FZS připravuje regionální konferenci porodních asistentek

Konference Spolupráce Studenti

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií ZČU spolu s ČKPA – Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje pořádají 16. října ve Fakultní nemocnici Plzeň regionální konferenci pro porodní asistentky a studentky porodní asistence.

Na konferenci zazní příspěvky od odborníků, se kterými porodní asistentky spolupracují v praxi. Účastníci se 16. října například dozví o novinkách v léčbě sterility, v oblasti sexuologie nebo o aktuálním tématu očkování v těhotenství. Odborná asistentka FZS Iva Hereitová seznámí porodní asistentky s péčí o jizvu u žen po porodu císařským řezem z pohledu fyzioterapeutky a Pavla Faboková  vysvětlí možnosti spolupráce mezi krizovou interventkou a porodní asistentkou.

"Velmi si ceníme i přednášky absolventky FZS Hany Anežky Havlíčkové, která na konferenci představí své zkušenosti ze studijní stáže v Číně,“ říká odborná asistentka katedry Kateřina Ratislavová.

Konferenci bude hostit Gynekologicko-porodnická klinika FN Plzeň. Do její organizace jsou zapojeny i studentky programu Porodní asistence. „Věříme, že konference bude inspirující a obohacující nejen pro studentky, ale i pro porodní asistentky z praxe,“ uvádí Lenka Sosnovcová, předsedkyně Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje.

Konference je pořádána za finanční podpory z interního grantového systému Fakulty zdravotnických studií ZČU.

Kontaktní osobou je odborná asistentka Kateřina Ratislavová, email: ratislav@kos.zcu.cz.

Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

09. 09. 2021


Studenti technických fakult mají přístup k normám ČSN online

Studenti Studium

Univerzitní knihovna

02. 12. 2021

Student Martin Vítek získal Cenu Josefa Hlávky. Věnuje se miniaturním robotům a také vyučuje

Studenti Úspěchy Věda

Fakulta elektrotechnická

01. 12. 2021

Bečovský zámek velkolepě představil novou expozici. Světelná instalace se dotýkala hvězd

Spolupráce Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

02. 12. 2021

Erasmus v Talinnu pohledem studentky Fakulty filozofické

International Studenti Univerzita

International Office

19. 11. 2021

Sutnarka pořádá jubilejní 10. ročník mezinárodního sympozia fotografie. Jeho hlavním tématem je čas

International Konference Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

23. 11. 2021