Desatero správného psaní (4, 5)

Etika Studenti Studium

Západočeská univerzita se přihlásila k projektu Posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích. Na úskalí, která jsou s psaním prací spojená, chce upozornit v seriálu Desatero správného psaní, jehož čtvrtou a pátou část právě přinášíme.

4. Formuluj přesně

Zvolili jste si téma, opatřili potřebné podklady, rozhodli jste se, které prameny a jak použijete a bez kterých se můžete obejít… Začali jste zkrátka psát svoji bakalářskou nebo diplomovou práci. Práci, která by po přečtení neměla nechat nikoho na pochybách, že jejímu tématu dokonale rozumíte.

Aby to tak ale bylo, je třeba při psaní myslet na čtvrtou zásadu našeho desatera, protože právě přesné formulace jsou tou nejsnazší cestou k pochopení myšlenek. Jako autoři jakéhokoli textu, a tím spíše školních prací, byste neměli zapomínat především na to, že jednou hotový a odevzdaný text už nezměníte. Na rozdíl od ústního zkoušení, kde můžete dostat doplňující otázku „Jak jste to přesně myslel?“, musí být v textu všechno jasné hned napoprvé. Čtenáři, ať je jím váš spolužák, vedoucí vaší práce nebo oponent, nenechávejte prostor pro nejistotu, své myšlenky zkrátka formulujte co nejpřesněji.

Napsali jste například delší souvětí, bohaté na odborné výrazy. Jsou použity správně a účelně? Je souvětí srozumitelné a vyjadřuje přesně to, co jím chcete sdělit? Mějte na paměti, že svojí prací chcete zvolené téma osvětlit, nikoliv zatemnit. Vzpomeňte si proto na všechny zásady, které vám vštěpovali učitelé češtiny na střední škole, a řiďte se jimi. Myslete na správný slovosled. Ocitnou-li se vedle sebe slova, která k sobě nepatří, může věta získat úplně jiný význam, než měla mít. Totéž platí pro interpunkci. Snažte se také neopakovat stále stejné výrazy. Věnujte pozornost větné stavbě a připomeňte si významy spojovacích výrazů a také jejich pádové vazby, ať co nejpřesněji vyjádříte vztahy mezi jednotlivými myšlenkami.


5. Nevíš? Zeptej se

V páté zásadě našeho desatera se protíná několik předchozích. Od studentů vysokých škol se totiž sice očekává, že jsou schopni napsat bakalářskou či diplomovou práci samostatně, nicméně neznamená to, že si nemůžete nechat poradit. Naopak. Hlavní styčnou osobou by pro vás měl být vedoucí vaší práce. Právě na něj byste se měli během psaní obracet, nebudete-li si s něčím jistí nebo pokud nebude vědět, jak dál. Věřte, že vedoucí práce ví, jak se dostat i ze zdánlivě slepých uliček.

Pokud jde o rešerše, citace a obecně práci s odbornou literaturou, jsou tu pro vás zaměstnanci Univerzitní knihovny ZČU či dalších knihoven. I na ně se můžete s důvěrou obrátit.

Takže ačkoliv vám může být někdy nepříjemné požádat jiné o radu, vězte, že to není žádná ostuda. A pokud se nespokojíte s tím, že odpověď do své práce jednoduše opíšete, můžete z takové rady vytěžit mnohem více.

Galerie


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

04. 01. 2021


Fakulta ekonomická opět obhájila mezinárodní certifikát Partner in Learning

Spolupráce Úspěchy

Fakulta ekonomická

16. 04. 2021

Aplikace, na které se podílela katedra germanistiky a slavistiky, seznamuje s bavorským dialektem

Spolupráce Tisková zpráva Univerzita

Fakulta filozofická

14. 04. 2021

Západočeská univerzita má nový intranet

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

12. 04. 2021