Na FZS začalo termografické měření teploty lidí

Cooperation Students Science

V rámci společného projektu výzkumného centra Nové technologie, Fakulty zdravotnických studií ZČU a Techmania Science Center odstartovalo měření s cílem ověřit základní vlastnosti postupů a vlastnosti různých kamer při co nejideálnějších podmínkách.


Cílem projektu je najít a ověřit vhodné technické nebo statistické postupy pro dosažení požadované hodnověrnosti termografického měření teploty osob. Na Fakultě zdravotnických studií a ve výzkumném centru Nové technologie probíhá úvodní měření prováděné s černým tělesem, které slouží pro kalibraci a zpřesnění výsledků, doprovázené měřením teploty v podpaží (správná "core" teplota).

Spolupracující subjekty chtějí postupně zjistit, jaký vliv má na měření vnější prostředí a zda, případně jak, lze případné odchylky kompenzovat. Mezioborová aktivita má využít potenciálu spolupráce v rámci ZČU - odbornosti NTC v termodiagnostice a odbornosti FZS ve zdravotnictví.

„V důsledku nevědomosti dochází ve společnosti často ke zcela nevhodnému použití měřících metod, což vede k chybným výsledkům. Měření je důležité provádět v podmínkách, kdy je měřený objekt minimálně ovlivněn vnějšími vlivy, tedy například je důležité jej neprovádět s brýlemi nebo hned po příchodu z venkovního prostředí,“ upřesňuje děkan Fakulty zdravotnických studií Lukáš Štich, který se sám měření v uplynulých dnech zúčastnil.

Až skončí měření studentů a zaměstnanců FZS a NTC, bude možné v souladu s deklarovaným cílem podrobně vyhodnotit statistiky z měření i zdrojová data. Vše se děje v rámci projektu BETERKA - Bezpečnostní výzkum pro účinné využití termokamer v případě epidemických hrozeb a krizových situací.

Faculty of Health Care Studies

Alena Lochmannová

23. 02. 2021


RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021

University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021