Mezinárodní on-line konference na katedře hudební výchovy a kultury posílila akademickou spolupráci

Conference Cooperation Science

Ve dnech 26. a 27. října se na katedře hudební výchovy a kultury Fakulty pedagogické konala mezinárodní konference Česká republika a lusofonní země: vzdělávání, umění, digitální technologie ve výuce.

Konference plynule navázala na dosavadní akademickou spolupráci katedry hudební výchovy a kultury, vedené Romanou Feiferlíkovou, s profesorkou Gladis Falavigna ze Státní univerzity v Rio Grande do Sul v Brazílii (UERGS) z roku 2017. Ve společném projektu tehdy zkoumaly a porovnávaly vzdělávací systém v Brazílii, České republice a Portugalsku.

„Spolupráce na tomto mezinárodním projektu byla impulsem pro organizaci konference, která se původně měla uskutečnit v dubnu 2020 v Plzni, ale kvůli neutěšené zdravotní situaci byla nejprve odložena a nakonec za spolupráce s Česko-brazilským institutem pro akademickou spolupráci (INCBAC) zcela přesunuta do on-line prostoru,“ vysvětluje vedoucí katedry hudební výchovy a kultury Romana Feiferlíková.

Akci zahájily zdravice organizátorů a pozvaných hostů, např. velvyslankyně České republiky v Brazílii Sandry Lang Linkensederové. Účastníci se prostřednictvím filmu seznámili s Plzní i Západočeskou univerzitou. Zazněly také předtočené hudební navštívenky ze všech tří států, přičemž ZČU reprezentovala nahrávka plzeňských lidových písní z produkce Dívčího akademického sboru a sólistů. V následující čase měli účastníci příležitost vyměňovat si zkušenosti a diskutovat. Hlavním tématem byl nejen pokračující výzkum, ale i distanční výuka uměleckých předmětů a postavení umělce v současné době. Diskuse probíhaly v anglickém, portugalském i českém jazyce.

Konference se zúčastnilo celkem 58 akademických pracovníků z Brazílie, Portugalska a České republiky. Jejich příspěvky jsou zveřejněny na webových stránkách konference, kde si je zájemci mohou přečíst a případně i okomentovat.

Mezinárodní konference nabídla jedinečnou příležitost k navázání a posílení cenných kontaktů mezi vědci a umělci z České republiky a portugalsky mluvících zemí. „Doufáme, že tato akce obohatila všechny její účastníky a bude sloužit jako impuls pro novou spolupráci, která povede k jedinečným výsledkům,“ uzavírá Romana Feiferlíková.

Gallery


Faculty of Education

09. 11. 2020


University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021

RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021