FZS připravuje regionální konferenci porodních asistentek

Konference Spolupráce Studenti

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií ZČU spolu s ČKPA – Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje pořádají 16. října ve Fakultní nemocnici Plzeň regionální konferenci pro porodní asistentky a studentky porodní asistence.

Na konferenci zazní příspěvky od odborníků, se kterými porodní asistentky spolupracují v praxi. Účastníci se 16. října například dozví o novinkách v léčbě sterility, v oblasti sexuologie nebo o aktuálním tématu očkování v těhotenství. Odborná asistentka FZS Iva Hereitová seznámí porodní asistentky s péčí o jizvu u žen po porodu císařským řezem z pohledu fyzioterapeutky a Pavla Faboková  vysvětlí možnosti spolupráce mezi krizovou interventkou a porodní asistentkou.

"Velmi si ceníme i přednášky absolventky FZS Hany Anežky Havlíčkové, která na konferenci představí své zkušenosti ze studijní stáže v Číně,“ říká odborná asistentka katedry Kateřina Ratislavová.

Konferenci bude hostit Gynekologicko-porodnická klinika FN Plzeň. Do její organizace jsou zapojeny i studentky programu Porodní asistence. „Věříme, že konference bude inspirující a obohacující nejen pro studentky, ale i pro porodní asistentky z praxe,“ uvádí Lenka Sosnovcová, předsedkyně Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje.

Konference je pořádána za finanční podpory z interního grantového systému Fakulty zdravotnických studií ZČU.

Kontaktní osobou je odborná asistentka Kateřina Ratislavová, email: ratislav@kos.zcu.cz.

Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

09. 09. 2021