrubého. „Péče o čestný hrob se uskuteční periodickým dodáváním výzdoby, jako jsou kytice a věnce, a to s kvadrikolorou v městských barvách. Hroby budou vyzdobeny při příležitosti výročí úmrtí zesnulých a ke dni Památky zesnulých,“ uvedla náměstkyně primátora pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Eliška Bartáková.

Mezi osobnostmi, jež už v Plzni čestný hrob mají, je také designér, malíř a pedagog Ladislav Sutnar, jehož jméno nese Fakulta designu a umění Západočeské univerzity.

foto: Správa hřbitovů a krematoria města Plzně

Celouniverzitní

Pavel KORELUS

20. 05. 2020


Fakulta strojní předala studentům Dětské technické univerzity diplomy

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Fakulta strojní

30. 06. 2020

Nejlepší současná grafická umělecká tvorba je v Galerii Ladislava Sutnara

Univerzita Veřejnost Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

16. 06. 2020

Výstava o plzeňské aviatice ukazuje kampus ZČU ještě jako letiště

Spolupráce Univerzita Výstava

Celouniverzitní

01. 07. 2020