Fakultu ekonomickou navštívili studenti a zástupci z partnerské vysoké školy ve Stuttgartu

Hosté International Studující

Ve dnech 27. – 29. června hostila Fakulta ekonomická (FEK) početnou delegaci z partnerské instituce Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Stuttgart. Cílem návštěvy bylo prohloubení vzájemných vztahů a seznámení se studijní nabídkou obou pracovišť i s možnostmi výjezdů v rámci programu Erasmus+.

Na 45 studentů posledního ročníku bakalářského studia oboru Business/Logistics a dva akademičtí pracovníci z DHBW Stuttgart během své návštěvy poznali univerzitní kampus, setkali se s českými kolegy, kteří se zabývají podobnými tématy, navštívili odbornou přednášku a zúčastnili se také exkurze v logistickém centru firmy 4Flow či prohlídky Pivovarského muzea a plzeňského podzemí. 

Partnerství mezi našimi fakultami funguje už velmi dlouho, nicméně v posledních letech nebyla tato spolupráce příliš aktivní,“ říká profesor Dirk Hartel, který návštěvu inicioval. „Chtěl bych to změnit, a proto jsem rád, že jsme se společně se studenty mohli na Fakultu ekonomickou přijet podívat osobně. Věřím, že tato návštěva odstartuje reálnou spolupráci mezi oběma pracovišti,“ dodává.

Hlavní smysl návštěvy vidím i já v prohloubení partnerství mezi oběma pracovišti a navázání osobnějšího vztahu s německou institucí. Takové aktivity totiž napomáhají k budování dobrého evropského sousedství. Věřím, že se nám díky tomuto setkání povede studenty k výjezdům více motivovat,“ hodnotí návštěvu proděkan pro internacionalizaci a vnější vztahy FEK Jiří Preis. 

Po úvodním setkání a prezentacích se skupina vydala na prohlídku univerzitní knihovny a celého kampusu. „Byli jsme velmi překvapeni, jak velký váš kampus je a jak příjemné zde máte prostředí,“ přiznává jeden ze studentů. „Naše budovy jsou součástí centra města, takže tam bohužel nemáme takové zázemí.“ Odpolední odbornou přednášku vedla Melanie Embacher, současná PhD. studentka FEK a Operations Footprint manažerka společnosti ZF Engineering. Pomocí praktických příkladů se studenty diskutovala o tématu Sustainable Supply Chain Management. „Moc ráda jsem využila příležitosti mluvit se studenty o řízení dodavatelského řetězce a jeho udržitelnosti, protože o nutnosti zabývat se těmito iniciativami není pochyb,“ sdílí své dojmy přednášející. „Byla jsem nadšená z nápadů a návrhů studentů, jak změnit a přizpůsobit procesy v organizacích, abychom dosáhli větší udržitelnosti v našem každodenním pracovním životě,“ říká. 

Věříme, že pro německé studenty byla návštěva zajímavá nejen z odborného hlediska. Během svého pobytu poznali také Plzeň a její historickou, kulturní a volnočasovou stránku a možná některé z nich nadchla i jako skvělé místo pro budoucí výjezd v rámci programu Erasmus+. 

Galerie


Fakulta ekonomická

Barbora Havlová

30. 06. 2022