Konference Trendy v podnikání proběhla v netradiční online formě

Konference Univerzita Věda

Ve čtvrtek 12. listopadu pořádala Fakulta ekonomická ZČU sedmý ročník mezinárodní vědecké konference Trendy v podnikání. Na rozdíl od předchozích ročníků se ten letošní uskutečnil online formou s využitím platformy Zoom.

Konferenci zahájil proděkan pro internacionalizaci a vnější vztahy Fakulty ekonomické Jiří Preis, který všechny uvítal a upřesnil důvody, proč se účastníci setkávají v online prostředí. V úvodu prezentovali svůj příspěvek předseda představenstva firmy AIMTEC Roman Žák a Roman Fiala z Vysoké školy polytechnické Jihlava. Příspěvek Romana Žáka se zaměřil na digitální transformaci v oblasti logistiky a výroby, což je v současnosti velmi aktuální téma, na které navázaly příspěvky a diskuse v sekci zaměřené na problematiku Průmyslu/Společnosti 4.0, představující výstup projektu TAČR číslo TL02000136.

V další části konference probíhal program paralelně vždy ve dvou sekcích, přičemž kromě výše uvedené sekce byly dvě části určené pro prezentaci příspěvků studentů doktorského studia nejen z Fakulty ekonomické ZČU, ale i z jiných univerzit. Účastníci měli možnost seznámit se s tématy svých kolegů a diskutovat o jejich rozvoji a možnostech spolupráce.

„Letošní ročník konference bohužel nemohl proběhnout tradičně v Plzeňském Prazdroji, ale i přes toto omezení se v jednotlivých sekcích rozvinula podnětná diskuse,“ konstatoval předseda organizačního výboru konference Milan Svoboda. Z diskuse a zpětné vazby od přihlášených účastníků konference bylo nicméně patrné, že se již velmi těší na příští ročník, o kterém doufají, že proběhne tradičně v prostorách Plzeňského Prazdroje a je v plánu na podzim 2022.

Podrobnosti o konferenci naleznete na webových stránkách, další informace podají organizátoři Jarmila Ircingová a Milan Svoboda (tvp@fek.zcu.cz). 

Galerie


Online konference Trendy v podnikání.

Organizátoři si přáli, aby letošní ročník Trendů v podnikání vypadal například jako loňská konference Beeronomics. Teď doufají, že se to podaří alespoň příštímu ročníku.

Fakulta ekonomická

Jarmila Ircingová

20. 11. 2020


Tři součásti ZČU byly v rámci mezinárodní evaluace hodnoceny jako excelentní

Univerzita Úspěchy Věda

Celouniverzitní

23. 02. 2021

ZČU má nového kvestora

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

01. 03. 2021

Koncept Plzeňské fakultní školy propojí studenty a akademiky s učiteli v regionu

Spolupráce Tisková zpráva Veřejnost

Fakulta pedagogická

24. 02. 2021