V NTC startuje mezinárodní projekt Adventure. Cílem vědců jsou lepší povrchové vlastnosti materiálů

Spolupráce Tisková zpráva Věda

Tým výzkumného centra NTC pod vedením Jiřího Martana získal mezinárodní projekt, který spojí výzkumníky z Česka a Saska. Projekt je spolufinancován se stání podporou Technologické agentury ČR z programu EPSILON v rámci výzvy M-ERA.NET 2 cofund.

Tříletý projekt „Pokročilá příprava podkladového materiálu pro povlaky posuvným a ultrarychlým laserovým texturováním“, který oficiálně odstartoval 1. června 2021, si klade za cíl inovovat dosavadní metody žárového nástřiku povlaků (Thermal Spray Coating Technology) zavedením nové technologie laserového texturování povrchu (LST), která může nahradit otryskání povrchu. „Technologie nanášení povlaků pomocí žárového nástřiku umožňují vytvářet vysoce funkční povrchy s vynikajícími vlastnostmi, jako jsou otěruvzdornost, tvrdost nebo vytváření tepelných bariér, které mají širokou škálu uplatnění v průmyslové praxi. Stále však mají určitá omezení, zejména pro aplikace, pro něž je důležitá vysoká spolehlivost a trvanlivost spojení povlaku s podkladem. Výsledkem projektu ADVENTURE by měla být technologie, která dosavadní omezení překoná, a posílí tak tradiční metody přípravy povrchu,“ vysvětluje vedoucí projektu Jiří Martan. Doplňuje, že mezinárodním tým chce dosáhnout vyšší produktivity technologie LST, zkvalitnit přilnavost materiálů, prodloužit jejich životnost a spolehlivost a snížit znečištění prachem i spotřebu materiálu při výrobě povlaků.

„Našim hlavním vědeckým úkolem je vůbec poprvé zkombinovat technologii LST pro vysoce produktivní obrábění z ultrarychlého polygonálního skenování, posuvné LST metody, paralelního zpracování ultrakrátkými laserovými pulzy a rychlého měření teplot,“ přibližuje Jiří Martan. Výzkumníci z NTC mají s laserovým texturováním různých materiálů a termodiagnostikou laserových procesů mnohaleté zkušenosti. V projektu využijí unikátní posuvnou metodu laserového texturování a systém pro rychlé měření teplot, určený pro kontrolu a řízení procesu v řádu nanosekund.

Průmyslové podniky po celém světě, ať už z oblasti leteckého, vesmírného, zdravotnického nebo energetického průmyslu, hledají inovativní technologie pro dosažení stále dokonalejších povrchových vlastností materiálů. Technologie přípravy podkladu LST má velký potenciál pro uvedení do průmyslové praxe, protože jde o metodu čistou, flexibilní, reprodukovatelnou a ekologickou.


Galerie


Laserový přístroj.

Jiří Martan.

Nové technologie - výzkumné centrum

Šárka Stará

08. 09. 2021