K úspoře energií může přispět každý

Studenti Univerzita Zaměstnanci

„Začátek akademického roku přichází v době, kdy se celá společnost potýká s rostoucími cenami energií. Ani naší univerzitě se tento problém bohužel nevyhne. Chtěl bych proto krátce nastínit úsporná opatření, která provádíme či připravujeme, a zároveň požádat o spolupráci,“ říká kvestor Petr Hofman.

Dobrou zprávou je deklarace vedení města Plzně, že se v roce 2023 nezmění ceny tepla a vody. To tedy znamená, že u těchto komodit můžeme očekávat náklady přibližně shodné s rokem současným (tedy 28 mil. Kč za teplo a 8 mil. Kč za vodu).

Bohužel jiná je situace s elektrickou energií. ZČU má zafixované ceny do konce roku 2022. Předpokládáme, že veřejné vysoké školy budou zařazeny mezi subjekty, kterým bude cena elektřiny zastropována na vládou deklarovanou částku. I tak ale můžeme očekávat navýšení celouniverzitních nákladů na elektrickou energii asi na 70–80 mil. Kč, což je přibližně dvojnásobek nákladů letošních. Dosud není známo, zda na to získáme zdroje, tedy zda příspěvek, který MŠMT poskytuje veřejným vysokým školám na jejich provoz, bude s ohledem na vývoj trhu s energiemi navýšen, či nikoliv.

Je proto potřeba zavést úsporná opatření, a to jak krátkodobá, tak i ta s dlouhodobým charakterem. 

Pracoviště Provoz a služby zajistí efektivní využívání stávajících systémů měření a regulace energetických systémů tak, abychom při dodržení platných parametrů (např. teploty) zajistili co nejúspornější provoz.

Rovněž všechny aktivity, jako jsou opravy či investice, musíme provádět s důrazným přihlédnutím ke snižování energetické náročnosti.

Ve spolupráci s odborníky ze součástí hledáme dlouhodobá řešení v oblasti úspory energií a využívání obnovitelných zdrojů.

Zároveň bych ale chtěl všechny zaměstnané a studující požádat, aby i v mezích svých možností ZČU v úsporné činnosti pomohli.

Přispět k úspoře mohou i maličkosti. Každý může šetřit například důsledným vypínáním výpočetní techniky, zhasínám tam, kde právě není potřeba svítit, nebo tím, že po nabití telefonu odstraní nabíječku ze zásuvky. Omezit spotřebu lze i méně častým používáním výtahů a vědomým využíváním veškerých elektrických spotřebičů, jako jsou rychlovarné konvice, které je dobré naplnit jen takovým množstvím vody, kolik využijeme, myčky nádobí, kde se vyplatí zkontrolovat, na jakou teplotu a při jaké naplněnosti se pouštějí apod. A ačkoliv cena tepla a vody zůstane v příštím roce na stejné úrovni jako letos, i zde je jistě prostor ušetřit zodpovědným přístupem. Určitě každého napadnou i další úsporné kroky, ostatně mnoho z nás je již doma činí.

Vedoucí pracovníci by potom rovněž měli na svých pracovištích implementovat a vyžadovat dodržování úsporných opatření.

Pevně věřím, že Západočeská univerzita má dostatek schopných a zodpovědných zaměstnankyň, zaměstnanců, studentek i studentů a potřebných zdrojů, abychom těžké období zdárně překonali.

Petr Hofman, kvestor ZČU

Celouniverzitní

Petr Hofman

20. 09. 2022