Na FZS začalo termografické měření teploty lidí

Spolupráce Studující Věda

V rámci společného projektu výzkumného centra Nové technologie, Fakulty zdravotnických studií ZČU a Techmania Science Center odstartovalo měření s cílem ověřit základní vlastnosti postupů a vlastnosti různých kamer při co nejideálnějších podmínkách.


Cílem projektu je najít a ověřit vhodné technické nebo statistické postupy pro dosažení požadované hodnověrnosti termografického měření teploty osob. Na Fakultě zdravotnických studií a ve výzkumném centru Nové technologie probíhá úvodní měření prováděné s černým tělesem, které slouží pro kalibraci a zpřesnění výsledků, doprovázené měřením teploty v podpaží (správná "core" teplota).

Spolupracující subjekty chtějí postupně zjistit, jaký vliv má na měření vnější prostředí a zda, případně jak, lze případné odchylky kompenzovat. Mezioborová aktivita má využít potenciálu spolupráce v rámci ZČU - odbornosti NTC v termodiagnostice a odbornosti FZS ve zdravotnictví.

„V důsledku nevědomosti dochází ve společnosti často ke zcela nevhodnému použití měřících metod, což vede k chybným výsledkům. Měření je důležité provádět v podmínkách, kdy je měřený objekt minimálně ovlivněn vnějšími vlivy, tedy například je důležité jej neprovádět s brýlemi nebo hned po příchodu z venkovního prostředí,“ upřesňuje děkan Fakulty zdravotnických studií Lukáš Štich, který se sám měření v uplynulých dnech zúčastnil.

Až skončí měření studentů a zaměstnanců FZS a NTC, bude možné v souladu s deklarovaným cílem podrobně vyhodnotit statistiky z měření i zdrojová data. Vše se děje v rámci projektu BETERKA - Bezpečnostní výzkum pro účinné využití termokamer v případě epidemických hrozeb a krizových situací.

Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

23. 02. 2021