Tříkrálové sbírce letos můžeme přispět alespoň elektronicky

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Stalo se už tradicí, že se Západočeská univerzita v Plzni připojuje k Tříkrálové sbírce. Letos se však i tato akce přesouvá kvůli epidemické situaci do online prostoru.
Západočeská univerzita se v uplynulých čtyřech letech stala pravidelnou zastávkou na trase speciálních koledníků - zástupců Biskupství plzeňského, města Plzně a Plzeňského kraje doprovázených Dětským pěveckým sborem Jiřičky Plzeň.


Letos se sbírka nekoná klasickým způsobem. "V 5. stupni Protiepidemického systému (PES) za vámi tříkráloví koledníci bohužel osobně přijít nemohou. Kasičky budeme umisťovat na veřejně přístupných místech (kostely, obchody) a informovat o jejich umístění v obcích. S koledníky se ale budete vždy moci setkat online, a to na oficiálním webu sbírky www.trikralovasbirka.cz, kde je připravena i online kasička," informovala pořádající Diecézní charita Plzeň.

Zaměstnanci i studenti Západočeské univerzity tak mohou třem králům přispět alespoň elektronicky.

Všem, kteří se zapojí, děkujeme!

Celouniverzitní

Pavel KORELUS

05. 01. 2021


Počítačový program vrací lidem jejich hlas

Spolupráce Úspěchy Zaměstnanci

Fakulta aplikovaných věd

18. 01. 2021

Konferenci Mechatronika 2022 bude hostit Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni

Konference Studenti Věda

Fakulta elektrotechnická

11. 01. 2021

Systém z NTC umí měřit povrchové teploty při ultrakrátkém pulzním laserovém mikroobrábění

Úspěchy Věda Zaměstnanci

Nové technologie - výzkumné centrum

20. 01. 2021