Konference Trendy v podnikání proběhla v netradiční online formě

Conference University Science

Ve čtvrtek 12. listopadu pořádala Fakulta ekonomická ZČU sedmý ročník mezinárodní vědecké konference Trendy v podnikání. Na rozdíl od předchozích ročníků se ten letošní uskutečnil online formou s využitím platformy Zoom.

Konferenci zahájil proděkan pro internacionalizaci a vnější vztahy Fakulty ekonomické Jiří Preis, který všechny uvítal a upřesnil důvody, proč se účastníci setkávají v online prostředí. V úvodu prezentovali svůj příspěvek předseda představenstva firmy AIMTEC Roman Žák a Roman Fiala z Vysoké školy polytechnické Jihlava. Příspěvek Romana Žáka se zaměřil na digitální transformaci v oblasti logistiky a výroby, což je v současnosti velmi aktuální téma, na které navázaly příspěvky a diskuse v sekci zaměřené na problematiku Průmyslu/Společnosti 4.0, představující výstup projektu TAČR číslo TL02000136.

V další části konference probíhal program paralelně vždy ve dvou sekcích, přičemž kromě výše uvedené sekce byly dvě části určené pro prezentaci příspěvků studentů doktorského studia nejen z Fakulty ekonomické ZČU, ale i z jiných univerzit. Účastníci měli možnost seznámit se s tématy svých kolegů a diskutovat o jejich rozvoji a možnostech spolupráce.

„Letošní ročník konference bohužel nemohl proběhnout tradičně v Plzeňském Prazdroji, ale i přes toto omezení se v jednotlivých sekcích rozvinula podnětná diskuse,“ konstatoval předseda organizačního výboru konference Milan Svoboda. Z diskuse a zpětné vazby od přihlášených účastníků konference bylo nicméně patrné, že se již velmi těší na příští ročník, o kterém doufají, že proběhne tradičně v prostorách Plzeňského Prazdroje a je v plánu na podzim 2022.

Podrobnosti o konferenci naleznete na webových stránkách, další informace podají organizátoři Jarmila Ircingová a Milan Svoboda (tvp@fek.zcu.cz). 

Gallery


Online konference Trendy v podnikání.

Organizátoři si přáli, aby letošní ročník Trendů v podnikání vypadal například jako loňská konference Beeronomics. Teď doufají, že se to podaří alespoň příštímu ročníku.

Faculty of Economics

Jarmila Ircingová

20. 11. 2020


The digital apian laboratory on the roof of the Faculty of Mechanical Engineering can be followed

Competition University Public

Faculty of Mechanical Engineering

17. 05. 2021

APCOM conference

An international conference focused on the structure of materials

Conference Cooperation Science

New Technologies - Research Centre (NTC)

30. 06. 2021

US Point offered help to students, teachers and general public

covid-19 Seminar Public

Institute of Applied Language Studies

24. 05. 2021

The Faculty of Electrical Engineering of the University of West Bohemia can boast of a new patent

University Achievements Science

Faculty of Electrical Engineering

17. 06. 2021

What can the University of West Bohemia do for the future of the world?

Students University Employees

University-wide

19. 05. 2021