Na Fakultě ekonomické přednášeli experti Pavlína Žáková a Petr Zahradník

covid-19 Guests Lecture

Ve čtvrtek 22. dubna zorganizovala Fakulta ekonomická ve spolupráci s institucemi Eurocentrum Plzeň a Europe Direct Plzeň veřejnou přednášku a následnou debatu na téma Ekonomická reakce EU na pandemii.
Ve streamovaném moderovaném programu vystoupila nejprve Pavlína Žáková ze Zastoupení Evropské komise v ČR a přiblížila, jak bude EU v příštích letech koordinovaně reagovat na dopady koronavirové pandemie v unijních zemích. Podrobně vysvětlila plán záchranného programu pro hospodářské oživení a odolnost Next Generation EU ve výši €750 mld, který by formou půjček a grantů měl přinést finanční injekce především pro zelenou transformaci, digitální transformaci a podporu hospodářské a společenské koheze. Podle Žákové se tak otevírá prostor pro modernizaci hospodářství, prosazení dlouho odkládaných reforem a akceleraci růstového potenciálu jednotlivých ekonomik.

Ekonomický expert a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru Petr Zahradník pak přednášel o tom, jak si v makroekonomických číslech vede EU jako celek a jak konkrétně Česko. Naznačil také scénáře dalšího možného vývoje v době po covidu, na konkrétních informacích a datech poté ukázal, že reakce Evropské komise jako celku na podporu pandemií tvrdě zasažených unijních ekonomik byla velmi rychlá, konkrétní a cílená.

Oba řečníci následně odpovídali na dotazy studentů, týkající se například způsobu a udržitelnosti čerpání financí z programu Next Generation EU, odhadu dopadu koronakrize na turismus (a na zavedení tzv. covid pasu) nebo toho, co a jak Česko musí udělat, aby mohlo finance ze záchranného balíku čerpat.

Oba ekonomičtí experti seznámili studenty FEK, případně ty, kteří si živý stream pustili například na facebookových stránkách, s velmi aktuálním tématem průlomového návrhu Evropské komise na boj s dopady covidové krize a významně přispěli k obohacení studijní látky zabývající se hospodářstvím, regionální politikou a regionálním rozvojem EU. Pro všechny, kteří přednášku nemohli vidět, je  záznam dostupný na fakultním YouTube.

Gallery


Petr Zahradník

Faculty of Economics

Jiří Preis

29. 04. 2021


RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021

University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021