Výkon Soni Bařtipánové ozdobil 28. ročník Haydnových hudebních slavností

Students Achievements Employees

Hudební svět si letos připomíná 335 let od narození a 270 let od úmrtí Johanna Sebastiana Bacha. Při tradičním festivalu zaznělo jeho dílo díky Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni.

V kapli sv. Apoleny v Měcholupech u Předslavi se konal 23. září koncert, při němž mohla katedra hudební výchovy a kultury Fakulty pedagogické ZČU opět doložit, jak kvalitní umělce vychovává. V rámci 28. ročníku Haydnových hudebních slavností tam s interpretačně náročným programem vystoupila doktorandka, houslistka Soňa Bařtipánová, již na varhany doprovodil pedagog Vít Aschenbrenner.

Jádro programu středečního festivalového večera tvořilo kompletní provedení patnácti tříhlasých sinfonií Johanna Sebastiana Bacha BWV 787–801. Bach je uveřejnil v roce 1723 společně s patnácti dvouhlasými invencemi jako součást takzvaného Auffrichitige Anleitung  - řádného návodu. „Oba cykly obsahují drobné dvoustránkové kompozice, jejichž rozsah byl zvolen tak, aby nebylo nutné během hry otáčet stránky partu, ve všech tehdy používaných durových a mollových tóninách do čtyř křížků a bé,“ popisuje Vít Aschenbrenner s tím, že Bach chtěl oběma cykly svým žákům poskytnout návod k takzvanému zpěvnému způsobu hry. „Zpěvný způsob hry v sobě zahrnoval nejen měkký úhoz, ale také zvládnutí frázování a artikulace napodobující zpěv a jeho nádechy,“ dodává.

Dramaturgickým zpestřením večera a dokladem neutuchající bachovské inspirace v dnešní době se pak stala kompozice Partita č. 2 pro sólové housle mladého plzeňského skladatele Václava Špírala. Soňa Bařtipánová i Vít Aschenbrenner sklidili zasloužený úspěch.

Gallery


Faculty of Education

Pavel KORELUS

19. 10. 2020


RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021

University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021