Konference Trendy v podnikání proběhla v netradiční online formě

Konference Univerzita Věda

Ve čtvrtek 12. listopadu pořádala Fakulta ekonomická ZČU sedmý ročník mezinárodní vědecké konference Trendy v podnikání. Na rozdíl od předchozích ročníků se ten letošní uskutečnil online formou s využitím platformy Zoom.

Konferenci zahájil proděkan pro internacionalizaci a vnější vztahy Fakulty ekonomické Jiří Preis, který všechny uvítal a upřesnil důvody, proč se účastníci setkávají v online prostředí. V úvodu prezentovali svůj příspěvek předseda představenstva firmy AIMTEC Roman Žák a Roman Fiala z Vysoké školy polytechnické Jihlava. Příspěvek Romana Žáka se zaměřil na digitální transformaci v oblasti logistiky a výroby, což je v současnosti velmi aktuální téma, na které navázaly příspěvky a diskuse v sekci zaměřené na problematiku Průmyslu/Společnosti 4.0, představující výstup projektu TAČR číslo TL02000136.

V další části konference probíhal program paralelně vždy ve dvou sekcích, přičemž kromě výše uvedené sekce byly dvě části určené pro prezentaci příspěvků studentů doktorského studia nejen z Fakulty ekonomické ZČU, ale i z jiných univerzit. Účastníci měli možnost seznámit se s tématy svých kolegů a diskutovat o jejich rozvoji a možnostech spolupráce.

„Letošní ročník konference bohužel nemohl proběhnout tradičně v Plzeňském Prazdroji, ale i přes toto omezení se v jednotlivých sekcích rozvinula podnětná diskuse,“ konstatoval předseda organizačního výboru konference Milan Svoboda. Z diskuse a zpětné vazby od přihlášených účastníků konference bylo nicméně patrné, že se již velmi těší na příští ročník, o kterém doufají, že proběhne tradičně v prostorách Plzeňského Prazdroje a je v plánu na podzim 2022.

Podrobnosti o konferenci naleznete na webových stránkách, další informace podají organizátoři Jarmila Ircingová a Milan Svoboda (tvp@fek.zcu.cz). 

Galerie


Online konference Trendy v podnikání.

Organizátoři si přáli, aby letošní ročník Trendů v podnikání vypadal například jako loňská konference Beeronomics. Teď doufají, že se to podaří alespoň příštímu ročníku.

Fakulta ekonomická

Jarmila Ircingová

20. 11. 2020


Aktivity Ruského centra

Seminář Spolupráce Univerzita

Ústav jazykové přípravy

07. 10. 2021

Sutnarka pořádá pro vybrané ateliéry přijímačky nanečisto

Další vzdělávání Studenti Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

04. 10. 2021

Fyzioterapeuti z Fakulty zdravotnických studií prohlubují své zkušenosti v Berlíně

Hosté Spolupráce Studenti

Fakulta zdravotnických studií

05. 10. 2021

Noc vědců na téma Čas zvala do kampusu ZČU

Univerzita Věda Veřejnost

Celouniverzitní

01. 10. 2021

Fakulta ekonomická a Hochschule Hof zkoumají dopady covidových opatření v česko-bavorském příhraničí

covid-19 Spolupráce Studenti

Fakulta ekonomická

15. 10. 2021