Na FAV se setkali emeritní děkani, proděkani a tajemníci

Hosté Veřejnost Zaměstnanci

V pátek 18. září 2020 hostila Fakulta aplikovaných věd přátelské setkání emeritních děkanů, proděkanů a tajemníků se současným vedením fakulty včetně vedoucích jejích pracovišť.

Další akcí k 30. výročí založení Fakulty aplikovaných věd bylo setkání emeritních děkanů fakulty, na které byli pozváni také emeritní proděkani a tajemníci. Setkání zahájila děkanka Vlasta Radová připomenutím, jak byly složeny týmy jednotlivých děkanů. Úvodní slovo následně doplnila diskuze zúčastněných a na závěr setkání se celá akce přesunula na střechu FAV, ze které bylo vidět, jak moc se univerzitní kampus a jeho okolí za dobu existence fakulty proměnily.

Přestože setkání poznamenala opatření proti šíření onemocnění COVID-19, akce se všem účastníkům velmi líbila a odcházeli spokojeni, že se po letech zase mohli setkat se svými kolegy.

V následujícím týdnu pak proběhla další akce k 30. výročí založení FAV. Jelikož z důvodu protikoronavirových opatření nebylo možné 1. července uspořádat hromadnou slavnost, rozhodlo se vedení fakulty své zaměstnance potěšit alespoň první týden v semestru dezertem a nápojem, které na ně čekaly v kavárně NTIS v budově fakulty. Na výběr měli z několika druhů dezertů i nápojů. 

Galerie


Fakulta aplikovaných věd

Michaela Zůzová

09. 10. 2020


Studenti přivezli na ZČU akademické medaile

Sport Studenti Úspěchy

Celouniverzitní

02. 10. 2020

Meziuniverzitní projekt Silicomrades získal ocenění Česká hra roku

Spolupráce Úspěchy Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

13. 10. 2020

Tým Kariérního centra ZČU se zúčastnil třetího ročníku Setkání kariérních center

Studenti Studium Univerzita

Celouniverzitní

05. 10. 2020