Fakulta pedagogická vydává newsletter

Spolupráce Studenti Veřejnost

Fakulta pedagogická (FPE) Západočeské univerzity v Plzni usiluje o to, aby byla s učiteli z praxe v úzkém kontaktu. Věří, že otevřenost a spolupráce se školami na všech stupních vzdělávání je cestou ke kvalitnímu školství. Před několika měsíci proto zahájila koncept Plzeňské fakultní školy a v březnu začala pod názvem Faktcooltní noviny vydávat elektronický newsletter.

V prvním čísle newsletteru, který přináší novinky a zajímavosti pro učitele, ale nejen pro ně, najdou čtenáři rozhovor s Janou Vejvodovou, nositelkou Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole pro rok 2020, ohlédnutí za letošním online Dnem otevřených dveří, dočtou se o úspěšných sportovkyních z řad studentek FPE a mohou využít didaktické tipy, jak pracovat s žáky cizí národnosti. Fakulta v newsletteru také upozorňuje na kurzy celoživotního vzdělávání, které by pozornosti učitelů neměly uniknout.

Adresáty newsletteru jsou ředitelé škol, absolventi FPE registrovaní v Klubu absolventů ZČU a partneři fakulty. FPE se zároveň snaží oslovit učitele oborů, které by konkrétní číslo mohlo zajímat.

FPE plánuje své Faktcooltní noviny vydávat zhruba každé dva měsíce. Vedle nového konceptu Plzeňské fakultní školy jsou tak dalším nástrojem, kterým se fakulta více propojuje se školami s cílem pozitivně ovlivnit kvalitu školství v regionu.

Druhé číslo newsletteru vyjde už koncem dubna a kromě jiných témat a překvapení se bude věnovat činnosti uměleckých kateder.    

Fakulta pedagogická

Šárka Stará

07. 04. 2021


Fakulta ekonomická opět obhájila mezinárodní certifikát Partner in Learning

Spolupráce Úspěchy

Fakulta ekonomická

16. 04. 2021

ZČU je opět držitelem Erasmus Charter for Higher Education

Studenti Univerzita Zaměstnanci

International Office

15. 04. 2021

Na střeše Fakulty strojní vznikla chytrá včelí laboratoř

Studium Tisková zpráva Věda

Fakulta strojní

22. 04. 2021