Třetí Fyziocafé představilo MFK metodu

Unikátní fyzioterapeutickou metodu MFK předvedla 1. března přímo její autorka, Martina Končalová.

Studenti i absolventi oboru fyzioterapie zaplnili plzeňskou literární kavárnu Íčko, aby se dozvěděli více o nové unikátní metodě MFK. V pořadí již třetí Fyziocafé bylo výjimečné i tím, že se jednalo o první interaktivní akci. Martina Končalová, autorka metody MFK, představila svou techniku, která vychází z tradičních osvědčených vyšetřovacích a terapeutických postupů, jež přizpůsobuje okamžitému stavu pohybového systému klienta a s využitím informačních technologií propojuje v jeden ucelený systém. Právě díky interaktivnímu pojetí semináře si mohli všichni zúčastnění vyzkoušet pracovat v počítačovém programu v pěti základních krocích. Tím prvním je anamnéza, kdy obrazovým vyjádřením terapeut zaznamenává objektivní, subjektivní, trvalé a dočasné změny na tkáních pohybového systému. Dalším krokem je vyšetření. Konkrétní změny se zaznamenávají do systému MFK v přesně určeném místě. V další fázi, kterou je diagnostika, jsou výsledky vyšetření vyhodnoceny algoritmem. Následuje terapie, kdy terapeut po pečlivém zhodnocení vybere nejvhodnější techniku. Posledním krokem je kontrola chybných svalů. Klient i terapeut tak společně získávají společně přehled o účinnosti zvolené terapie.

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Lukáš Štich

08.03.16


Fakulta ekonomická se představí uchazečům o studium


Fakulta ekonomická

63

18.01.18


Filmový festival Finále Plzeň hledá členy studentských porot


Celouniverzitní

16

16.01.18


Knihovna zve na výstavu fotografií


Univerzitní knihovna

55

02.01.18