Vyšel časopis ZČU&spolupráce

Studenti Veřejnost Zaměstnanci

Jaké podoby má spolupráce na Západočeské univerzitě a jak se jí spolupracuje s jinými institucemi? Dozvíte se v novém čísle časopisu ZČU&…, který jako vždy najdete v budovách fakult i součástí a který si můžete přečíst také v elektronické verzi.

V pořadí deváté číslo časopisu ZČU&… představuje Západočeskou univerzitu ze dvou úhlů pohledu. První část se věnuje spolupráci mezi studenty, fakultami i součástmi Západočeské univerzity a představuje projekty jako DESING+, SmartCAMPUS nebo konferenci o interdisciplinaritě. Druhá část časopisu popisuje partnerství ZČU a města Plzně, Plzeňského kraje a nabízí přehled nejvýznamnějších partnerů všech univerzitních součástí a toho, co tato partnerství přinášejí.

To vše formou článků, fotografií i rozhovorů.

Časopis ZČU&spolupráce si můžete opět přečíst také v elektronické podobě. Navazuje na předchozí čísla věnovaná umění, 25. výročí ZČU, absolventům, vědě, studentům, architektuře, technice a světu. Všechna čísla najdete zde.

Přejeme příjemné čtení!

Galerie


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

02. 06. 2020


Ústav jazykové přípravy pomůže s angličtinou dětem i učitelům

covid-19 Tisková zpráva Veřejnost

Ústav jazykové přípravy

13. 11. 2020

Na závěr plzeňské Noci vědců vyrobí továrna člověka

Tisková zpráva Věda Veřejnost

Celouniverzitní

19. 11. 2020

Představujeme Etický kodex ZČU (10)

Etika Studenti Zaměstnanci

Celouniverzitní

23. 11. 2020