Katedra sociologie vydala studie o bezdomovectví

Spolupráce Věda Veřejnost

Bezdomovectví: Sondy do vyloučených prostředí – tak zní v překladu název anglicky vydané publikace Jana Váněho a Františka Kalvase z katedry sociologie Fakulty filozofické ZČU. Prostřednictvím několika studií umožňují autoři zblízka nahlédnout na téma, které se dotýká takřka všech obyvatel měst.

Publikace Homelessness: Probes to Excluded Environments v sobě slučuje několik výzkumů k tématu bezdomovectví, které uskutečnila katedra sociologie v letech 2013–2019 pro město Plzeň. První plošnější výzkum v prostředí bezdomovců přibližuje kapitola Fenomén bezdomovectví. Studie Latentní bezdomovectví shrnuje výzkum zaměřený na lidi, kterým hrozí pád z latentního do zjevného bezdomovectví. Další kapitola předkládá podrobné informace o výzkumu, jehož cílem bylo získat data, z nichž by město mohlo vycházet při nastavení dlouhodobých záměrů v oblasti pomoci sociálně vyloučeným skupinám obyvatel. Tématem další studie jsou důvody bezdomovectví, přičemž cílem sociologů bylo ověřit některé výsledky studie věnované latentnímu bezdomovectví. Konkrétně chtěli zjistit, co respondenti myslí tím, pokud u otázky na důvody jejich bezdomovectví zvolí odpověď „ostatní“. Následuje studie zabývající se projektem sociálního bydlení v Plzni a ověřováním jeho úspěšnosti a poslední kapitola je věnována významu religiozity u lidí bez domova, tedy tomu, jakou roli v jejich životě hraje a jak jim pomáhá vyrovnat se se situací, v níž se nacházejí.  

„Bezdomovectví je nedílnou součástí měst a je důležité naučit se s tímto fenoménem žít,“ konstatuje vedoucí katedry sociologie Fakulty filozofické Jan Váně. Tomu, aby město volilo co nejvhodnější řešení a aby se veřejnost dokázala s lidmi bez domova co nejlépe sžít, mají napomoci výzkumy, jež katedra sociologie pro město uskutečňuje.

„Byly to právě výzkumy Chicagské školy na počátku 20. století, které obrátily pozornost sociologie k tématu města a jeho skrytých míst a problémů. To, co děláme, vnímám podobně, tedy že tohle je naše město, kterému svými výzkumy vracíme nejen pozornost, ale i něco navíc, tedy data a řešení, která by měla umožnit, aby se tu o něco lépe žilo. Alespoň v nějaké míře ho chceme pomáhat měnit,“ říká Jan Váně. Z mnohaleté spolupráce města s katedrou sociologie je podle něj také zřejmé, že sociální vědy jsou užitečné a žádané.

Studentům navíc tato kooperace otevírá možnost prakticky si vyzkoušet to, co se učí. Velmi záhy, často hned v prvním ročníku, poznají, jak se výzkum skutečně provádí, a to se vším všudy. „Studenti vidí, jak výzkum vymýšlíme, jak se tvoří dotazníky, jaké jsou problémy s průběhem samotné realizace. Studenti jsou svědky našich diskusí a sporů a jsou nabádáni, aby se do nich rovněž zapojovali,“ upřesňuje Jan Váně a dodává, že při výzkumu, který jeho katedra pro město v současné době dělá, studenti například přepisovali jím vedené rozhovory s lidmi bez domova a sami pak mezi bezdomovci sbírali další potřebná data. Dotazníkové šetření prováděli v Cukrovarské ulici, kam si lidé bez domova chodí pro oblečení a jídlo do humanitárního skladu Charity Plzeň. Na přelomu června a července budou studenti oslovovat veřejnost a zjišťovat, která z možných řešení jsou občané města ochotni podpořit a za jakých podmínek. Z celkem 700 dotazníků jich sociologové získají 300 online a u 400 budou studenti provádět sběr fyzicky, a to v městských částech, jichž se bezdomovectví nejvíce týká. 

Současně Jan Váně připravuje k tématu bezdomovectví výstavu, která bude k vidění v centru Plzně. Její cíl je především edukativní. Podle Jana Váněho toho totiž veřejnost ví o bezdomovectví poměrně málo. Pomocí fotografií doplněných informacemi a QR kódy, odkazujícími k dalším zdrojům, chce zvýšit povědomí Plzeňanů o životě bezdomovců. I touto cestou je totiž podle něj možné přispět k uspokojivému soužití běžné populace s lidmi žijícími na ulici.  

Galerie


Publikaci Homelessness: Probes to Excluded Environments přivítali jej autoři (zleva) Jan Váně a František Kalvas společně se studenty.

Sociologické výzkumy jsou pro studenty vítanou příležitostí prakticky si vyzkoušet, co se učí.

Fakulta filozofická

Šárka Stará

16. 06. 2021


Bude to nervy drásající show, říká o bitvě ve slam poetry Filip Koryta

Absolventi Soutěž Studenti

Celouniverzitní

23. 11. 2021

Diplomová práce absolventky Sutnarky získala čestné uznání za nakladatelský počin ve světové soutěži

Soutěž Tisková zpráva Úspěchy

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

23. 11. 2021

Studium v Izraeli pohledem designérky

International Studenti Studium

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

03. 12. 2021

Proběhl 13. ročník Konference studentských odborných prezentací

Soutěž Spolupráce Studenti

Ústav jazykové přípravy

18. 11. 2021

Podcast Plzeňský historik vyzpovídal členku expedice Z101 Lindu Piknerovou

Univerzita Veřejnost

Fakulta filozofická

25. 11. 2021