Tříkrálové sbírce letos můžeme přispět alespoň elektronicky

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Stalo se už tradicí, že se Západočeská univerzita v Plzni připojuje k Tříkrálové sbírce. Letos se však i tato akce přesouvá kvůli epidemické situaci do online prostoru.
Západočeská univerzita se v uplynulých čtyřech letech stala pravidelnou zastávkou na trase speciálních koledníků - zástupců Biskupství plzeňského, města Plzně a Plzeňského kraje doprovázených Dětským pěveckým sborem Jiřičky Plzeň.


Letos se sbírka nekoná klasickým způsobem. "V 5. stupni Protiepidemického systému (PES) za vámi tříkráloví koledníci bohužel osobně přijít nemohou. Kasičky budeme umisťovat na veřejně přístupných místech (kostely, obchody) a informovat o jejich umístění v obcích. S koledníky se ale budete vždy moci setkat online, a to na oficiálním webu sbírky www.trikralovasbirka.cz, kde je připravena i online kasička," informovala pořádající Diecézní charita Plzeň.

Zaměstnanci i studenti Západočeské univerzity tak mohou třem králům přispět alespoň elektronicky.

Všem, kteří se zapojí, děkujeme!

Celouniverzitní

Pavel KORELUS

05. 01. 2021


Trefuňk. Krajina zůstává...

Spolupráce Studenti Výstava

Fakulta pedagogická

12. 04. 2021

Od praxe k teorii a zpět. Vyšla nová publikace o výuce češtiny

Absolventi Další vzdělávání Studenti

Fakulta pedagogická

15. 04. 2021

Fakulta ekonomická opět obhájila mezinárodní certifikát Partner in Learning

Spolupráce Úspěchy

Fakulta ekonomická

16. 04. 2021