Vyšel časopis ZČU&spolupráce

Studenti Veřejnost Zaměstnanci

Jaké podoby má spolupráce na Západočeské univerzitě a jak se jí spolupracuje s jinými institucemi? Dozvíte se v novém čísle časopisu ZČU&…, který jako vždy najdete v budovách fakult i součástí a který si můžete přečíst také v elektronické verzi.

V pořadí deváté číslo časopisu ZČU&… představuje Západočeskou univerzitu ze dvou úhlů pohledu. První část se věnuje spolupráci mezi studenty, fakultami i součástmi Západočeské univerzity a představuje projekty jako DESING+, SmartCAMPUS nebo konferenci o interdisciplinaritě. Druhá část časopisu popisuje partnerství ZČU a města Plzně, Plzeňského kraje a nabízí přehled nejvýznamnějších partnerů všech univerzitních součástí a toho, co tato partnerství přinášejí.

To vše formou článků, fotografií i rozhovorů.

Časopis ZČU&spolupráce si můžete opět přečíst také v elektronické podobě. Navazuje na předchozí čísla věnovaná umění, 25. výročí ZČU, absolventům, vědě, studentům, architektuře, technice a světu. Všechna čísla najdete zde.

Přejeme příjemné čtení!

Galerie


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

02. 06. 2020


Kybernetici pomáhají plzeňským dopravním podnikům testovat software na syntézu hlasu

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Fakulta aplikovaných věd

16. 06. 2020

Fasády univerzitních budov rozzářily modré cedule

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

25. 06. 2020

Výzkumníci FEL získali ocenění Best Paper Award na konferenci ELEKTRO 2020

Úspěchy Věda Zaměstnanci

Fakulta elektrotechnická

11. 06. 2020