Západočeská univerzita vytvoří plán rovných příležitostí

Etika Tisková zpráva Univerzita

Na 11. únor připadá Mezinárodní den žen a dívek ve vědě. Den, který má připomenout zásadní úlohu žen v oblasti vědy a výzkumu, vyhlásilo v prosinci 2015 Valné shromáždění Organizace spojených národů. Také Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) vnímá roli žen ve vědecké sféře jako nezastupitelnou. Připraví proto plán rovných příležitostí.

Plán rovných příležitostí vznikne na základě genderového auditu, který letos na ZČU proběhne. Uskuteční se formou dotazníkového šetření, někde i prostřednictvím diskusí v takzvaných focus groups. „Genderový audit mimo jiné prověří kulturu pracovního prostředí, hodnoty, normy, komunikaci, ale také třeba organizační strukturu, možnosti kariérního růstu, rozdělení odpovědnosti a rozhodovacích pravomocí a další prvky, které pracovní prostředí utvářejí,“ popisuje Petr Šimon, vedoucí oddělení rozvoje a vzdělávání zaměstnanců odboru Kvalita ZČU. Audit si bude všímat také adaptačních procesů, které jsou důležité například při nástupu po mateřské či rodičovské dovolené, spravedlivého odměňování nebo možností slaďování práce a osobního života. Univerzita tak získá důležité podklady pro další kroky.

Vymezit by je měl plán rovných příležitostí. „Rovný přístup je důležitým tématem známky HR Award, kterou uděluje Evropská komise výzkumným institucím, jež se zavázaly dodržovat Strategii lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky,“ připomíná Petr Šimon a dodává, že ocenění HR Award získalo už šest součástí ZČU. Plán rovných příležitostí ale souvisí také s připravovaným programem Horizont Evropa. Podle Petra Šimona totiž bude velmi pravděpodobně jednou z podmínek pro podávání žádostí v rámci tohoto prestižního programu evropské spolupráce v oblasti vědy a výzkumu. Základní obrysy plánu rovných příležitostí chce mít ZČU na konci letošního roku, finální dokument by měl být hotový v první polovině příštího roku. „Cílem přitom není stanovovat kvóty pro zastoupení žen, ale vytvořit podmínky reflektující specifické potřeby vědců i vědkyň,“ upřesňuje prorektor pro výzkum a vývoj Luděk Hynčík.

Zkušenosti s působením v oboru, který je spíše doménou mužů, má například Eva Vašíčková, studentka druhého ročníku doktorského studia na Fakultě strojní ZČU. Svůj studijní program Stavba energetických strojů a zařízení si podle svých slov oblíbila už na úplném začátku vysokoškolského studia. „Princip fungování energetických strojů, zvyšování jejich účinnosti a celková proměna energetického trhu jsou podle mě velmi zajímavá a aktuální témata, která mě nadchla,“ říká doktoranda, která v současné době svoji budoucnost vidí ve vědě a výzkumu, a to přímo na Západočeské univerzitě. „Univerzita mi dala hodně a ráda bych jí to svým způsobem vrátila,“ vysvětluje. „V mém oboru se zatím příliš žen nepohybuje, ale musím říct, že v průběhu studia jsem narazila spíše na lidi, kteří mi fandili a podporovali mě,“ konstatuje. Na otázku, co považuje za důležité pro to, aby žen ve vědě přibývalo, odpovídá: „Podle mého názoru je nutné nastolit takové podmínky, které budou odrážet potřeby žen. Na jednu stranu je skvělé, že zde platí jednotné a stejné podmínky pro všechny, na druhou stranu je podle mě důležité zohlednit fakt, že ženy odcházejí na mateřskou dovolenou, což s sebou nese jistá omezení, co se týče jejich budoucí kariéry ve vědě a výzkumu,“ domnívá se Eva Vašíčková. Ta svoji pozornost nyní zaměřuje na technologii používanou v energetickém průmyslu stále častěji, a to tepelná čerpadla. Jak říká, jsou jednou ze slibných technologií podporujících naplnění energetických a klimatických cílů Evropské unie pro roky 2030–2050.

Celouniverzitní

Šárka Stará

11. 02. 2021