Zemřel zakladatel katedry archeologie, profesor Evžen Neustupný

University Employees

Ve věku 87 let zemřel ve čtvrtek 14. ledna uznávaný archeolog, profesor Evžen Neustupný, zakladatel katedry archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Působil také v Archeologickém ústavu Československé akademie věd, později Akademie věd ČR, který v letech 1990-1993 vedl, a na Masarykově univerzitě v Brně.
"Evžen Neustupný na Západočeské univerzitě v Plzni nejen založil a vyprofiloval katedru archeologie, ale podílel se i na vzniku samotné Fakulty filozofické, původně Fakulty humanitních studií, které vtiskl svoji vizi. Výrazně tak napomohl tomu, že se na Západočeské univerzitě etablovaly humanitní a společenské vědy. Pan profesor byl všeobecně vážená osobnost, a to jednak kvůli své odborné erudici, ale také pro svůj specifický humor a životní nadhled," ocenil památku profesora Neustupného děkan Fakulty filozofické David Šanc.

Prof. PhDr. Evžen Neustupný, CSc. se narodil 31. října 1933 do rodiny významného archeologa Jiřího Neustupného. Prehistorii a egyptologii vystudoval v letech 1952–1957 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Akademie věd ČR doprovodila oznámení o jeho odchodu uznáním. "Hlavním polem jeho výzkumné činnosti byla pravěká archeologie a archeologická teorie, v níž patřil ke světové špičce. V šedesátých letech minulého století nezávisle formuloval principy procesuálního paradigmatu a podílel se na rozvoji radiokarbonového datování. Dosud inspirativní je i jeho práce o vzniku patriarchátu a teorie sídelních areálů. V r. 2014 obdržel Cenu Neuron za přínos světové vědě. Přestože Evženovi Neustupnému nebylo před rokem 1989 umožněno pedagogicky působit, hluboce ovlivnil vývoj oboru a vychoval více než jednu generaci archeologů. Jeho práce se staly trvalou součástí české a světové archeologie a v tomto smyslu s námi jejich autor žije a bude žít dál,“ zaznělo z instituce.

V roce 2007 se profesor Neustupný stal první osobností, které vědecká rada Fakulty filozofické ZČU při slavnostním zasedání udělila pamětní medaili. Získal ji za významný příspěvek k rozvoji evropské a české archeologie, zásadní přínos k založení Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni a za mimořádné zásluhy o institucionalizaci vzdělávání a výzkumu v oboru archeologie na fakultě.

Při projevu po převzetí fakultního ocenění profesor Neustupný mimo jiné pronesl: „Asi se sluší, abych něco řekl o svém vztahu k Plzni. Tuto město, rodiště mého otce a místo spojené s minulostí mé rodiny mnoha pouty, se stalo mým částečným domovem v posledním desítiletí. Kdysi jsem 10 let takto strávil v Mostě v expozituře Archeologického ústavu ČSAV. S Plzní má Most jedno společné, a sice to, že to není Praha. Jsem hluboce přesvědčen, že exkluzivita Prahy, mého rodiště, by neměla zastiňovat jiná města a vytvářet z nich tzv. regiony, které mají automaticky nižší hodnotu než centrum. Srovnatelnou hodnotu zde ovšem musí někdo vytvořit a já jsem se snažil k tomu přispívat, i když jsem si vědom, že to není úkol snadný.
Do Plzně jsem ovšem přišel hlavně kvůli studentům a velká část z nich mne nezklamala, i když při zkoušce minulý týden jich zase téměř třetina propadla. Mým hlavním cílem ovšem je, aby na základě archeologie rozvinuli svůj duchovní potenciál. Své studenty považuji za jeden ze smyslů svého života a s utajenou radostí sleduji, jak v nich možná některé aspekty mé individuality přežijí.“

Faculty of Arts

Pavel KORELUS

15. 01. 2021


University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021

RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021