Třetí Fyziocafé představilo MFK metodu

Unikátní fyzioterapeutickou metodu MFK předvedla 1. března přímo její autorka, Martina Končalová.

Studenti i absolventi oboru fyzioterapie zaplnili plzeňskou literární kavárnu Íčko, aby se dozvěděli více o nové unikátní metodě MFK. V pořadí již třetí Fyziocafé bylo výjimečné i tím, že se jednalo o první interaktivní akci. Martina Končalová, autorka metody MFK, představila svou techniku, která vychází z tradičních osvědčených vyšetřovacích a terapeutických postupů, jež přizpůsobuje okamžitému stavu pohybového systému klienta a s využitím informačních technologií propojuje v jeden ucelený systém. Právě díky interaktivnímu pojetí semináře si mohli všichni zúčastnění vyzkoušet pracovat v počítačovém programu v pěti základních krocích. Tím prvním je anamnéza, kdy obrazovým vyjádřením terapeut zaznamenává objektivní, subjektivní, trvalé a dočasné změny na tkáních pohybového systému. Dalším krokem je vyšetření. Konkrétní změny se zaznamenávají do systému MFK v přesně určeném místě. V další fázi, kterou je diagnostika, jsou výsledky vyšetření vyhodnoceny algoritmem. Následuje terapie, kdy terapeut po pečlivém zhodnocení vybere nejvhodnější techniku. Posledním krokem je kontrola chybných svalů. Klient i terapeut tak společně získávají společně přehled o účinnosti zvolené terapie.

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Lukáš Štich

08.03.16


Pedagogická fakulta předvede výtvarná díla absolventů


Fakulta pedagogická

22

06.09.17


ZČU na veletrhu v Seville vyjednala nové destinace pro studijní stáže


Zahraniční vztahy

92

21.09.17


Podzim je na ZČU ve znamení voleb


Celouniverzitní

56

22.09.17