Citační manažer usnadní psaní kvalifikačních a odborných prací

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Univerzitní knihovna získala pro své čtenáře přístup k citačnímu manažeru CitacePRO, který umožňuje vytvářet, spravovat, exportovat a sdílet citace.

Pro přístup zvolte link cca v polovině webové stránky www.citacepro.com, v nabídce "Zkušební přístupy" klikněte na "Západočeská univerzita" a "přihlášení Orion kontem".

Do konce roku bude citační manažer CitacePRO dostupný v rámci zkušebního přístupu, v novém roce bude licence k citačnímu manažeru CitacePRO zakoupena a čtenáři ho budou moct nadále využívat. Již teď mohou pod svým účtem ukládat citace, které jim zůstanou dostupné i nadále.

Výhody CitacePRO:

  • citování podle normy ČSN ISO 690
  • + dalších více než 8000 citačních stylů
  • doplněk pro WORD a prohlížeče
  • automatické vytváření citací podle názvu knihy či článku, ISBN či DOI
  • správa citací (ukládání, úpravy, třídění, hromadné exporty ad.)
  • sdílení citací
  • úložiště citovaných dokumentů
  • import záznamů z článkových databází, knihovních katalogů apod.

Další informace najdou zájemci na webu CitacePRO.

Pokud chtějí čtenáři o citacích vědět více, mohou navštívit také stránku, kterou spravuje Univerzitní knihovna. Na ní najdou podrobný návod, jak citovat literaturu podle normy ISO 690, s řadou českých příkladů citování literatury včetně návodů jak citovat literaturu podle harvardského systému (jméno-datum). Stránky uvádí i citace dokumentů, které nejsou v normě obsaženy, např. diplomových prací, archiválií, zákonů apod.

Univerzitní knihovna

Jakub Pokorný

01. 12. 2021


Workshop na FEL ukázal možnosti spolupráce mezi ZČU a společností O2

SmartCAMPUS Spolupráce Věda

Fakulta elektrotechnická

19. 01. 2022

Transfer a smluvní výzkum ZČU vám přeje krásné Vánoce a šťastný nový rok 2022

Studenti Transfer Zaměstnanci

Boost Up

23. 12. 2021

Psychohygiena aneb Jak se radovat v okamžicích (ne)radostných

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Fakulta zdravotnických studií

21. 01. 2022

Výzkumné centrum NTIS se představuje v nových videích

Univerzita Věda Veřejnost

Fakulta aplikovaných věd

10. 01. 2022

Atleti ZČU sbírali cenné kovy na halovém akademickém mistrovství

Sport Studenti Úspěchy

Celouniverzitní

12. 01. 2022