FZS podporuje zprostředkování sbližování generací

Spolupráce Studenti Veřejnost

Fakulta zdravotnických studií navázala spolupráci se spolkem BytSpolu, který do Plzně přináší koncept spolubydlení studentů a seniorů. Propojuje seniory, kteří jsou ochotni sdílet část svého bytu, a studenty hledající ubytování a ochotné posloužit svojí přítomností a drobnou výpomocí.

Posláním nového partnera fakulty je podpora konceptu mezigeneračního bydlení, tedy spolubydlení studentů a seniorů v Plzni, které má přínos nejen pro seniory a studenty, ale i pro jejich rodiny a celou společnost. Vedle propojení studentů se spolkem a sdílení kontaktů bude fakulta ve spolupráci se spolkem realizovat především prezentace, informační kampaně, akce pro studenty a přednáškovou činnost, čímž bude zároveň naplňovat takzvanou třetí roli univerzity.

"Lidé starší generace mají obrovské zkušenosti, které mohou předávat mladší generaci. Jako fakulta vzděláváme a vychováváme studenty pro nelékařské zdravotnické profese, u nichž je potřebná dávka empatie a altruismu napříč generacemi nezbytnou podmínkou jejich budoucího profesního působení. Spolupráce se spolkem BytSpolu tak vnímáme jako příležitost přiblížit koncept mezigeneračního bydlení našim studentům, kteří mohou zároveň na základě dobrovolnické činnosti podpořit aktivity spolku,“ uvedl děkan FZS Lukáš Štich.

Taková je i hlavní myšlenka projektu – vzájemné sdílení, kdy lidé starší generace, disponující svými zkušenostmi, které lze předávat mladým, mohou naopak díky svému mladšímu partnerovi zůstat v kontaktu s dnešním světem. Vzájemné propojení má také ekonomický přínos. Důchody často nestačí pokrýt základní životní potřeby a studentské bydlení je čím dál dražší. Senioři si mohou pronájmem volného pokoje přivydělat a studenti zároveň mohou najít klidné ubytování za přijatelnou cenu, které má navíc další rozměr.

"Staří lidé pro mě byli vždy inspirací a čas s nimi strávený vnímám jako velmi smysluplný. S obdivem a úctou naslouchám tomu, jak prožívali své životní příběhy, mnohdy velmi nelehké. Z vlastní zkušenosti spolubydlení s jednou úžasnou dámou vím, jak přínosné to může pro obě strany být. Mezilidské vztahy napříč generacemi mohou být plné inspirace a obohacení. Ráda bych, kdyby se toto alespoň v malé míře podařilo naplňovat i v rámci mezigeneračního spolubydlení,“ uvedla vedoucí projektu Alena Růžičková.

Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

29. 09. 2020


Desatero správného psaní (8, 9)

Etika Studenti Studium

Celouniverzitní

18. 01. 2021

Počítačový program vrací lidem jejich hlas

Spolupráce Úspěchy Zaměstnanci

Fakulta aplikovaných věd

18. 01. 2021

Projekt efektivního tréninku paměti na Fakultě zdravotnických studií se uzavírá

Další vzdělávání Přednáška Veřejnost

Fakulta zdravotnických studií

21. 01. 2021