Katedra geografie oslavila dvojí výročí

Studium Univerzita Zaměstnanci

Na začátku druhého zářijového týdne zorganizovala katedra geografie společné setkání pracovníků a kolegů, aby oslavila dvě výročí dohromady: 60 let od založení samostatné katedry zeměpisu v Plzni a 10 let působení na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni.

U příležitosti obou výročí se současní i bývalí pracovníci katedry sešli v Centru Caolinum v Nevřeni. Všechny přivítala starostka obce Štěpánka Bejčková, která v krátkém proslovu připomněla, za jakých okolností v Nevřeni vzniklo z vyhořelé hospody multifunkční návštěvnické centrum. V inspirativním prostředí centra se o účastníky slavnostního posezení pečlivě starala ředitelka centra Adéla Honomichlová, které asistovala absolventka magisterského studia geografie Helena Korsová. Společné setkání geografů a geografek pozdravila také děkanka Fakulty ekonomické Michaela Krechovská.

„Význam setkání v inspirativním prostředí kaolinového centra v Nevřeni vidím jak v rovině společenské – posezení s bývalými kolegy, tak i v rovině profesní – připomenutí historických milníků ve vývoji katedry geografie a úsilí akademických pracovníků katedry o vyčlenění, resp. dislokaci samostatného geografického pracoviště a o jeho další odborné směřování,“ doplňuje vedoucí katedry geografie Jaroslav Dokoupil.

Součástí odpoledne společného vzpomínání byla i návštěva nedalekého zpřístupněného dolu na kaolin. Prohlídka probíhala za fundovaného vyprávění průvodce-zeměměřiče Jiřího Lukeše, který jako první zaměřil a vytvořil podklady pro mapu nevřeňského podzemí, kde se i 30 metrů pod povrchem ve druhé polovině devatenáctého století těžila arkóza a plavil kaolin. Dnes je důlní dílo lákadlem pro turisty a také zajímavou lokalitou pro filmový průmysl, vznikal zde film Čertí brko nebo jeden z dílů sci-fi ságy Nadace.

A tak generace střídá generaci, čas letí, ale geografie zůstává atraktivní disciplínou, kterou stojí za to studovat. Protože, jak často říká oblíbený geografický časopis se žlutým rámečkem - stále je co objevovat.

Galerie


Fakulta ekonomická

Jiří Preis, Jan Kopp

22. 09. 2022