Letošní konference MoodleMoot.cz 2021 proběhne na ZČU v Plzni

Další vzdělávání Konference Zaměstnanci

Pandemie koronaviru urychlila využívání on-line nástrojů a technologií ve výuce. Již více než rok ovlivňuje (nejen) české školství a pokud nezpůsobila přímo digitální revoluci, tak minimálně donutila všechny školy a učitele k zavádění moderních metod a nástrojů výuky.

Kromě aplikací pro synchronní výuku (Google Meet, Zoom, MS Teams) začali pedagogové využívat i další nástroje pro výuku asynchronní, především pak LMS Moodle. Hlavní funkcí LMS (Learning Management System) je vytváření, distribuce a administrace elektronických vzdělávacích materiálů. Moodle umožňuje vytvářet elektronické kurzy, plnit jejich obsah (přidávat studijní materiály), zadávat úkoly a testy, komunikovat se studenty. Umožňuje také sledovat výsledky i nejčastější chyby studentů. Díky on-line dostupnosti mohou studenti s kurzem pracovat, kdykoliv se jim to hodí. Zároveň je ale možné Moodle využívat přímo ve výuce, například k testování studentů.

Pokud byste se s tímto systémem rádi více seznámili, můžete se přihlásit na šestou mezinárodní konferenci MoodleMoot.cz 2021, kterou ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni pořádá certifikovaný Moodle partner PragoData Consulting. Součástí konference, která proběhne 14.-16. září 2021, budou také workshopy zaměřené na praktické využití LMS Moodle.

Jak informoval projektový manažer PragoData Consulting Michal Bajer, letošní mezinárodní konference MoodleMoot.cz 2021 bude především o sdílení zkušeností s využitím tradičních i nových možností Moodle, včetně sdílení příkladů dobré praxe z oblasti akademické, korporátní i veřejnosprávní v kontextu vývoje v posledním cca roce a půl, který byl silně ovlivněn pandemií koronaviru. Více informací a registraci naleznete na stránce akce.

LMS Moodle je nejpoužívanějším learning management systémem na vysokých školách v ČR i celosvětově. V rámci vysokých škol je Moodle často spojen i s dalšími systémy univerzit. Nejčastější integrací je propojení se systémem studijní agendy. Jedním z nejpoužívanějších systémů tohoto typu v ČR je systém IS/STAG, který je vyvíjen týmem ze Západočeské univerzity v Plzni. Integraci LMS Moodle-IS/STAG, která je implementována i na dalších VŠ v ČR, vyvinul tým složený z odborníků Centra informačních technologií ZČU a z expertů certifikovaného Moodle partnera PragoData Consulting, s.r.o.

Moodle je také efektivně využíván v oblasti on-line přijímacích zkoušek, odhalování plagiátorských prací prostřednictvím integrací se systémem Odevzdej.cz a dalšími antiplagiátorskými moduly či v oblasti kontroly studentů při on-line testování zapojením proctoringu. Stejně tak lze využít možností propojení Moodle s nástroji MS Office 365, včetně  integrace s videokonferenčním systémem MS Teams.

Celouniverzitní

24. 06. 2021