Fakulta pedagogická spolupořádá krajskou environmentální konferenci pro pedagogické pracovníky

Konference Univerzita Veřejnost

Učitelé environmentálních předmětů všech typů škol, ale i další pedagogičtí pracovníci či studenti mají možnost zúčastnit se tradiční environmentální konference, kterou spolupořádá Fakulta pedagogická Západočeské univerzity. Téma letošního ročníku je Co musíme udělat jinak v souvislosti s globální změnou. Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace se konference tentokrát neuskuteční v ZOO Plzeň, ale proběhne online.

Centrum biologie, geověd a envigogiky Fakulty pedagogické ZČU se i letos spojilo se Sdružením přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně z. s., Zoologickou a botanickou zahradou města Plzně, Národním pedagogickým institutem ČR a Plzeňským krajem, aby učitelům z praxe a dalším pedagogickým pracovníkům zprostředkovalo pohled odborníků na vybrané environmentální téma. Série online přednášek bude tentokrát zaměřena na globální změny přírody a krajiny, konkrétně například na to, co musíme v zemědělské a lesnické praxi dělat jinak, abychom o naši přírodu nepřišli. Na závěr konference si didaktici Centra biologie, geověd a envigogiky připravili blok online tutoriálů, zaměřených na vybrané výukové aktivity týkající se environmentálních témat, které jsou určené především učitelům či studentům učitelských oborů.

Konference se uskuteční 24. září 2020 od 8:00, kdy proběhne oficiální zahájení za přítomnosti děkana Fakulty pedagogické Pavla Mentlíka a krajské radní Radky Trylčové. Online přenos přednášek proběhne přes youtube kanál, který budou moci sledovat registrovaní účastníci konference.

Veškeré informace o letošní krajské environmentální konferenci pro pedagogické pracovníky najdou zájemci na webových stránkách ZOO Plzeň či se mohou informovat u organizátorů konference na emailu traxmani@cbg.zcu.cz.

Fakulta pedagogická

Klára Vočadlová

22. 09. 2020


Počítačový program vrací lidem jejich hlas

Spolupráce Úspěchy Zaměstnanci

Fakulta aplikovaných věd

18. 01. 2021

Jana Vejvodová ze ZČU získala Cenu ministra školství za vynikající vzdělávací činnost na VŠ

Tisková zpráva Úspěchy Zaměstnanci

Fakulta pedagogická

07. 01. 2021

Sutnarka zahájila novou výstavní sezónu dvěma výstavami o česko-izraelských vztazích

Spolupráce Tisková zpráva Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

11. 01. 2021