Odbor Kvalita rozšiřuje svoji působnost

Study University Science

Odbor má ve své agendě další aktivity, které přispívají ke zvyšování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti Západočeské univerzity.

Kvalita je hodnota, kterou je potřeba mít stále na zřeteli – nejde jen o dosažení určitých jednorázových cílů, kvalitu utváříme neustále, každým dílčím krokem. Je to kontinuální, nikdy nekončící proces vyhodnocování stanovených ukazatelů a směřování k požadovaným výsledkům.  Analytické týmy Západočeské univerzity proto průběžně hodnotí údaje vypovídající o kvalitě vzdělávání, zkoumají například i to, jaký je zájem o studium na vysoké škole nebo jak vysokoškolské studium hodnotí absolventi.  

Rektor ZČU Miroslav Holeček hovoří o kvalitě jako o cestě, která se musí neustále hledat a prošlapávat. Aby univerzity i v budoucnu úspěšně naplňovaly úkoly v oblasti kvality, musejí vnímat nové impulzy a reagovat na ně. I proto prošel odbor Kvalita se začátkem roku 2021 potřebnou změnou.

Nově ho tvoří tři oddělení – oddělení hodnocení kvality, oddělení rozvoje a vzdělávání zaměstnanců a oddělení koncepce celoživotního a distančního vzdělávání. Odbor, jehož cílem je zajišťovat kvalitu vzdělávací a tvůrčí činnosti na ZČU, tak rozšiřuje svou agendu o oblasti, které s tímto cílem přímo souvisejí. V jeho čele pak stojí od ledna Lucie Rohlíková, didaktička a držitelka Ceny ministra školství za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole za rok 2019.

„Věřím, že nová koncepce odboru bude mít pozitivní dopad v účinném propojení analytických činností a dalších výstupů oddělení hodnocení kvality se vzděláváním zaměstnanců. Nově získávají na důležitosti flexibilní formy vzdělávání a čeká nás spousta práce při nastavení standardů a dalším rozvoji distančního a celoživotního vzdělávání. Flexibilní formy vzdělávání otevírají univerzitu novým cílovým skupinám, ale kvalita všech procesů je základní podmínkou konkurenceschopnosti ZČU v globálním světě vzdělávacích příležitostí,“ komentuje Lucie Rohlíková novou koncepci odboru.

Nově odbor koordinuje činnosti potřebné pro získání či udržení HR Award a věnuje se také problematice genderové rovnosti. Pečovat bude specificky také o kvalitu a rozvoj distančního a celoživotního vzdělávání. V této oblasti lze v poslední době sledovat velký vývoj, univerzity v České republice i v zahraničí vnímají potenciál flexibilních forem vzdělávání a přijímají tomu odpovídající opatření.

„Více než dosud je potřeba diskutovat možnosti využívání digitálních technologií ve vzdělávání a otázky rozvoje celoživotního vzdělávání tak, aby vzdělávací nabídka ZČU byla úzce provázaná s potřebami regionu a univerzita se mohla stát prostorem, kam se například absolventi s důvěrou v maximální kvalitu vracejí průběžně celý život pro rozšíření své kvalifikace a doplnění novinek ze svého oboru,“ upozorňuje Lucie Rohlíková. Pro získání zahraničních zájemců o studium na ZČU je podle ní zásadní rozvoj otevřených vzdělávacích zdrojů, které pomohou ZČU zviditelnit, a samozřejmě péče o kvalitu, jež se přímo promítne do úspěchu ZČU v žebříčcích vysokých škol.

University-wide

Šárka Stará

03. 02. 2021


University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021

RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021