Odbor Kvalita rozšiřuje svoji působnost

Studium Univerzita Věda

Odbor má ve své agendě další aktivity, které přispívají ke zvyšování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti Západočeské univerzity.

Kvalita je hodnota, kterou je potřeba mít stále na zřeteli – nejde jen o dosažení určitých jednorázových cílů, kvalitu utváříme neustále, každým dílčím krokem. Je to kontinuální, nikdy nekončící proces vyhodnocování stanovených ukazatelů a směřování k požadovaným výsledkům.  Analytické týmy Západočeské univerzity proto průběžně hodnotí údaje vypovídající o kvalitě vzdělávání, zkoumají například i to, jaký je zájem o studium na vysoké škole nebo jak vysokoškolské studium hodnotí absolventi.  

Rektor ZČU Miroslav Holeček hovoří o kvalitě jako o cestě, která se musí neustále hledat a prošlapávat. Aby univerzity i v budoucnu úspěšně naplňovaly úkoly v oblasti kvality, musejí vnímat nové impulzy a reagovat na ně. I proto prošel odbor Kvalita se začátkem roku 2021 potřebnou změnou.

Nově ho tvoří tři oddělení – oddělení hodnocení kvality, oddělení rozvoje a vzdělávání zaměstnanců a oddělení koncepce celoživotního a distančního vzdělávání. Odbor, jehož cílem je zajišťovat kvalitu vzdělávací a tvůrčí činnosti na ZČU, tak rozšiřuje svou agendu o oblasti, které s tímto cílem přímo souvisejí. V jeho čele pak stojí od ledna Lucie Rohlíková, didaktička a držitelka Ceny ministra školství za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole za rok 2019.

„Věřím, že nová koncepce odboru bude mít pozitivní dopad v účinném propojení analytických činností a dalších výstupů oddělení hodnocení kvality se vzděláváním zaměstnanců. Nově získávají na důležitosti flexibilní formy vzdělávání a čeká nás spousta práce při nastavení standardů a dalším rozvoji distančního a celoživotního vzdělávání. Flexibilní formy vzdělávání otevírají univerzitu novým cílovým skupinám, ale kvalita všech procesů je základní podmínkou konkurenceschopnosti ZČU v globálním světě vzdělávacích příležitostí,“ komentuje Lucie Rohlíková novou koncepci odboru.

Nově odbor koordinuje činnosti potřebné pro získání či udržení HR Award a věnuje se také problematice genderové rovnosti. Pečovat bude specificky také o kvalitu a rozvoj distančního a celoživotního vzdělávání. V této oblasti lze v poslední době sledovat velký vývoj, univerzity v České republice i v zahraničí vnímají potenciál flexibilních forem vzdělávání a přijímají tomu odpovídající opatření.

„Více než dosud je potřeba diskutovat možnosti využívání digitálních technologií ve vzdělávání a otázky rozvoje celoživotního vzdělávání tak, aby vzdělávací nabídka ZČU byla úzce provázaná s potřebami regionu a univerzita se mohla stát prostorem, kam se například absolventi s důvěrou v maximální kvalitu vracejí průběžně celý život pro rozšíření své kvalifikace a doplnění novinek ze svého oboru,“ upozorňuje Lucie Rohlíková. Pro získání zahraničních zájemců o studium na ZČU je podle ní zásadní rozvoj otevřených vzdělávacích zdrojů, které pomohou ZČU zviditelnit, a samozřejmě péče o kvalitu, jež se přímo promítne do úspěchu ZČU v žebříčcích vysokých škol.

Celouniverzitní

Šárka Stará

03. 02. 2021


Úspěšný absolvent Fakulty ekonomické Jaromír Kovářík zavítal na svou alma mater

Absolventi Hosté Věda

Fakulta ekonomická

24. 02. 2021

Fakulta zdravotnických studií připravila kurz ultrasonografie v přednemocniční péči

Beseda Přednáška Studenti

Fakulta zdravotnických studií

05. 02. 2021

Menza bude od 1. března do odvolání vydávat pouze jídla s sebou

covid-19 Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

24. 02. 2021