Infobanka ČTK nově dostupná v Univerzitní knihovně

Studenti Studium Zaměstnanci

Univerzitní knihovna získala pro své čtenáře přístup do Infobanky ČTK se zpravodajstvím o Evropské unii.

Přístup je otevřen do prosince 2022. Je aktivován na vybraných 3 počítačích:

Další elektronické zdroje pro studium naleznou studenti na webu Univerzitní knihovny v sekci Zdroje.

Univerzitní knihovna

Jakub Pokorný

03. 12. 2021


Podívejte se, jaký byl třicátý rok ZČU

Studenti Veřejnost Zaměstnanci

Celouniverzitní

03. 01. 2022

Společný přeshraniční projekt ekonomických fakult ZČU a Hochschule Hof vyvrcholil v Schönsee

International Spolupráce Studenti

Fakulta ekonomická

25. 01. 2022

Citační manažer pomůže při psaní kvalifikačních a odborných prací

Studenti Studium Zaměstnanci

Univerzitní knihovna

11. 01. 2022

Studentky prvního ročníku Porodní asistence prezentovaly svoji praxi

Konference Studenti Univerzita

Fakulta zdravotnických studií

25. 01. 2022

Workshop na FEL ukázal možnosti spolupráce mezi ZČU a společností O2

SmartCAMPUS Spolupráce Věda

Fakulta elektrotechnická

19. 01. 2022