Vyšel časopis ZČU&spolupráce

Studenti Veřejnost Zaměstnanci

Jaké podoby má spolupráce na Západočeské univerzitě a jak se jí spolupracuje s jinými institucemi? Dozvíte se v novém čísle časopisu ZČU&…, který jako vždy najdete v budovách fakult i součástí a který si můžete přečíst také v elektronické verzi.

V pořadí deváté číslo časopisu ZČU&… představuje Západočeskou univerzitu ze dvou úhlů pohledu. První část se věnuje spolupráci mezi studenty, fakultami i součástmi Západočeské univerzity a představuje projekty jako DESING+, SmartCAMPUS nebo konferenci o interdisciplinaritě. Druhá část časopisu popisuje partnerství ZČU a města Plzně, Plzeňského kraje a nabízí přehled nejvýznamnějších partnerů všech univerzitních součástí a toho, co tato partnerství přinášejí.

To vše formou článků, fotografií i rozhovorů.

Časopis ZČU&spolupráce si můžete opět přečíst také v elektronické podobě. Navazuje na předchozí čísla věnovaná umění, 25. výročí ZČU, absolventům, vědě, studentům, architektuře, technice a světu. Všechna čísla najdete zde.

Přejeme příjemné čtení!

Galerie


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

02. 06. 2020


Technická olympiáda se uskutečnila online

Další vzdělávání Soutěž Spolupráce

Celouniverzitní

11. 02. 2021

Ateliér Keramický design vystavuje bakalářky a diplomky roku 2020

Absolventi Veřejnost Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

12. 02. 2021

Začaly kurzy Vědecké komunikace v anglickém jazyce

Transfer Univerzita Zaměstnanci

Odbor transfer a smluvní výzkum

19. 02. 2021