ZČU zahájila dotazníkové šetření týkající se bezpečí na univerzitě

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Západočeská univerzita v Plzni je součástí mezinárodního projektu UniSAFE, financovaného z prostředků EU, který má přispět k zajištění většího bezpečí na univerzitách a výzkumných organizacích. Mezi studenty a zaměstnanci tak probíhá online sběr dat, a to až do 27. března. Účast je zcela anonymní.

Cílem průzkumu UniSAFE, který probíhá na více než 45 univerzitách v 15 evropských zemích, je lépe poznat míru rozšíření genderově podmíněného násilí na univerzitách a ve výzkumných organizacích. Jde o násilí zaměřené vůči osobám kvůli jejich pohlaví nebo genderové identitě, nejedná se tedy o problematiku, která by se týkala pouze žen, může se dotknout kohokoliv.

Průzkum je určený naprosto všem zaměstnancům a studentům, ať už se s nějakou formou násilí potkali, či nikoliv. Každý účastník svými zkušenostmi pomůže k vytvoření měřitelného obrazu situace.

Projektový tým UniSAFE si je vědom osobní a citlivé povahy průzkumu a respektuje zásady etiky. Všechna získaná data jsou kompletně anonymizována bez možnosti zpětné identifikace původce informace a agregována za účelem znemožnění jakéhokoliv porušení jejich důvěrnosti.

Výsledky průzkumu, který je největšího svého druhu v Evropě ve výzkumném sektoru, pak budou společně s kvalitativními výstupy využity při tvorbě strategií v dané oblasti.

Pro účast v průzkumu prosím vyplňte dotazník. Vyplnění formuláře zabere přibližně 20 minut.

Všem účastníkům výzkumu ZČU předem děkuje.

Celouniverzitní

Šárka Stará

23. 02. 2022