Vyšel časopis ZČU&spolupráce

Studenti Veřejnost Zaměstnanci

Jaké podoby má spolupráce na Západočeské univerzitě a jak se jí spolupracuje s jinými institucemi? Dozvíte se v novém čísle časopisu ZČU&…, který jako vždy najdete v budovách fakult i součástí a který si můžete přečíst také v elektronické verzi.

V pořadí deváté číslo časopisu ZČU&… představuje Západočeskou univerzitu ze dvou úhlů pohledu. První část se věnuje spolupráci mezi studenty, fakultami i součástmi Západočeské univerzity a představuje projekty jako DESING+, SmartCAMPUS nebo konferenci o interdisciplinaritě. Druhá část časopisu popisuje partnerství ZČU a města Plzně, Plzeňského kraje a nabízí přehled nejvýznamnějších partnerů všech univerzitních součástí a toho, co tato partnerství přinášejí.

To vše formou článků, fotografií i rozhovorů.

Časopis ZČU&spolupráce si můžete opět přečíst také v elektronické podobě. Navazuje na předchozí čísla věnovaná umění, 25. výročí ZČU, absolventům, vědě, studentům, architektuře, technice a světu. Všechna čísla najdete zde.

Přejeme příjemné čtení!

Galerie


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

02. 06. 2020


Děkan Fakulty pedagogické ocenil mimořádné počiny ve výuce a výzkumu

Tisková zpráva Úspěchy Zaměstnanci

Fakulta pedagogická

28. 04. 2021

XB-CON Fakulty ekonomické má své místo v databázi Web of Science

Univerzita Úspěchy Věda

Fakulta ekonomická

26. 04. 2021

Plzeň uctila památku válečných hrdinů

Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

07. 05. 2021