Mezinárodní on-line konference na katedře hudební výchovy a kultury posílila akademickou spolupráci

Konference Spolupráce Věda

Ve dnech 26. a 27. října se na katedře hudební výchovy a kultury Fakulty pedagogické konala mezinárodní konference Česká republika a lusofonní země: vzdělávání, umění, digitální technologie ve výuce.

Konference plynule navázala na dosavadní akademickou spolupráci katedry hudební výchovy a kultury, vedené Romanou Feiferlíkovou, s profesorkou Gladis Falavigna ze Státní univerzity v Rio Grande do Sul v Brazílii (UERGS) z roku 2017. Ve společném projektu tehdy zkoumaly a porovnávaly vzdělávací systém v Brazílii, České republice a Portugalsku.

„Spolupráce na tomto mezinárodním projektu byla impulsem pro organizaci konference, která se původně měla uskutečnit v dubnu 2020 v Plzni, ale kvůli neutěšené zdravotní situaci byla nejprve odložena a nakonec za spolupráce s Česko-brazilským institutem pro akademickou spolupráci (INCBAC) zcela přesunuta do on-line prostoru,“ vysvětluje vedoucí katedry hudební výchovy a kultury Romana Feiferlíková.

Akci zahájily zdravice organizátorů a pozvaných hostů, např. velvyslankyně České republiky v Brazílii Sandry Lang Linkensederové. Účastníci se prostřednictvím filmu seznámili s Plzní i Západočeskou univerzitou. Zazněly také předtočené hudební navštívenky ze všech tří států, přičemž ZČU reprezentovala nahrávka plzeňských lidových písní z produkce Dívčího akademického sboru a sólistů. V následující čase měli účastníci příležitost vyměňovat si zkušenosti a diskutovat. Hlavním tématem byl nejen pokračující výzkum, ale i distanční výuka uměleckých předmětů a postavení umělce v současné době. Diskuse probíhaly v anglickém, portugalském i českém jazyce.

Konference se zúčastnilo celkem 58 akademických pracovníků z Brazílie, Portugalska a České republiky. Jejich příspěvky jsou zveřejněny na webových stránkách konference, kde si je zájemci mohou přečíst a případně i okomentovat.

Mezinárodní konference nabídla jedinečnou příležitost k navázání a posílení cenných kontaktů mezi vědci a umělci z České republiky a portugalsky mluvících zemí. „Doufáme, že tato akce obohatila všechny její účastníky a bude sloužit jako impuls pro novou spolupráci, která povede k jedinečným výsledkům,“ uzavírá Romana Feiferlíková.

Galerie


Fakulta pedagogická

09. 11. 2020


Ve výzkumném centru RICE vyvinuli inovativní systém pro kompenzaci zemních poruch

Tisková zpráva Univerzita Úspěchy

Fakulta elektrotechnická

10. 11. 2020

Fakulta pedagogická získala HR Award

Úspěchy Věda Zaměstnanci

Fakulta pedagogická

19. 11. 2020

Konference Trendy v podnikání proběhla v netradiční online formě

Konference Univerzita Věda

Fakulta ekonomická

20. 11. 2020