Kulatý stůl se zaměřil na aktuální otázky výuky ruského jazyka v digitálním prostředí

Spolupráce Univerzita Zaměstnanci

Fakulta pedagogická hostila 5. listopadu akci pro odborníky z českých i bulharských univerzit.

Online setkání se uskutečnilo z iniciativy Ireny Petrové ze Šumenské univerzity Episkopa Konstantina Preslavského v bulharském Šumenu, která na katedře ruského jazyka Fakulty pedagogické ZČU hostuje v programu Mobility. Členové plzeňské katedry zasedli ke skutečnému kulatému stolu, ostatní kolegové a kolegyně z katedry ruského jazyka Šumenské univerzity, katedry ruského jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové a katedry Nová bulharistika z Nové bulharské univerzity v Sofii se zúčastnili online.

Akademici na kulatém stolu představili svou zkušenost a know-how s distanční výukou, její plusy a minusy. Shodli se na tom, že od počátečního „zachraň se, jak můžeš“ se výuka postupně profesionalizovala, vyučující ovládli řadu platforem a aplikací. Diskuse se týkala zejména adaptace studentů k dané formě výuky, její účinnosti a rizik. Největší výhody a nevýhody virtuálních setkání ukázala akce samotná: online prostředí umožnilo, že se setkání mohlo vůbec uskutečnit, a to operativně a efektivně, ovšem provázely ho občasné technické problémy.

Galerie


Fakulta pedagogická

Michaela Pešková

10. 11. 2021