Západočeská univerzita a odborové organizace uzavřely novou kolektivní smlouvu

Univerzita Zaměstnanci

Cílem kolektivní smlouvy je vytvářet a udržovat příznivé podmínky pro naplňování potřeb, práv a zájmů zaměstnankyň a zaměstnanců univerzity.

Kolektivní smlouvu svým podpisem stvrdili rektor ZČU Miroslav Holeček a představitelé pěti odborových organizací, které na ZČU působí, jmenovitě Petr Baierl za Vysokoškolský odborový svaz, Daniel Telecký za organizaci Přívětivá škola, Oto Kunz z organizace Cesta práva, Michal Švamberg za Odborovou organizaci pracovníků v ICT a Tomáš Jakeš za Odbory pedagogických pracovníků. Smlouva byla podepsána 19. října 2022.   

V oblasti péče o zaměstnance zavádí v průběhu roku 2023 příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření nebo penzijní připojištění ve výši 500 Kč měsíčně. Dále také navyšuje odměny při životních jubileích nebo při skončení pracovního poměru v souvislosti s odchodem do starobního či invalidního důchodu. V rámci pracovněprávních vztahů mezi univerzitou a zaměstnanci smlouva upřesňuje, za jakých podmínek může ZČU se zaměstnancem sjednat pracovní poměr na dobu určitou. Podrobnější informace najdete přímo v kolektivní smlouvě.  

„Západočeská univerzita patří k největším zaměstnavatelům regionu a její zaměstnankyně a zaměstnanci by vždy měli vědět, že si jich univerzita váží a snaží se pro ně vytvořit podmínky, které je budou těšit, motivovat a podporovat. Přál bych si proto, aby zkvalitňování a rozšiřování péče o zaměstnance společně s odborovými organizacemi pokračovalo i nadále,“ uvedl rektor Miroslav Holeček.

„Jsem rád, že zaměstnanci Západočeské univerzity v Plzni se díky této smlouvě dočkají dalšího zlepšení podmínek. Kromě příspěvku na penzijní připojištění bych mimo jiné rád zmínil například to, že od roku 2024 bude každoročně navyšován sociální fond,“ připomněl Petr Baierl, předseda Vysokoškolského odborového svazu, který je největší odborovou organizací ZČU. „Doufám, že i nové vedení bude naplňování této smlouvy nakloněno a bude pokračovat ve spolupráci s odborovými organizacemi,“ dodal.

Galerie


Při podpisu kolektivní smlouvy se setkali (zleva) rektor Miroslav Holeček, předseda Vysokoškolského odborového svazu Petr Baierl a předseda Odborů pedagogických pracovníků Tomáš Jakeš.

Celouniverzitní

Šárka Stará

19. 10. 2022