Vědec, který působil na ZČU, bude mít v Plzni čestný hrob

Univerzita Věda Zaměstnanci

Emanuel Makrlík byl mezinárodně uznávaným odborníkem v oboru jaderné, fyzikální a supramolekulární chemie.

Zastupitelé města Plzně rozhodli, že k čestným plzeňským hrobům přibude také hrob vědce Emanuela Makrlíka, který pracoval 11 let na Západočeské univerzitě.

Doc. RNDr. Emanuel Makrlík, DrSc. se narodil 21. října 1951 v Kolinci na Klatovsku. Mezinárodně uznávaný vědec v oboru jaderné, fyzikální a supramolekulární chemie absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, vědeckou hodnost doktora věd získal na Univerzitě Marie Curie-Sklodowské v polském Lublinu, v roce 1998 byl na Technické univerzitě v Liberci jmenován docentem v oboru fyzika. V letech 2000 - 2011 pracoval na Západočeské univerzitě v Plzni, mimo jiné působil na katedře mechaniky Fakulty aplikovaných věd ZČU jako vědecký pracovník. Je autorem a spoluautorem přes 300 vědeckých prací zveřejněných v renomovaných mezinárodních časopisech. Při své vědecké práci spolupracoval s mnoha významnými institucemi, například s Ústavem jaderného výzkumu v Řeži, VŠCHT v Praze a s odbornými ústavy Akademie věd ČR, dále s řadou významných vědců v rámci prestižních pracovišť celého světa. Zemřel 1. března 2018 v Plzni.

Jeho hrob se nalézá na Ústředním hřbitově v Plzni, odd. 11 – S – č. 57. Spolu s hrobem Emanuela Makrlíka se čestným stane i hrob básníka, překladatele a výtvarníka Josefa Hrubého. „Péče o čestný hrob se uskuteční periodickým dodáváním výzdoby, jako jsou kytice a věnce, a to s kvadrikolorou v městských barvách. Hroby budou vyzdobeny při příležitosti výročí úmrtí zesnulých a ke dni Památky zesnulých,“ uvedla náměstkyně primátora pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Eliška Bartáková.

Mezi osobnostmi, jež už v Plzni čestný hrob mají, je také designér, malíř a pedagog Ladislav Sutnar, jehož jméno nese Fakulta designu a umění Západočeské univerzity.

foto: Správa hřbitovů a krematoria města Plzně

Celouniverzitní

Pavel KORELUS

20. 05. 2020


Jak mohou univerzity pomáhat v krizi? Sledujte online diskuzi

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

11. 09. 2020

Zástupci vysokých škol diskutovali o koronavirové krizi a o tom, co dělat dál

COVID-19 Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

18. 09. 2020

Na Jaderných dnech se bude diskutovat o novém jaderném zdroji pro ČR

Konference Tisková zpráva Veřejnost

Fakulta strojní

16. 09. 2020