Fakulta pedagogická spolupořádá krajskou environmentální konferenci pro pedagogické pracovníky

Konference Univerzita Veřejnost

Učitelé environmentálních předmětů všech typů škol, ale i další pedagogičtí pracovníci či studenti mají možnost zúčastnit se tradiční environmentální konference, kterou spolupořádá Fakulta pedagogická Západočeské univerzity. Téma letošního ročníku je Co musíme udělat jinak v souvislosti s globální změnou. Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace se konference tentokrát neuskuteční v ZOO Plzeň, ale proběhne online.

Centrum biologie, geověd a envigogiky Fakulty pedagogické ZČU se i letos spojilo se Sdružením přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně z. s., Zoologickou a botanickou zahradou města Plzně, Národním pedagogickým institutem ČR a Plzeňským krajem, aby učitelům z praxe a dalším pedagogickým pracovníkům zprostředkovalo pohled odborníků na vybrané environmentální téma. Série online přednášek bude tentokrát zaměřena na globální změny přírody a krajiny, konkrétně například na to, co musíme v zemědělské a lesnické praxi dělat jinak, abychom o naši přírodu nepřišli. Na závěr konference si didaktici Centra biologie, geověd a envigogiky připravili blok online tutoriálů, zaměřených na vybrané výukové aktivity týkající se environmentálních témat, které jsou určené především učitelům či studentům učitelských oborů.

Konference se uskuteční 24. září 2020 od 8:00, kdy proběhne oficiální zahájení za přítomnosti děkana Fakulty pedagogické Pavla Mentlíka a krajské radní Radky Trylčové. Online přenos přednášek proběhne přes youtube kanál, který budou moci sledovat registrovaní účastníci konference.

Veškeré informace o letošní krajské environmentální konferenci pro pedagogické pracovníky najdou zájemci na webových stránkách ZOO Plzeň či se mohou informovat u organizátorů konference na emailu traxmani@cbg.zcu.cz.

Fakulta pedagogická

Klára Vočadlová

22. 09. 2020


Do podoby zastávek veřejné dopravy v Plzni mohou promluvit mladí designéři

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

08. 04. 2021

Ruské centrum nabízí pomoc s ruštinou během pandemie

covid-19 Studenti Veřejnost

Ústav jazykové přípravy

09. 04. 2021

Fakulta ekonomická opět obhájila mezinárodní certifikát Partner in Learning

Spolupráce Úspěchy

Fakulta ekonomická

16. 04. 2021