Slovo prorektorky ke studentům

covid-19 Students Study

Vážené studentky, vážení studenti,

v běžných letech byste se v těchto dnech chystali na návrat do Plzně a na začátek prezenční výuky v letním semestru. Současná situace však většině z Vás neumožňuje osobní přítomnost na výuce.

Výuka v letním semestru tedy začne opět formou výuky na dálku a se svými vyučujícími se budete nadále setkávat především pomocí on-line komunikace. Snažíme se, aby výuka probíhala v maximálně možné míře synchronně dle platných rozvrhů pro letní semestr. O případných změnách v organizaci výuky budete s předstihem informováni. Celouniverzitní informace o aktuálních opatřeních na naší univerzitě najdete na webu.

Všechny fakulty naší univerzity intenzivně připravují alternativní plány na období, kdy bude umožněna alespoň omezená přítomnost studentů na výuce. Prioritou budou předměty vyžadující osobní přítomnost v laboratořích, ateliérech, praktických učebnách a podobně.

Speciální pozornost budeme věnovat studujícím závěrečných ročníků, vytvoříme pro Vás podmínky tak, abyste mohli svá studia úspěšně zakončit. Jednotlivé fakulty mají připraveny i možnosti konání závěrečných zkoušek hybridní formou, tyto formy by umožnily uspořádat závěrečné zkoušky i v případě omezené přítomnosti studentů a vyučujících ve škole.

Služby knihoven můžete využívat, avšak v omezeném režimu. Aktuální informace najdete na webové stránce knihovny.

Znovu bych chtěla připomenout obecná doporučení pro nadcházející semestr. Sledujte pravidelně aktuální informace vyučujících jednotlivých předmětů. Aktuální epidemiologická situace je dynamická a změny mohou přijít velmi rychle. Základním komunikačním prostředkem pro vyučující je Váš univerzitní email a komunikační platforma, na které probíhá výuka konkrétního předmětu.

Účast na individuálních konzultacích je povolena a tak v případě jakýchkoliv problémů  neváhejte své vyučující kontaktovat.

Poskytujte vyučujícím zpětnou vazbu, Vaše podněty a připomínky mohou pomoci zkvalitnit výuku a předejít případným problémům a komplikacím.

Výuka na dálku bude i nadále klást zvýšené nároky jak na vyučující, tak i na Vás studující. Naším společným cílem je udržet kvalitu výuky a poskytnout Vám tak plnohodnotné vzdělání.

Přeji Vám i Vašim vyučujícím v nadcházejícím semestru mnoho inspirativních setkání, která Vám zůstanou v paměti i v budoucnu.


RNDr. Blanka Šedivá, Ph.D.,
prorektorka pro studijní a pedagogické záležitosti

University-wide

Pavel KORELUS

11. 02. 2021


RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021

University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021