Welcome Centre Západočeské univerzity v Plzni bude pečovat o odborníky ze zahraničí

International Tisková zpráva Zaměstnanci

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) otevřela ve středu 12. ledna v areálu kampusu na Borech Welcome Centre. Kancelář mezinárodní spolupráce bude pečovat o zahraniční odborníky, aby se v Plzni cítili co nejlépe.

Pomoc s příjezdem a ubytováním, s péčí o rodinu a vyřizováním nutných náležitostí, seznámení s prostředím univerzity i Plzně. I to nově nabízí Welcome Centre ZČU s posláním udělat maximum pro zajištění full servisu pro odborníky, kteří na západ Čech přijíždějí za prací, i pro jejich rodiny. Kancelář sídlí v budově rektorátu.

„Západočeská univerzita se dlouhodobě zapojuje do mezinárodních projektů v oblasti výzkumu a vývoje, studia, odborných akcí a konferencí a usiluje o internacionalizaci všech aktivit tak, aby uspěla v mezinárodní konkurenci. Aby byla schopna motivovat ke spolupráci zahraniční odborníky a specialisty, musí mít vybudovánu dostatečnou infrastrukturu. Kanceláře mezinárodní spolupráce, často označované jako Welcome Centre, jsou jedním z nástrojů, jak toho dosáhnout,“ říká prorektorka ZČU pro internacionalizaci Dita Hommerová.

Zahraniční pracující, kteří zvažují využít pobídek na pracovní působení na ZČU, se podle prorektorky jednoznačně řídí podmínkami k plnohodnotnému životu v regionu pro sebe a své blízké. „Pomoc, kterou bude moci Welcome Centre jim a jejich rodinám nabídnout, bude víceúrovňová. Kromě vyloženě formální agendy umožní i zapojení cílové skupiny do kulturně-společenského života v regionu, což bývá často aktivita opomíjená, nicméně nezbytná pro úspěšnou a dlouhodobou integraci v novém prostředí,“ vysvětluje.

Příliv zahraničních zaměstnanců na ZČU v posledních letech zbrzdila pandemie covid-19, vědci a vědkyně v Plzni přesto nechyběli. „Zejména díky podpoře Plzeňského kraje v rámci projektu Academic Career in Pilsen a díky běžícímu projektu Mobility 3.0 se daří získávat dotační prostředky na financování incomingových zahraničních odbornic a odborníků, kteří přijíždějí do regionu často i se svými blízkými a dlouhodoběji působí na ZČU,“ dodává prorektorka Hommerová.

Welcome Centre ZČU bude zároveň napojeno na infrastrukturu kraje a města Plzně tak, aby všechny tyto instituce sdílely informace a mohla vzniknout koncepce jejich užší spolupráce v oblasti internacionalizace regionu. Po vzájemné dohodě je ZČU připravena služby Welcome Centre poskytovat i vybraným externím spolupracujícím subjektům.

 

Welcome Centre ZČU může cizincům:

  • Pomoci při vyřízení potřebných pobytových a/nebo pracovních oprávnění jak před příjezdem do ČR, tak v případě, že zde cizinec již pobývá a potřebuje pobytové oprávnění například prodloužit
  • Pomoci zajistit ubytování
  • Zaslat předem všechny potřebné adresy, případně možnosti dopravy či konkrétní spoje pro jejich příjezd do Plzně
  • Domluvit schůzku na jejich budoucím pracovišti
  • Pomoci vyřídit záležitosti týkající se zdravotního pojištění, všeobecné či odborné lékařské péče, pomoci se založením bankovního účtu, zajištěním soudního tlumočníka, poradenstvím v souvislosti s povinným hlášením změn cizinců ve vztahu k ZČU či Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra
  • Pomoci seznámit se se systémem dotovaného stravování na ZČU, s žádostí o JIS kartu, se zřízením univerzitního e-mailu
  • Pomoci s vyřízením pobytového oprávnění jejich rodinných příslušníků a poskytnout jim další podporu, například co se týče zajištění školy či mateřské školy, zdravotní péče, ubytování nebo volnočasových aktivit

 

Autorkou architektonického návrhu kanceláře Welcome Centre je Jana Potiron, vedoucí ateliéru Design nábytku a interiéru Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU.

Personální zajištění Welcome Centre je finančně podporováno z Evropské unie v rámci projektu Rozvoj kapacit a prostředí pro posílení mezinárodní, mezisektorové a mezioborové spolupráce ZČU, registrační číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014627.

Galerie


Welcome Center sídlí v budově rektorátu ZČU.

Celouniverzitní

Šárka Stará

12. 01. 2022